Συγκλονιστικό! Ανακαλύφθηκε Αυτοκρατορικό ταφικό μνημείο στην Κωνσταντινούπολη!

Συγκλονιστικό!

Η ανακάλυψη ενός Αυτοκρατορικού ταφικού μνημείου στην Πύλη της Σηλυβρίας ακριβώς δίπλα στα τείχη της Κωνσταντινουπόλεως!

Ήταν κάτω από ερείπια και ανακαλύφθηκε!

Μάλιστα φαίνεται να είναι Αυτοκρατορικό οικογενειακό ταφικό μνημείο!

Αφήστε μια απάντηση