Τί δουλειά εἶχαν οἱ Παπικοί στήν ἐνθρόνιση τοῦ νέου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης; Φωτό.

Γράφει: το ιστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Χθές Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023 ἔγινε ἡ ἐνθρόνιση τοῦ νέου Μητροπολίτη τῆς Ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης κ. Φιλοθέου, στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας, παρουσίᾳ κόσμου, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, Ἐπισκόπων, κληρικῶν καί πολιτικῶν!

Οἱ τελευταῖοι, οἱ πολιτικοί δηλαδή, ὅπου γάμος καί χαρά κι ἡ Βασίλω πρώτη, πού λέγει κι ὁ λαός!

Στήν συντριπτική τους πλειοψηφία δέν ἔχουν σχέση μέ τήν ἐκκλησιαστική ζωή, τήν μετάνοια, τήν ἐξομολόγηση, τόν ἐκκλησιασμό καί τήν Θεία Μετάληψη, παρόλ’ αὐτά, ἐμφανίζονται σέ μεγάλα ἐκκλησιαστικά γεγονότα σάν γλάστρες μέσα στούς Ναούς καί πλάι σέ ἐκκλησιαστικά πρόσωπα γιά τό δημόσιο image making, τήν κοροϊδία τοῦ πλήθους καί τήν ψηφοθηρία!

Δυστυχῶς, δέν κάνουμε καλή ἀρχή μέ τήν ἐν λόγῳ ἐνθρόνιση.

Τί δουλειά εἶχαν οἱ Παπικοί στήν ἐνθρόνιση τοῦ νέου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης;… Ὅπου Παπικός καί συμπροσευχή καί οἰκουμενισμός! Νά μήν μαγαριστεῖ ἡ ἐνθρόνιση μέ τό δυσῶδες «πνεῦμα» τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; 

Ὡραῖο ποδαρικό ἔγινε καί «μεγάλη εὐλογία» θά ἔλθει στήν Μητρόπολη Θεσσαλονίκης!…

Τί νά εὐχηθοῦμε στόν νέο Μητροπολίτη μετά ἀπ’ αὐτό; Τό «Ἄξιος» πού φώναζε κι ὁ λαός στήν προσέλευσή του πρός τόν Ναό;…

Ἔπρεπε ὁ λαός νά φωνάξει καί νά ἀντιδράσει γιά νά ἀποχωρήσουν οἱ Παπικοί  ἤ νά φύγει, ἐφόσον ὁ Παπικοί παρέμεναν καί νά γίνει ἡ ἐνθρόνιση ἀπουσίᾳ τῶν λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι πιάστηκαν στόν ὕπνο, τουλάχιστον ὅσοι ἦταν μέσα στόν Ναό καί γνώριζαν τήν ὕπαρξη τῶν αἱρετικῶν! Εἴτε εἴμαστε τελείως ἤ τραγικά ἐλλιπῶς ἀκατήχητοι, ἤ τό πλῆθος τοῦ κόσμου δέν ἦταν τακτικοί ἐκκλησιαζόμενοι Χριστιανοί, ἀλλά κοσμικοί περιστασιακοί ἐκκλησιαζόμενοι-ἐπισκέπτες Ναῶν, εἴτε καί τά δύο!

Καί ὁ Πρόεδρος τοῦ κόμματος ΝΙΚΗ παρευρέθη στήν ἐνθρόνιση. Βέβαια, ποῦ νά ἤξερε ὁ ἄνθρωπος ἄν θά βρίσκεται στήν ἐνθρόνιση καί Παπικός μέ τήν συνοδεία του, ὅσο ἦταν ἐκτός Ναοῦ!  Κάποια στιγμή, ὅμως, δέν μπορεῖ νά μήν τούς εἶδε. Ἀλλά κι ἄν ἀκόμη δέν τούς εἶδε, πρᾶγμα λίγο δύσκολο, διότι οἱ πολιτικοί κάθονται μπροστά σέ περίοπτες θέσεις,  περιμένουμε νά δοῦμε τί θά μᾶς πεῖ καί γιά αὐτό τό γεγονός (ἐκτός ἀπό τήν ἀπάντηση μετά τήν ψήφιση τοῦ ἀντιτρομοκρατικοῦ Νομοσχεδίου μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ὁδηγία πού ξεσήκωσε ἀντιδράσεις μόλις πρόσφατα)! Αὐτό βεβαίως, δέν εἶναι πιό σημαντικό, ἀπό τό γεγονός πώς οἱ ἐκκλησιαιστικοί μας ἡγέτες προσκαλοῦν αἱρετικούς καί μάλιστα μέσα στούς Ναούς σέ Ἀκολουθίες καί μαγαρίζουν τήν Πίστη μας! 

Ὄχι «Ἄξιος», ἀλλά ΑΙΣΧΟΣ πρέπει νά ἀναφωνήσει ὁ λαός τῆς Θεσσαλονίκης!!!

Κρίμα. Κακή ἀρχή ἔγινε γιά τήν Ἁγιοτόκο.

Παπικός στήν ἐνθρόνιση τοῦ Θεσσαλονίκης
https://kaiomenivatos.blogspot.com/
http://kaiomenivatos.blogspot.com/
http://kaiomenivatos.blogspot.com/

Καί περισσότερο φωτογραφικό ὑλικό, ἐδῶ:

https://www.flickr.com/photos/142275543@N05/sets/72177720312916952/

Σελίδα πηγής

tasthyras

Αφήστε μια απάντηση