Γ. Μ : Κάποιος χτυπάει την πόρτα….
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή .την Αποκάλυψη Κεφ.3
Αποκ. 3,20         ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ᾿ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ᾿ ἐμοῦ.
Είναι μέσα μου χαραγμένος ο πόθος της σωτηρίας και ο φόβος της απώλειας , είναι δεδομένο  υπαρκτό ένστικτο  η ένωση με τον δημιουργό ,με την πηγή της ζωής .
 ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω
Είναι δεδομένη η κλήση του Θεού μέσα στην βαθύτερη ύπαρξη μου ,στην καρδιά μου ,στο ΠΝΕΥΜΑ μου να ενωθώ με την πηγή της ζωής ,με τον ζωοδότη .
Είναι όμως και ελευθερή βαθιά επιλογή τι θα κάνω και δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν  αν θα χαθώ στον δρόμο αυτό της ένωσης με τον δημιουργό μου .
Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν,
Σε αυτή μου την προσπάθεια εμπόδιο είναι ο εαυτός μου ,τα πάθη μου οι αδυναμίες μου ,τα οποία και εκμεταλλεύεται ο σατανάς και με οδηγεί στην πνευματική απώλεια .
Σκοπός είναι η ένωση με τον Χριστό , που αυτός μόνο μπορεί ως μεσίτης να με κάνει ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ δια αυτού να λάβω το Άγιον Πνεύμα ,γιατί αυτό σημαίνει ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ,αυτός που έχει το Άγιο Πνεύμα .
Έτσι αν δεν απαρνηθώ τον εαυτό μου ,δεν έχω Πίστη στο πρόσωπο του Χριστού ,δεν μπορώ να πάρω Άγιον Πνεύμα .αλλά πονηρό πνεύμα .
Μέσω των ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ της Ορθοδόξου Εκκλησίας ενεργεί ,κατευθυνεί ,πληροφορεί ,εμψυχώνει ,δυναμώνει ,ο Χριστός  ,έτσι απαρνούμαι τον εαυτό μου , έτσι τον ακολουθώ έναν αφαλή δρόμο .
Ματθ. 24,4        καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ.
Εμείς όμως διαλέγουμε άλλους δρόμους για την ένωση με τον Θεό ,ψάχνουμε αλλού τον Χριστό  για να μας πάει στον Πατέρα ,πιο φαινομενικά ευκολούς δρόμους ,που όμως οδηγούν στην απώλεια .
,Παρακουλουθούμε τους ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΟΥΣ ,ΠΡΟΦΗΤΟΛΟΓΟΥΣ , ΨΕΥΔΟΧΡΙΣΤΟΥΣ  που παίζουν το ίδιο έργο χρόνια τώρα
Τους παρακολουθούμε μετά μανίας για να προλάβουμε την καταστροφή ,που όμως ήδη είμαστε μέσα σε αυτήν Αφού δεν ακολουθούμε τον σωστό δρόμο των ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ,της εξομολόγησης ,της υπακοής ,της προσευχής ,της νηστείας .
Η πόρτα χτυπάει ,αλλά δεν ακούω…
Η πιο δυσκολή ΝΗΣΤΕΙΑ στις μέρες μας για έναν Χριστιανό είναι να κόψω  τους προφητολόγους ,τους γεροντολάγνους , να κόψω το INTERNET για μερικές μέρες ,τις ειδήσεις ,τα social Media  .
Για να πιάσω το κομποσκοίνι ,το ψαλτήρι ,την Αγία Γραφή ,την ελεημοσύνη ,την ησυχία του ΝΟΥ της καρδιάς  και να ακούσω την πόρτα της καρδιάς που  χτυπάει .
Ο Χριστός χτυπάει την πόρτα ,ειδικά τα Χριστούγεννα χτυπάει εντονά ,δυνατά , αν κάνω λίγο ησυχία θα τον ακούσω και θα του ανοίξω και τότε να δεις χαρά ,τότε να δεις Χριστούγεννα .
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση