Καλλυντικὰ καὶ ἐκτρωθέντα ἔμβρυα – Ἡ ἀποτρόπαια κορύφωση τῆς ἀνθρώπινης ματαιοδοξίας
Τοῦ Brian Clowes
Ὑπάρχουν φῆμες πὼς οἱ κλινικὲς ἐκτρώσεων πωλοῦν τὰ μωρὰ ποὺ ἔχουν ἐκτρωθεῖ σὲ μεγάλες ἑταιρεῖες καλλυντικῶν, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ τὰ «χρησιμοποιηθοῦν» γιὰ τὸ κολλαγόνο τους – τὸ κύριο πρωτεϊνικὸ συστατικὸ τοῦ συνδετικοῦ ἱστοῦ.
Αὐτὴ ἡ ἐπίμονη φήμη ἔρχεται στὸ προσκήνιο τώρα ποὺ ἔγινε γνωστὸ πὼς ἐμβρυικὲς κυτταρικὲς σειρὲς χρησιμοποιοῦνται στὴ φαρμακοβιομηχανία γιὰ τὴν παρασκευὴ διαφόρων σκευασμάτων. Ἀπὸ τὴν ἔρευνα ποὺ ἔχει γίνει ὡς σήμερα, σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ ἐμβόλια καὶ λοιπὰ φάρμακα, δὲν ὑπάρχει ἀπόδειξη ὅτι κάποια ἀμερικανικὴ ἑταιρεία χρησιμοποιεῖ ἐμβρυϊκὰ κύτταρα ἐκτρωθέντων μωρῶν σὲ καλλυντικά. Οἱ ἐπαγγελματίες ποὺ δραστηριοποιοῦνται ὑπὲρ τῆς ἀγέννητης ζωῆς δὲν ἔχουν διαπιστώσει ὡς σήμερα περιπτώσεις λήψης κολλαγόνου ἀπὸ μωρὰ ποὺ μόλις ἐκτρώθηκαν, γιὰ χρήση σὲ καλλυντικὰ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες.
Ὡστόσο, τὸ ἀνθρώπινο κολλαγόνο ἀπὸ τὸν πλακοῦντα χρησιμοποιεῖται ἐκτενῶς σὲ χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις, ἰδιαίτερα στὴν αἰσθητικὴ χειρουργικὴ καὶ στὴ… θεραπεία σοβαρῶν ἐγκαυμάτων. Ὁρισμένες ἑταιρεῖες καλλυντικῶν χρησιμοποιοῦν ἐπίσης πλακοῦντες στὰ προϊόντα ὀμορφιᾶς τους.
Ἕνας φυσιολογικὸς τελειόμηνος ἀνθρώπινος πλακοῦντας ζυγίζει ἕνα κιλό – περίπου ἑκατὸ φορὲς περισσότερο ἀπὸ ἕνα ἀγέννητο παιδὶ ποὺ ἐκτρώθηκε στὶς 11 ἑβδομάδες. Οἱ πλακοῦντες ἀπὸ ἀγελάδες, κατσίκες, πρόβατα, καὶ ναί, ἀπὸ ἀνθρώπους, χρησιμοποιοῦνται σὲ πολλὰ καλλυντικά, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει τίποτα παράνομο ἢ ἀνήθικο σὲ αὐτὴ τὴν πρακτική. Τὰ νοσοκομεῖα καὶ τὰ σφαγεῖα συνήθως πωλοῦν χύμα πλακοῦντες σὲ φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες καὶ ἑταιρεῖες καλλυντικῶν, οἱ ὁποῖες στὴ συνέχεια ἐξάγουν ὁρμόνες καὶ πρωτεΐνες ἀπὸ αὐτοὺς γιὰ χρήση σὲ προϊόντα περιποίησης μαλλιῶν – τὰ ὁποῖα ὑποτίθεται ὅτι κάνουν τὰ μαλλιὰ πιὸ δυνατὰ καὶ λαμπερά – καὶ σὲ λοσιόν, ποὺ διαφημίζονται ὅτι κάνουν τὸ δέρμα πιὸ λεῖο καὶ ἁπαλό. (1)
Τί συμβαίνει ὅμως μὲ τὴ χρήση ἀνθρώπινων ἐμβρύων γιὰ καλλυντικά; Τὰ καλλυντικὰ ἐξυπηρετοῦν μόνο τὴν ἀνθρώπινη ματαιοδοξία καὶ ἡ χρήση ἀνθρώπινων κυττάρων γιὰ αὐτὸ τὸ σκοπὸ εἶναι ἀποκρουστική, δόλια καὶ στερημένη ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἠθικὸ ἔρεισμα.
Εὐρωπαϊκὰ καλλυντικὰ ποὺ χρησιμοποιοῦν ἐμβρυϊκὸ ἱστό
Ὁ ὅρος τοῦ μάρκετινγκ «φαρμακευτικὰ καλλυντικά» – ἕνας συνδυασμὸς τῶν λέξεων «καλλυντικὰ» καὶ «φάρμακα» – ἀναφέρεται σὲ προϊόντα ποὺ ἐφαρμόζονται τοπικὰ ὅπως τὰ καλλυντικά, ἀλλά -ὑποτίθεται- ὅτι ἔχουν ἰαματικὲς ἰδιότητες ποὺ ἐπιδροῦν στὸ δέρμα ὅπως συμβαίνει μὲ τὴν αἰσθητικὴ χειρουργική.
Μία ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες ποὺ παράγουν τέτοια «θεραπευτικὰ καλλυντικὰ» εἶναι ἡ Neocutis, μιὰ ἑλβετικὴ ἑταιρεία τῆς ὁποίας ἡ θυγατρικὴ στὶς ΗΠΑ βρίσκεται στὸ Σὰν Φρανσίσκο.(2) Ἡ Neocutis χρησιμοποιεῖ πρόσθετα, ποὺ παράγονται ἀπὸ κατοχυρωμένες μὲ δίπλωμα εὑρεσιτεχνίας, ἐπεξεργασμένες πρωτεΐνες δέρματος (PSPs), ποὺ προέρχονται ἀπὸ μιὰ κυτταρικὴ σειρὰ ποὺ προέρχεται ἀπὸ ἕνα ἐκτρωμένο ἀγοράκι 14 ἑβδομάδων, ἀπὸ τὴν Ἑλβετία. Οἱ κρέμες δέρματος τῆς ἑταιρείας χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴ ψωρίαση, ἔκζεμα καὶ ὡς ἀντιρυτιδικὴ (ἀντιγηραντικὴ) θεραπεία. Ὁ ἴδιος ὁ ἱστότοπος τῆς Neocutis ἐκφράζεται μὲ συστολὴ γιὰ τὸ τί ἀκριβῶς εἶναι τὸ PSP, ἀποκαλύπτοντας μόνο ὅτι εἶναι «ἕνα θρεπτικὸ μεῖγμα πρωτεϊνῶν ποὺ περιλαμβάνει κυτοκίνες γιὰ τὴν ἀναζωογόνηση τοῦ δέρματος τελευταίας τεχνολογίας». (3)
Πολλὲς γυναῖκες ποὺ χρησιμοποιοῦν προϊόντα τῆς Neocutis δὲν φαίνεται νὰ νοιάζονται ποὺ κάποια προϊόντα της προέρχονται ἀπὸ ἕνα ἐκτρωμένο μωρό. Ἕνας κριτικὸς συνέστησε μὲ ἐνθουσιασμὸ τὴν Journée Biorestorative Day Cream, καταλήγοντας: «Ἂν ἡ σκέψη ὅτι θὰ ἀλείψετε μὲ παλιὰ ἐμβρυϊκὰ κύτταρα τὸ πρόσωπό σας, σᾶς κάνει νὰ ἀνατριχιάζετε, σκεφτεῖτε τί θὰ μπορεῖ νὰ κάνει αὐτὴ ἡ κρέμα γιὰ αὐτὲς τὶς αὐλακωμένες σας ρυτίδες».(4)
Δυστυχῶς αὐτὸ τὸ παράδειγμα δὲν εἶναι μεμονωμένο. Ἡ Εὐρώπη πρωτοπορεῖ σὲ σχέση μὲ τὶς ΗΠΑ στὴν ὑποτίμηση τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ τὴ χρήση ἐκτρωμένων ἐμβρυϊκῶν κυττάρων στὰ καλλυντικά.
Στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1980, ἀρκετὲς ἔρευνες στὴν Ἀγγλία καὶ τὴ Γαλλία κατέληξαν στὸ συμπέρασμα ὅτι οἱ κλινικὲς ἀμβλώσεων πουλοῦσαν τὰ σώματα τῶν μωρῶν ποὺ εἶχαν ἐκτρωθεῖ σὲ ἑταιρεῖες καλλυντικῶν πρὸς χρήση στὰ προϊόντα τους. Αὐτὲς οἱ ἑταιρεῖες διαφήμιζαν ὅτι τὰ προϊόντα τους μποροῦσαν νὰ ἀναζωογονήσουν τὸ πρόσωπο, τὸ δέρμα καὶ τὰ μαλλιὰ καὶ ἀνέφεραν εὐκρινῶς τὸ γεγονὸς ὅτι χρησιμοποιήθηκαν διάφορα ἐμβρυϊκὰ ὄργανα γιὰ τὴν παρασκευὴ τῶν κρεμῶν.
Γιὰ παράδειγμα, τὸ Henri Chacon Centre τῆς Madame Renée Ibry, μιὰ ἀπὸ τὶς πολλὲς κλινικὲς αἰσθητικῆς στὴ Γαλλικὴ Ριβιέρα, διαφήμιζε τὴ σειρὰ καλλυντικῶν California Esthetiqué. Τὸ διαφημιστικὸ φυλλάδιο αὐτῆς τῆς σειρᾶς προϊόντων ἀναφέρει σὲ κάποια σημεῖα: «Γνωρίζουμε ὅτι τὰ νεαρὰ κύτταρα ὅταν ἐφαρμόζονται σὲ παλαιοὺς ἱστοὺς εἶναι σὲ θέση νὰ τοὺς ἀναγεννήσουν. Αὐτὰ τὰ κύτταρα εἶναι ἀκόμη πιὸ ἀποτελεσματικὰ ἂν εἶναι ζωντανά.  Ἀποκλειστικὰ ἀπὸ ἔμβρυα, αὐτὰ τὰ κύτταρα ποὺ δὲν εἶναι πλέον ἀνεξάρτητα, δὲν φέρουν σὲ καμία περίπτωση ἀντισώματα.   Ἀπόλυτα φυσικό, αὐτὸ τὸ προϊὸν εἶναι φτιαγμένο γιὰ χρήση στὸ σπίτι.   Ἡ ἐπιδερμικὴ κυκλοφορία ἐνεργοποιεῖται, ὁ χρωματισμὸς (τῆς ἐπιδερμίδας γίνεται) πιὸ ρὸζ καὶ πιὸ φρέσκος, ἡ ὑφὴ πιὸ λεπτή, οἱ κηλῖδες ἐξαφανίζονται, ἀναμφίβολα οἱ βαθύτερες γραμμὲς ἢ οἱ ρυτίδες μειώνονται, τὸ δέρμα μεταμορφώνεται, ἡ ἐλαστικότητα καὶ ὁ τόνος ἀνακτῶνται». (5)
Τὰ προϊόντα τῆς Madame Ibry κυκλοφοροῦσαν σὲ δύο ποικιλίες: «Red Stick», φτιαγμένο ἀπὸ τὴ σπλῆνα, τὸ συκώτι καὶ τὸν θύμο τοῦ ἐκτρωμένου μωροῦ καὶ τὸ «White Stick», φτιαγμένο ἀπὸ τὴν ἐντερικὴ μεμβράνη καὶ τοὺς ἐντερικοὺς ἱστοὺς τοῦ μωροῦ.(6)
Φρικτὲς κακοποιήσεις μητέρων καὶ μωρῶν στὴ Ρωσία.
Αὐτὸ ποὺ ἀκολουθεῖ μπορεῖ νὰ φαίνεται σὰν ὑλικὸ βγαλμένο ἀπὸ ἕνα τελείως ἀπαράδεκτο μυθιστόρημα ἐπιστημονικῆς φαντασίας, ἀλλὰ εἶναι μιὰ ἀπολύτως ἀληθινὴ ἱστορία.
Ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, οἱ πλούσιοι τῆς Μόσχας ποὺ εἶχαν ἐμμονὴ μὲ τὴ νεότητα, διψοῦσαν νὰ βροῦν θεραπεῖες ποὺ θὰ ἀντιστρέφουν τὴ διαδικασία γήρανσης καὶ θὰ θεραπεύουν ὁποιαδήποτε γνωστὴ ἀσθένεια.
Οἱ φτωχότερες πόλεις τῆς Οὐκρανίας βρέθηκαν στὸ ἐπίκεντρο μιᾶς «ἀνθίζουσας» πρακτικῆς ποὺ περιελάμβανε τὴ «συγκομιδὴ» ἐκτρωμένων παιδιῶν ἀπὸ νεαρὲς γυναῖκες καὶ κορίτσια. Ἔρευνα στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 2000 διαπίστωσε ὅτι οἱ μαιευτῆρες στὸ Ντόνετσκ καὶ στὸ Χάρκοβο, ἔλαβαν μίζες γιὰ νὰ ποῦν στὶς ἐγκύους ὅτι τὰ ἀγέννητα παιδιά τους ἦταν φρικτὰ παραμορφωμένα, ἀκόμη καὶ ὅταν αὐτάήταν ἀπολύτως ὑγιῆ. Αὐτοὶ οἱ γιατροὶ παρέπεμψαν στὴ συνέχεια αὐτὲς τὶς ἀπελπισμένες γυναῖκες σὲ κλινικὲς γιὰ ἐκτρώσεις καὶ ἐκεῖ τὶς πλήρωναν £100 γιὰ τὰ ἐμβρυϊκὰ λείψανα τοῦ παιδιοῦ τους, ἀλλὰ ὅμως τοὺς πρόσφεραν ἀκόμη περισσότερα ἐὰν διατίθεντο νὰ καθυστερήσουν τὶς ἀμβλώσεις τους μέχρι τὰ τέλη τοῦ δεύτερου ἢ τὶς ἀρχὲς τοῦ τρίτου τριμήνου.
Ὁ Sergei Shorobogatko, ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἐρευνοῦν αὐτὴν τὴν πρακτική, λέει: «Ὅταν ἕνας γιατρὸς θελήσει νὰ πουλήσει ἕνα ἔμβρυο, λέει σὲ ἕνα κορίτσι ὅτι ὑπάρχει ἰατρικὸς λόγος γιὰ νὰ γίνει ἄμβλωση μετὰ τὶς 12 ἑβδομάδες.   Μὲ μιὰ εἰδικὴ διαδικασία τὸ ἀφαιρεῖ μαζὶ μὲ τὸν πλακοῦντα». (7)
Στὴ συνέχεια, ὁ γιατρὸς πουλοῦσε τὰ σώματα τῶν μωρῶν σὲ μία ἀπὸ τὶς πολλὲς ρωσικὲς ἑταιρεῖες γιὰ ἕως καὶ 5.000 λίρες τὸ καθένα, ἀνάλογα μὲ τὴν ἡλικία κύησής τους. Αὐτὲς οἱ ἑταιρεῖες θὰ διέτεμαν τὰ μωρά, θὰ ἄλεθαν τὰ διάφορα ὄργανά τους, θὰ ἀραίωναν τὴν προκύπτουσα ὁμοιόμορφη μᾶζα καὶ θὰ τὴν πουλοῦσαν στὰ σαλόνια ὀμορφιᾶς τῆς Μόσχας γιὰ ἐμβρυϊκὲς θεραπεῖες ὀμορφιᾶς ποὺ φέρεται νὰ «βγάζουν δέκα χρόνια ἀπὸ τὸ πρόσωπό σας». Μερικὰ ἀπὸ τὰ σαλόνια ἰσχυρίστηκαν ἀκόμη ὅτι οἱ ἐνέσεις τους θὰ μποροῦσαν νὰ θεραπεύσουν καταστάσεις ὅπως ἡ νόσος τοῦ Parkinson’s ἢ τὸ Alzheimer’s.
Αὐτὲς οἱ θεραπεῖες κοστίζουν κατὰ μέσο ὅρο περίπου £ 10.000, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ κόστος δὲν ἀποτελεῖ ἐμπόδιο γιὰ τὶς πλούσιες γυναῖκες (καὶ τοὺς ἄνδρες) ποὺ θὰ κάνουν κυριολεκτικὰ ὅ,τι μποροῦν γιὰ νὰ διατηρήσουν τὴ νεότητά τους – ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ποιός ὑποφέρει ἢ πεθαίνει ὡς ἀποτέλεσμα.
Ὅσο ἀπίστευτο κι ἂν φαίνεται, αὐτὰ τὰ σαλόνια ἄκμασαν, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι κάθε βῆμα αὐτῆς τῆς διαδικασίας εἶναι ἐντελῶς παράνομο τόσο βάσει τῆς Οὐκρανικῆς ὅσο καὶ τῆς Ρωσικῆς νομοθεσίας, καὶ οἱ γυναῖκες ποὺ λαμβάνουν αὐτὲς τὶς θεραπεῖες γνωρίζουν τὴν πηγὴ τῆς θεραπείας. Αὐτὸ εἶναι ἄλλη μία ἀπόδειξη ὅτι ἡ θέση ὑπὲρ τῆς ἄμβλωσης δὲν λαμβάνει ὑπόψη οὔτε τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ οὔτε τοὺς νόμους τοῦ Θεοῦ, οὔτε τῶν ἀνθρώπων.
Ἀπὸ αὐστηρὰ ἰατρικῆς ἄποψης, ἕνα πρόβλημα εἶναι ὅτι ἡ διαδικασία ἐξαγωγῆς βλαστοκυτάρων ἀπὸ ἕνα ἀνθρώπινο ἔμβρυο εἶναι ἐξαιρετικὰ δαπανηρὴ καὶ πιστεύεται ὅτι τὰ ἰνστιτοῦτα ὀμορφιᾶς ἁπλῶς κάνουν ἔνεση στοὺς πελάτες τους μὲ ἕναν φρικτὸ πουρὲ ἐκχυλισμάτων ἐμβρυϊκοῦ ἱστοῦ – μὴ ἐλεγμένο γιὰ καθαρότητα ἢ ἀσθένειες— πρὸς ἐξοικονόμηση χρημάτων. Ἀρκετοὶ Ρῶσοι ἔχουν πεθάνει ἢ ἔχουν ἀκρωτηριαστεῖ ὡς ἀποτέλεσμα αὐτῶν τῶν καλλυντικῶν.
Ὁ καθηγητὴς Vladimir Smirnov, διευθυντὴς τοῦ Ἰνστιτούτου Πειραματικῆς Καρδιολογίας τῆς Μόσχας, δήλωσε: «Μιλᾶμε γιὰ ἕνα τεράστιο, διεφθαρμένο καὶ ἐπικίνδυνο ἐμπόριο ἀμφίβολων θεραπειῶν. Οἱ ἀρχὲς δὲν ἔδωσαν ποτὲ ἄδεια σὲ κανέναν εἰδικὸ γιατρὸ γιὰ τὴ χορήγηση ἐνέσεων βλαστοκυτάρων. Αὐτὲς οἱ μέθοδοι εἶναι ἐντελῶς πειραματικὲς καὶ παράνομες». (8)
Μετὰ ἀπὸ μιὰ ἐπιθεώρηση τοῦ 2005 διαπιστώθηκε ὅτι ὑπῆρχαν 41 κλινικὲς ποὺ προσέφεραν αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴ «θεραπεία» μόνο στὴ Μόσχα, καὶ πιστεύεται ὅτι τώρα λειτουργοῦν ἀκόμη περισσότερες.
Συμπέρασμα
Ἡ φρικτὴ πρακτικὴ τῆς «ἐμβρυϊκῆς ὀμορφιᾶς» εἶναι γεγονός. Ἀποτελεῖ ντροπὴ γιὰ τὴν κοινωνία καὶ πρέπει νὰ ἀντιταχθοῦμε ἀπόλυτα τόσο στὴν ἄμβλωση, ὅσο καὶ στὴν κακοποίηση καὶ τὴν ἀσεβῆ ἀντιμετώπιση τοῦ ἐμβρυϊκοῦ ἀνθρώπινου σώματος.
Πηγή: (σὲ περιληπτικὴ ἀπόδοση) καὶ οἱ παραπομπές: clmagazine.org 

Αφήστε μια απάντηση