Γ.Μ : Πολιτειακή ΑΝΩΜΑΛΙΑ…..
Χαίρεται
Α Κορ. 6,9        βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι  μὴ πλανᾶσθε…. οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται
Αυτό το ΓΕΓΟΝΟΣ της ψήφισης του νομοσχεδίου  που θα επιτρέπει σε ΑΡΣΕΝΟΚΟΙΤΕΣ  ενεργητικοί ,να παντρεύονται νόμιμα ΜΑΛΑΚΟΥΣ παθητικούς ,αλλά και να υιοθετούν παιδιά είναι το ποτήρι που ξεχείλισε .
Αν προχωρήσει με την ανοχή ,την συνενοχή της κοινωνίας θα σηματοδοτήσει την  έναρξη των γεγονότων ,την ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ . θα πέσει η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ στις κεφαλές μας .
 
Το γεγονός της ψήφισης αυτού του νομοσχεδίου ,ίσως είναι αυτό που θα ξεσηκώσει τον κόσμο ενάντια στους πολιτικούς

Ισως είναι το γεγονός που θα διασπάσει και θα διχάσει τον πολιτικό κόσμο .έτσι ώστε να έχουμε ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ .

Γεν. 6,3     καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας,

 
Ο Θεός μετράει ,ζυγίζει και βλέπει την ΚΑΡΔΙΑ της ανθρωπότητας ,αλλά και κάθε ανθρώπου ξεχωριστά ,με έναν ακατάληπτο τρόπο για τον ανθρώπινο νου .
Δεν μπορεί η άνθρωπινή λογική να συλλάβει το πως μας βλέπει ο Θεός και ενεργεί μέσα στον χώρο και τον χρόνο Επεμβαίνει χωρίς να το περιμένουμε όσο και να προσπαθούμε να το προσδιορίσουμε μας αιφνιδιάζει με έναν σεισμό ,με έναν πόλεμο ,με μία επιδημία ,με οποιοδήποτε παγκόσμιο ή κατα τόπους γεγονός.
Για να σώσει τους εκλεκτούς και να τελειώσει τους τελειωμένους…
Γεν. 6,5             Ἰδὼν δὲ Κύριος ὁ Θεός, ὅτι ἐπληθύνθησαν αἱ κακίαι τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πᾶς τις διανοεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ πάσας τὰς ἡμέρας,
 
Αυτό είναι που προκαλεί την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ μας  ατομικά ή συλλογικά  .τι έχουμε  ἐν τῇ καρδίᾳ  και ότι η ανθρωπότητα και ειδικά ο λαός του Θεού  ,διανοεῖται  ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ πάσας τὰς ἡμέρας.
Έτσι έρχεται το φτυάρι και η σκούπα να καθαρίσει την γή .

Δεν παίζει ρόλο τι πιστεύουμε εμείς ότι είμαστε ,αλλά πως μας βλέπει ο Θεός εσωτερικά ,καρδιακά και αυτό φαίνεται από τις πράξεις και τις επιλογές μας και την ΑΝΟΧΗ μας στην ανωμαλία που σημαίνει ΣΥΝΕΝΟΧΗ  .

Υπάρχουν κάποια γεγονότα που  ΚΡΑΥΓΑΖΟΥΝ υποδεικνύουν την πνευματική κατάπτωση ,την ΣΑΡΚΟΠΟΙΗΣΗ της ανθρωπότητας ,τον κίνδυνο της  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ.
Ειδικά όταν συμβαίνουν μέσα στον λαό του Θεού ,όταν  κινδυνεύει ο Λαός του Θεού , από την δαιμονική καταιγίδα τότε επεμβαίνει ο Θεός ,τότε έρχεται η ΟΡΓΗ του ΘΕΟΥ .
 
 
Η έξαρση , η εξάπλωση ,η προσπάθεια της ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ να επιβληθεί ,να παρελαύνει σαρώνοντας τα πάντα μέσα πλέον στον λαό του Θεού ,στους βαπτισμένους Ορθοδόξους Χριστιανούς .
Αυτό το γεγονός μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας .η επιβολή του παραφύση ως κατα φύση Υποδεικνύει ότι η ανθρωπότητα  έχει ξεπεράσει την κοκκινή γραμμή και τότε ξεχειλίζει το ποτήρι της ΟΡΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ .
 
 
Η άλλη πλευρά του νομίσματος .
 
 
“Οι τελῶναι καί αἱ πόρναι προάγουσιν ἡμᾶς εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν”
 
Α Κορ. 6,11        καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
 Και κάτι τέτοιοι υπήρξατε και σεις στο παρελθόν. Αλλ’ ελουσθήκατε με το άγιον βάπτισμα και εκαθαρισθήκατε από αυτά τα αμαρτήματα. 
Αλλ’ επήρατε τον αγιασμόν που χαρίζει το Πνεύμα το Αγιον, εγίνατε δίκαιοι εν τω ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δια του Πνεύματος του Θεού μας.
 
καὶ ταῦτά τινες ἦτε·Και κάτι τέτοιοι υπήρξατε και σεις στο παρελθόν
 
πόρνοι .εἰδωλολάτραι . μοιχοὶ .μαλακοὶ .ἀρσενοκοῖται .πλεονέκται, κλέπται .μέθυσοι, . λοίδοροι, . ἅρπαγες
 
Η Εκκλησία , ο Χριστός ,έχει την δυναμή να με καθαρίσει ,να με απαλλάξει από την ακαθαρσία που κουβαλάω ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
 
ΤΟ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΣΕ ΑΜΕΤΡΗΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ….
 
Με καλεί να το κάνω μέσα από τα  και στα ΜΥΣΤΗΡΙΑ δεν απαγορεύει σε κανέναν που δέχεται την αμαρτωλότητα   του , τον αγκαλιάζει .τον θεραπεύει .το κάνει συνεχώς σε όποιον θελήσει ,δεν κολλάει πουθενά .
Δεν μπορώ όμως να κουβαλάω την ΑΚΑΘΑΡΣΙΑ μου ,την ανωμαλία μου ,τον κρυφό πόνο και ΕΓΩΙΣΜΟ μου και να τον περιφέρω με   PRIDE ,απαιτώντας όλοι να γίνουν έτσι ,γιατί ΕΓΩ δεν θέλω να αλλάξω .
Απλά θα πέσει η Οργή του Θεού πάνω μου .όταν αρνηθώ το ΕΛΕΟΣ του και επιμένω θέλοντας να κάνω κακό και σε άλλους εκτός από τον εαυτό μου που κατέστρεψα .
 
 
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση