Κάνε την κάθε δυσκολία, “θέμα” προσευχής

Προσευχή και νηστεία σε κάθε ζήτημα που αναφύεται.

Αφήστε μια απάντηση