Γ.Μ : Το ακριβότερο δώρο …
Χαίρεται
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή, την Καινή διαθήκη .την Πρός Τιμόθεον Β΄επιστολή του αποστόλου Παύλου
Β Τιμ. 3,13         πονηροὶ δέ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι.
 
 ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί·
Σε αυτή του την επιστολή ο απόστολος Παύλος ,ειδικά στο τρίτο κεφάλαιο ,περιγράφει τα Σημεία των Καιρών που θα χαρακτηρίζουν τις  έσχατες ημέρες  .
 
Περιγράφει τον κόσμο .που δεν θέλει να σωθεί και δεν θα το θελήσει ότι και να κάνει ο Θεός ,αλλά αυτό που τον ενδιαφέρει ,όπως και τον Χριστό είναι η εκκλησία του ου περι τουτων δε ερωτω μονον αλλα και περι των πιστευσοντων δια του λογου αυτων εις εμε.
Έτσι και ο Άγιος Παύλος περιγράφει την κατάσταση και εντός της επίγειας εκκλήσίας ,λαού και κλήρου .
Άγιος Νήφων: Πως θα είναι οι Ιερείς και οι Μοναχοί στις έσχατες ημέρες
 
όσοι θα κατέχουν τους ιερατικούς θρόνους σε όλον τον κόσμο, θα είναι εντελώς ακατάλληλοι, και δεν θα έχουν ιδέα από αρετή.
Αλλά και οι ηγέτες των μοναχών θα είναι όμοιοι. Θα έχουν καταβληθεί από τη γαστριμαργία και την κενοδοξία, ώστε θα αποτελούν μάλλον σκάνδαλο για τους ανθρώπους και όχι υπογραμμό.
Για αυτό θα παραμεληθεί η αρετή. Θα βασιλεύει παντού η φιλαργυρία. Αλλοίμονο όμως στους μοναχούς που θα ευπορούν σε χρυσάφι.
Διότι αυτοί θα είναι όνειδος στα μάτια του Κυρίου και δεν πρόκειται να δουν Θεού πρόσωπο.
Μοναχοί και λαϊκοί θα τοκίζουν τα χρήματά τους. Δεν θα προτιμούν να τους τα πολλαπλασιάζει ο Θεός με την ελεημοσύνη στους φτωχούς. Για αυτό και, αν δεν απομακρυνθούν από αυτή την πλεονεξία, θα καταποντιστούν στον τάρταρο.
Τότε, λοιπόν, καθώς είπα και προηγουμένως, από άγνοια θα πλανηθούν οι πιο πολλοί στο χάος της πλατείας και ευρύχωρης οδού της απωλείας.
Λουκ. 12,1         Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου ὡς καταπατεῖν ἀλλήλους, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον· προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων, ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις.
Ο  Χριστός πρώτος και μετά οι άγιοι του  μας προειδοποιούν για την εντός επιγείας εκκλλησίας κατάσταση ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ λαού και κλήρου .
Μας προειδοποιούν για την  κατάσταση των ανθρώπων που θα ηγούνται , θα μπούν μέχρι και στην βουλή θα γίνουν πολιτικοί …
θα διαδάσκουν αλλά δεν θα ποιούν αυτά που λένε  και αν τα κάνουν θα τα κάνουν στα μάτια εμπρός των ανθρώπων για το θεαθήναι
Αυτό σημαίνει ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ   θα είναι υποτιθέμενοι ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ  ,αλλά θα είναι πονηροί και γόητες ,πλάνώντες και πλανώμενοι .
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή, την Καινή διαθήκη .Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο .
 
 
Ματθ. 7,15        Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες.
 
Η επίγεια εκκλησία είναι γεμάτη από τέτοιους ,που μιλούν λένε το σωστό αλλά δεν το κάνουν στην ζωή τους παρά μόνο εμπρός στις κάμερες ,εμπρός στα μάτια του κόσμου .
Αλλά σε ανύποπτες προσωπικές στιγμές  βγάζουν σκληρότητα ,πονηρία ,ψυχρότητα ,γιατί αυτά έχουν στην καρδιά τους  .
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή, την Καινή διαθήκη .Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο .
 
Ματθ. 24,12       καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν.
 
Αν καταλάβω ότι τέτοιος είμαι και εγώ   ,ένας σκληρός ,άκαρδος που υποκρίνομαι τον Χριστιανό  ,αλλά
πραξεις ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ελεημοσύνη ,δάκρυα για τα χάλια μου  δεν έχω  και το δεχτώ .
Ακολουθώντας ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ που μιλούν για ΑΓΑΠΗ αλλά δεν την βιώνουν και πιστεύουν ότι την βιώνουν ,ότι είναι μέσα στο ΦΩΣ αλλά είναι στο σκότος στην πλάνη του σατάνά .
Αυτό είναι η απαραίτητη ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ  η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ η γνώση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ μου
Μετά αναλαμβάνει ο Χριστός ,η εκκλησία του την Θεραπεία μου ,να θερμάνει την παγωμένη μου καρδιά ,να με τραβήξει από την ΠΛΑΝΗ ,την γοητεία των σύγχρονών γραμματέων και Φαρισαίων που είναι άκαρπες φουντωτές συκιές που εκριζωθήσονται …
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή, την Καινή διαθήκη .Κατά Ματθαίον Ιωάννην .
Ιω. 8,32             καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.
Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ξεκινά από την ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ που είναι δυσβάσταχτη για τον ΕΓΩΙΣΤΗ αλλά είναι πραγματική ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ για τον ΤΑΠΕΙΝΟ .
 
 
Το ακριβότερο δώρο που μπορεί να μου κάνει ο Άγιος Βασίλειος  ,για αυτά τα Χριστούγεννα  ,είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ 
Ποιός πραγματικά είμαι ,η ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ και αυτό θα με ελευθερώσει από κάθε αλυσίδα  που μου φόρεσε ο εγωισμός μου.
Ταυτόχρονα όμως θα δώ με την Χάρη του Θεού ,τα μάτια του Θεού και που βρίσκεται η ΠΛΑΝΗ ,οι πονηροί άνθρωποι ,οι γόητες ,αλλά και  που κρύβεται η αληθινή ΑΓΙΟΤΗΤΑ .
Τι σημαίνει ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ; 
 
Α Κορ. 2,15        ὁ δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει μὲν πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπ᾿ οὐδενὸς ἀνακρίνεται.
 
Βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη καθαρά  ποιός είμαι και πόσο χαμηλά βρίσκομαι εμπρός στον Χριστό  , πόσο ανάγκη έχω την Υπεραγία Θεοτόκο ,τους αγίους ,βλέπω γύρω μου τις καρδιές  που ζούν και είναι άγιες ή πονηρές εν αγνοία τους και όχι το τσόφλι και αυτό σημαίνει ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  κανείς δεν μπορεί να με πλανήσει ὑπ᾿ οὐδενὸς ἀνακρίνεται
Ατό είναι ΔΙΑΚΡΙΣΗ που ξεκινά από την αυτογνωσία ,αυτό είναι  Αρχή Μετανοίας ,χωρίς ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ δεν υπάρχει ΜΕΤΑΝΟΙΑ
Ο 50ος ψαλμός ο ύμνος της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ξεκινά από την ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ,την γνώση της κατάστασης μου
 
Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.
Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με.
Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός.
Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον, καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα.
Ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.
Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου.
 
Καλά Χριστούγεννα 
 
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση