Γ.Μ : Αυτά τα Χριστούγεννα …
Χαίρεται
Αποκ. 12,10        καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν· ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγορος τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός.
ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγορος τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός.
 
 
Αδελφός είναι αυτός που ήλθε ή θα έλθει σε ΜΕΤΑΝΟΙΑ ,εκκλησία είναι όλοι οι ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟΙ της ανθρώπινης ιστορίας .
Ποιός ξέρει ποιός και πότε θα έλθει κάποιος σε ΜΕΤΑΝΟΙΑ ;
Ποιός ξέρει τα βαθέα ,την προαίρεση του καθενός απο εμάς ;
ΜΟΝΟ Ο ΘΕΟΣ 
 
Έτσι κάθε είδους κατάκριση ,ιεροκατάκριση ,κριτική για οποιονδήποτε ,που ξέρω αν εγώ έχω ΜΕΤΑΝΟΙΑ ή αν ο άλλος έχει ή θα έχει κάποια στιγμή .
Έτσι γίνομαι σαν τον σατανά ὁ κατηγορῶν τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν…
 
Το κύριο χαρακτηριστικό της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ είναι η αυτοκριτική ,η αυτογνωσία  ,ενώ το κύριο χαρακτηριστικό της δαιμονικής υπερηφάνειας είναι η ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ των άλλων /
Όταν ο ίδιος ο Χριστός είπε Πάτερ, άφες αυτοίς, ου γάρ οίδασι τί ποιούσι
‘Οταν ο πρώτος μάρτυρας ο άγιος Στέφανος είπε Κύριε μη στήσεις αυτοίς την αμαρτία ταύτην
 
Από εκεί και πέρα κάθε κριστική είναι έργο των δαιμόνων και με εξισώνει με τον σατανά
Είναι έργο των πλάνων ,των ψευδοπροφητών ,των ψευδοχριστών η κατάκριση καλυμμένη με ένα μανδύα ψευτικό ενδιαφέροντος .
Μόνο οι άγιοι ΝΟΥΘΕΤΟΥΝ όταν ασχολούνται με κάποιον ,μόνο οι άγιο μπορούν και έχουν την διάκριση να το κάνουν ορθά
Αυτά τα Χριστούγεννα …
 
.προσεχετε δε απο των ψευδοπροφητων οιτινες ερχονται προς υμας εν ενδυμασιν προβατων εσωθεν δε εισιν λυκοι αρπαγες.
Κατηγορώντας τους πάντες και τα πάντα ,άμμεσα ή έμμεσα .δεν βλέπουν τα δικά τους  χάλια ,δεν κλαίνε για τις αμαρτίες τους .παρασύροντας πολλούς σε αυτη την διασκέδαση …
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση