Γ.Μ : Που πας ρε Καραμήτρο ;
Χαίρεται
Ιω. 6,53             εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
 ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.
 
 
Η φύση μας . η κατασκεύη μας ,είναι διττή .έχει δύο μορφές ,είναι ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ και είναι τερπτή .
ΤΕΡΠΤΗ σημαίνει ότι έχει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ να στραφεί και να επιλέξει τον ΚΑΛΟ ή το ΑΓΑΘΟ ,έως να παγιωθεί σε μία κατάσταση .
Αν παγιωθεί στο ΑΓΑΘΟ  όπως οι άγγελοι ,ονομάζεται ΖΩΗ, σωτηρία ,αν παγιωθεί στο πονηρό ονομάζεται ΘΑΝΑΤΟΣ και απώλεια .
 Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ ΣΑΝ  ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ Η ΣΕ ΑΙΩΝΙΟ ΘΑΝΑΤΟ 
 ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ Η ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΔΙΤΤΗ ΜΑΣ ΦΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ .
Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΠΡΟΣΔΟΚΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΟΤΑΝ Η ΨΥΧΗ ΘΑ ΕΝΩΘΕΙ ΞΑΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΕΛΠΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος,
 
Ιω. 15,5             ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.
 
ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.
 
Χωρίς την ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗ   του σώματος και του αίματος του Χριστού, που πρέπει να είναι συνέχεια του ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ της εξομολόγησης και μέσα από αυτό να παίρνω έγκριση και να οδηγούμαι στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας
Χωρίς αυτή και έξω από αυτή την διαδικασία , δεν μπορεί να γίνει ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ της διττής μου ψυχοσωματικής μου φύσης ώστε  να έλθει μέσα μου το ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ .
Ιω. 14,16           καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα,
Ιω. 14,17           τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει αὐτό· ὑμεῖς δὲ γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ᾿ ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται.
 
 
Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ σκοπός της ζωής  του καθενός μας  ,δεν είναι να πλουτίσω ,ούτε να δοξαστώ από αυτόν τον μάταιο κόσμο
Αλλά να λάβω το ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ  ή εμείς οι βαπτισμένοι που το λάβαμε να το ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ξανά
Να θελήσουμε να  καθαρίσουμε το σώμα και την ψυχή μας για να  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ να φουντώσει μέσα μας .
Αυτό γίνεται ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
Είμαστε ΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ και λάβαμε ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ στο μυστήριο της Βάπτισης και του Χρίσματος
Ο κόσμος που πίσω του κρύβεται ο σατανάς ,παλεύει να μας το μουτζουρώσει ,να το σβήσει .
Εχει όμως ο Θεός το σχέδιο του ,εργάζεται μέσα στην ιστορία με ακατάληπτους τρόπους και την κατάλληλη ώρα θα κατανήσουμε τι σημαίνει το ..
Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός του ανθρώπου…
 
 
Ο Χριστός ,ο ΚΥΡΙΟΣ είναι η ΟΔΟΣ της σωτηρίας ,της λήψης και ενεργοποίησης του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
 
Αυτού την κάθοδο στην γή γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα , γιατί μόνο αυτός μπορεί να μας οδηγήσει στην αιώνια ζωή και να μας τραβήξει από τον αιώνιο Θάνατα.
Που πας ρε Καραμήτρο ,αντί να πάς σε μία εκκλησία αυτά τα Χριστούγεννα να εξομολογηθείς ,να κλάψεις για τις αμαρτίες σου και αν θέλει ο Θεός να  κοινωνήσεις ,
Αντί να ξεκινήσεις τον αγώνα για την σωτηρία σου αυτά τα Χριστούγεννα .
Εσύ τρέχεις στα mall και στα  μέχρι πρωίας γλέντια, για να γιορτάσεις  κάποια  Χριστούγεννα …
 
 
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση