Γ.Μ : Στο στόμα του λύκου …
Χαίρεται
Ματθ. 10,16       ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.
Ο ρόλος της επίγειας Εκκλησίας και των ανθρώπων της ,είναι να μου δείξει τον δρόμο πρός τον ΚΥΡΙΟ της ζωής
Όταν όμως λαός και κλήρος οι ΚΛΗΤΟΙ και οι ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ που είναι μέσα στην εκκλησία διώχνούν τους ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ  και κρατούν ένα ποίμνιο που τους ακολουθεί πιστά πρός τον άδη …τότε διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ.
 
Ματθ. 6,24        Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.
Αυτή είναι η ουσία ,με ποιόν ΚΥΡΙΟ να υπηρετώ θα με βρεί την ώρα του θανάτου ,της καταστροφής ,του τρίτου παγκοσμίου πολέμου .
Εγώ ως άνθρωπος χρειάζομαι πηγή ζωής για να ζήσω στο ΦΩΣ  χρειάζομαι ΚΥΡΙΟ να με οδηγεί .
Έτσι έχω την δυνατότητα δύο επιλογών ,δύο κυρίων και δεν μπορώ να υπηρετώ και τους δύο .
Είται το θέλω είτε όχι θα υπάρχω για πάντα ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ απλά θα είμαι στο ΦΩΣ με τον ένα ΚΥΡΙΟ ή στο σκοτάδι με αυτόν και αυτούς που απαρνήθηκαν το ΦΩΣ και θα κινούνται  αιώνια στο σκότος
Τότε θα γίνει ο Πόλεμος 
Λουκ. 3,17         οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.
 
Διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ…
 
Ο Χριστός νοιάζεται ,ενδιαφέρεται , προνοεί και φροντίζει την Εκκλησία του ,όσους ήλθαν ,είναι και θα έλθουν σε  ΜΕΤΑΝΟΙΑ 
Όλοι μας είμαστε αχρείοι δούλοι κάποιου πάθους ,κάποιου ή κάποιων δαιμόνων ,πολλών ή λίγων δεν έχει σημασία .
Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ είναι να στραφούμε για βοήθεια σε άλλον ΚΥΡΙΟ  τον έναν ΚΥΡΙΟ και να γίνουμε δούλοι του σε ότι μας πεί
Για αρχή με βιασμό της αυτοπεποίθησης μας που θα φέρει την ΧΑΡΑ στο τέλος  .
Και θα έχει αυτό το αποτέλεσμα …
 
Ματθ. 24,51       καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
Ο Χριστός φροντίζει τους ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ δεν έχει ανάγκη ούτε εμάς τους λαικούς ,ούτε τους ιερείς να τους φροντίσουν .
Βρίσκει τρόπους ακατάληπτούς να φροντίσει ,να ποιμάνει , να φυλάξει τους ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ 
Αλλά αλλίμονο σε αυτούς που ενώ ανέλαβαν την φροντίδα των ΕΚΛΕΚΤΩΝ πίνουν ,καλοπερνάνε , με ένα πλανεμένο ποίμνιο να τους ακολουθεί και να τους προσκυνά και διώκουν τους εκλεκτούς που δεν υποτάσσονται σε πλάνες  .
Έρχεται όμως η ώρα που
 ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.
Το Θέμα δεν είναι ποτέ θα γίνει ο Μεγάλος Πόλεμος ,αλλά που και πως θα με βρεί με ποιόν ΚΥΡΙΟ θα με βρεί
Να ακολουθώ πλανεμένους ψευδοπροφήτες ,ψευτογέροντες ,ψευδοχρηστούς  μέσα στην εκκλησία και έξω από αυτήν ,η να ακούω και να βλέπω τον Χριστό ή στα δόντια ενός ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΑ
 ψευδοπροφήτη ,ψευτογέροντα και προφητολόγου που προκαλέι εθισμό όπως τα ναρκωτικά αν και λέει τα ίδια συνεχώς και δεν μπορώ να τον κόψω …
 
Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω
 
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 
Η ΑΛΗΘΕΙΑ υπάρχει και μιλά μέσα από τα ΜΥΣΤΗΡΙΑ σε όποιον έχει αυτιά αυτά της ΚΑΡΔΙΑΣ της ψυχής 

Αφήστε μια απάντηση