ΑΡΘΡΑ 3 Δεκ 2023 - 7:40

Γ.Μ : τί τὸ σημεῖον ;

Γ.Μ : τί τὸ σημεῖον ;
Χαίρεται
Ματθ. 24,11       καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσι πολλούς,
 
 
Όταν Ο Ιησούς προλέγει το τέλος το κόσμου  στους μαθητές του .απαντώντας στην ερώτηση τους εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος;
 
Ένα από τα ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ θα είναι η ΠΛΑΝΗ που θα πέσουν πολλοί  ακολουθώντας  ψευδοχριστούς και  ψευδοπροφήτες .
Έτσι το ΠΡΩΤΟ  που τους λέει είναι βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ. προσέχετε μήπως τυχόν σας πλανήση κανείς.
 
 
τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος
 
 
Αυτό ως ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ  υπάρχει και σήμερα  ,οι ψευδοπροφήτες έχουν συνεχώς αυξανόμενο κοινό likes ,views .
Αυτό  με την πάροδο του χρόνου θα πυκνώνει και θα κορυφωθεί πρίν την δευτέρα παρουσία του Χριστού .
Γιατί όμως πέφτουμε στην ΠΛΑΝΗ και στα δίχτυα κατ ουσίαν του σατανά ,που χρησιμοποιεί τους ψευδοχριστούς και τους ψευδοπροφήτες ;
πονηροί άνθρωποι και γόητες προκόψουσι επί το χείρον, πλανώντες και πλανώμενοι
Ένας είναι ο λόγος  που πέφτουμε στην ΠΛΑΝΗ  και φεύγουμε από την μέση οδός πέφτοντας αριστερά ή δεξία λαο αυτός είναι η έλλειψη ΤΑΠΕΙΝΩΣΗΣ  αλλά η κρυμμένη υπερηφάνεια .
Είναι ένας απο τους τρείς πειρασμούς του Χριστού .
 διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
 
Αυτή η κρυμμένη βαθιά μέσα μου  υπερηφάνεια είναι που δεν με αφήνει να πάω στα ΜΥΣΤΗΡΙΑ στην εξομολόγηση ,στην Θεία λειτουργία ,στο Ευχέλαιο ,να ασπαστώ το χέρι του παπά την ιεροσύνη ,να κάτσω μέσα στην εκκλησία  σιωπώντας και να κάνω ότι θέλει ο Χριστός και όχι ότι νομίζω εγώ .
Να κάνω ότι μου πεί ο Χριστός στην εξομολόγηση  από το στόμα του παπά  και έτσι να φτάσω πρώτα στον καρπό του δέντρου της γνώσης ,στην φώτιση  και μετά στον καρπό του δέντρου της ζωής , στην Θέωση
Όμως  επιλέγω άλλους δρόμους φαινομενικά ευκολούς , να ακολουθώ πλανεμένους γέροντες ,γεροντολόγους και γεροντολάγνους .
Ιω. 6,68   ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ Σίμων Πέτρος· Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις·
Ο Χριστός μας αφήνει ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ακόμα και αν τον επιλέξουμε ,μπορούμε να φύγουμε όποτε Θέλουμε
Επειδή κάποια στιγμή καταλαβαίνουμε ότι αυτός μόνο μας αγαπά και μας νοιάζεται τότε είναι που δεν  φεύγουμε από κοντά του με τίποτα ,’οπως του είπε και ο απόστολος Πέτρος .πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις·
Ματθ. 24,4        καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ.
 
 
Όταν έχω  πέσει στα δίχτυα της  ΠΛΑΝΗΣ είναι γιατί μέσα μου βαθιά αρνήθηκα τον Χριστό ,τις εντολές του ,την εκκλησία του ,τα Μυστήρια όπου αποκαλύπτεται, μιλάει και ενεργεί  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ μέσα από αυτά.
Η σωτηρία της πολυτιμής μου ψυχής κερδίζεται δια Ιησού Χριστού εν Αγίω Πνευματί
Δεν θα την κερδίσω από κανέναν πλανεμένο γεροντολόγο ,γεροντολάγνο ,προφητολόγο ,ψευδοχριστό και ψευδοπροφήτη
Αυτός είναι που πονάει περισσότερο από την έλλειψη της Χάρης μέσα του και σωματικά  αλλά δεν μετανοεί ,όπως ο σατανάς και έτσι πλανά και τρέφεται με τη δόξα των ανθρώπων που τον ακολουθούν πλανεμένοι και αυτοί βαδίζουν στην απώλεια πεσμένοι αριστερά και δεξιά της στενής και τεθλιμμένης οδού που βιάζει τον εγωισμό ,την αυτοπεποίθηση ,της προσωπικές απόψεις ,την υπερηφάνεια …
 
Αυτός υμάς βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και πυρί…
 
 
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση