Γ.Μ : Πάλι με χρόνια με καιρούς …
Χαίρεται
Ιω. 5,17             ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς· ὁ πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι.
Όταν έρχεται η ορατή καταστροφή είναι επειδή ολοκληρώθηκε η εσωτερική ,η αόρατη , όταν το σαράκι φάει το μέσα καταρρέει το σπίτι .
Σε αυτή την αόρατη φάση βρισκόμαστε  σε όλον τον κόσμο ,το σαράκι της ανομίας ,της αποστασίας από τον Θεό τρώει σιγά σιγά τα θεμέλια της ανθρωπότητας .
Μέσα σε αυτή την κατάσταση εργάζεται ο τριαδικός Θεός με την κάθε ψυχή για να την σώσει και να  συμπληρώσει τον αριθμό της Εκκλησίας του .
‘Ελεγε ο Άγιος Παίσιος ,αν θέλεις να δείς αγίους πήγε σε ένα τρελοκομείο …
 
Ο Θεός . εργάζεται  με ακατάληπτους τρόπους και σχέδιο στον καθένα μας  και μας οδηγεί  ,επιτρέπει  πειρασμούς ,ασθένειες ,καταστάσεις που καθαρίζουν την καρδιά μας ,την ψυχή μας ,για να έλθει μετά να μας ΦΩΤΙΣΕΙ 
Μέσα  σε ψυχιατρεία ,νοσοκομεία ,φυλακές  βρίσκονται και καθαρίζονται οι άγιοι του .
Από εκεί και εκεί  γίνονται κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος μετά τα πάθη και την σταυρωσή τους .
γίνονται μικρά παιδιά ,άγγελοι  , που εμείς δεν τους καταλαβαίνουμε .
Λουκ. 22,32        ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου· καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας στήριξον τοὺς ἀδελφούς σου.
 
 
Αυτός είναι ο δρόμος  του Χριστιανού  , ο δρόμος του πειρασμού  , της θλίψης  ,της στενής και τεθλιμμένης οδού
Αν τον περάσω και βγώ ,θα είναι γιατί το θέλει και το έδωσε η προσευχή του Χριστού και όχι οι δικές μου δυνάμεις Για να γίνω στήριγμα σε αυτούς που παραμένουν στην θλίψη ,στον πειρασμό και ετοιμάζονται ως Νέο πλήρωμα .
Τι είναι Εκκλησία  του Χριστού , αυτοί που προρίστηκαν και μπήκαν σε πειρασμό και θλίψη ,αυτοί που πέρασαν και δικαιώθηκαν,αλλά και δοξάστηκαν  και γίνονται μεσίτες στηρίγματα των αδελφών τους ,με αρχιστράτηγο την υπεραγία Θεοτόκο .
Το νέο πλήρωμα 
Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού ,οι δόκιμοι άνθρωποι ,οι ψυχές ,με κεφαλή τον Χριστό .
Αυτοί θα γεμίσουν την Αγία του Θεού Σοφία ,θα κάνουν την Μικρά Ασία πάλι Χριστιανική στον καθορισένο χρόνο .
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση