ΠΕΝΘΟΣ ΣΚΕΠΑΣΕ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ – Πέθανε το αντιπαθητικό γεροντάκι που σκανδάλιζε όλους τους μοναχούς..

ΠΕΝΘΟΣ ΣΚΕΠΑΣΕ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ – Πέθανε το αντιπαθητικό γεροντάκι που σκανδάλιζε όλους τους μοναχούς..

Αφήστε μια απάντηση