ΑΡΘΡΑ 4 Ιαν 2024 - 12:53

Γ.Μ : ΤO ΑΠΟΡΘΗΤΟ IRON DOME….

Γ.Μ : ΤO ΑΠΟΡΘΗΤΟ IRON DOME….
Χαίρεται
Αποκ. 1,1           Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ,
Το τελευταίο βιβλίο της εξ’ ολοκλήρου  Θεοπνευστής ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ λέγεται ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ  ,για συγκεκριμένους λόγους ,οι οποίοι και περιέχονται στον πρώτο στίχο της .
Στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό   Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ  δόθηκε από τον Θεό πατέρα η εξουσία ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεός .
Να μας αποκαλύψει   ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει  σε όσους  πιστέψουν στον Χριστό ως ΚΥΡΙΟ τους δηλαδή   τοῖς δούλοις αὐτοῦ.
Με ενδιάμεσο ,διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τον δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ.
 
Αυτό το ίδιο επακριβώς επαναλαμβάνεται και στο τελευταίο 22ο κεφάλαιο από τον Άγγελο Κυρίου στον Ιωάννη
Καὶ λέγει μοι· οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν ἀπέστειλε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει.
 
Ιω. 3,12    εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε;
 
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ  είναι η περιγραφή των όσων ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ ,ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ διαδραματίζονται εν αγνοία μας Αφού τα βιολογικά μας μάτια αγνοούν,δεν πρέπει ,δεν μπορούν να δούν ,δεν αντέχουν να δουν το SKY DOME και τι γίνεται ακριβώς από πάνω μας    .
Εάν μας άνοιγε τα μάτια της ψυχής ο Θεός  και βλέπαμε τον ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ τους αγγέλους και τους δαίμονες πάνω από τα κεφάλια μας. 
θα ήταν εκβιαστική η επιλογή μας ,από φόβο και όχι από ελευθερή επιλογή και μπορεί να παθαίναμε οι περισσότεροι ανακοπή  .
ΠΙΣΤΗΣ ἐστίν ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων
 
Ο Θεός θέλει να νοιώσουμε την ΑΓΑΠΗ του στην ΚΑΡΔΙΑ  και να τον επιλέξουμε ελευθερά δια της ΠΙΣΤΗΣ, σε αυτά που δεν βλέπουμε .αλλά ακούμε και νοιώθούμε .
Ο Θεός ,ο Χριστός ,που έγινε ΑΝΘΡΩΠΟΣ για να κατέβει στο επίπεδο μας ,ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ. θέλει να επιλέξουμε και μας αφήνει ελευθερούς ανά πάσα στιγμή να τον  αποεπιλέξουμε
Αντίθετα  με τον αντίθετο τον σατανά, που δεν μας αφήνει μετά ,εθισμούς ,τζόγος , πάθη ,ψευτικοί έρωτες με πρόσωπα που τον υπηρετούν  και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε γιατί πίσω τους κρύβονται δαίμονες κλπ .
Αλλά και από εκεί ,από τον αδη ο Χριστός μας βγάζει αν το θελήσουμε , ως πλέον ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου. .
Αποκ. 22,10        Καὶ λέγει μοι· μὴ σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου· ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν.
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ είναι  η  περιγραφή των  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ γεγονότων ,των ΕΠΟΥΡΑΝΙΩΝ  αυτά που ο Χριστός είπε στον άγιο Νικόδημο  πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε σε αυτόν τον φαρισσάιο ,που έγινε ΑΓΙΟΣ πιο θαρραλέος και από τους μαθητές, φρόντισε για την ταφή του .
Και όμως έρχεται η ώρα της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ των επουρανίων που περιγράφονται τα πάντα
 ξεκινώντας από τον  ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν ὅμοιον υἱῷ ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον ποδήρη καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσῆν·και φτάνοντας  μετά από 22 κεφάλαια και αναλυτική περιγραφή όσων πνευματικά διαδραματίζονταΙ στην νέα Ιερουσαλήμ  και στον  ερχομό του Κυρίου.
Η εντολή πρός τον Ευαγγελιστή Ιωάννη είναι από την αρχή έως τέλουςνα δείχνει ,να διδάσκει  ,δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει  , μὴ σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου
Αποκ. 1,20         τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων ὧν εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς. οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσι, καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν.
 
Η ιστορία της ανθρωπότητας και ειδικά ο αγώνας της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ μετά τον Μυστικό Δείπνο ,στον οποίο  τελέστηκε το πρώτο Μυστήριο της Θείας κοινωνίας  ,η πρώτη Θεία λειτουργία  .
Αυτή η επουράνια ιστορία .το σχέδιο του Θεού  ,η κλήση  στην ανθρωπότητα για σωτηρία ,δια Ιησού Χριστού ,εν Αγίω Πνευματί ,ενάντια  στον όφη τον αρχαίο που ξέρει που θα καταλήξει αλλά δεν μετανοεί  .είναι καταγεγραμμένη με κάθε λεπτομέρεια στην ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ .
 
 
Το επίκεντρο της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ  είναι η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ,οι επτά εκκλησίες του Χριστού που μόνο αυτός σώζει .
Το επίκεντρο είναι τα Ορθόδοξα Έθνη και οι Ορθόδοξες Εκκλησίες ,δεν είναι όλος ο κόσμος .
Ο κόσμος έχει παραχωρηθεί στον σατανά και τον χρησιμοποιεί όσο του είναι χρήσιμος ,για να πολεμήσει την Εκκλησία του Χριστού ,την Ορθοδοξία όπου βρίσκεται ,
ΣΕΡΒΙΑ ΣΥΡΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΡΩΣΣΙΑ ΚΛΠ γύρω από την ΜΕΣΟΓΕΙΟ .
Μετά  καταστρέφει τους βασιλιάδες ,πατάει το ένα θηρίο το άλλο ,τα έθνη που τον υπηρέτησαν και αναδεικνύει άλλους 
Όπως θα συμβεί και στις ΗΠΑ και εκεί ο Θεός δεν μπορεί να επέμβει αν δεν το ζητήσει ο άνθρωπος .
 
Το 2024 μετά από την προ ετών προετοιμασία ενός συγκεκριμένου ποιμνίου ,μπορεί να είναι … Ο χρονος  που θα αποκαλυψει και η πειρα τοις νηφουσι  τα κεκαλυμμένα εντός του Βιβλίου της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ .
Ώστε αυτή η επουράνια γνώση των μελλόντων ,να αποκαλύπτεται σταδικά με σκοπό  ,να βοηθήσει ,να στηρίξει , να εμψυχώσει και να ΦΩΤΙΣΕΙ τοῖς δούλοις αὐτοῦ.
Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης .ο οποίος και δεν γνώρισε Θάνατο ...ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι 
Αλλά κινείται μέσα στην ιστορία διδάσκοντας  και αναμένοντας  ,έλαβε εντολές για κάποιο λόγο .
 
δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει,
Μὴ σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου.
 
 
ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν.
 
Ωστε να ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΟΥΝ οι Λόγοι τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ που η τήρηση όσων λέει  θα αποτελέσει τον ΑΠΟΛΥΤΟ ΟΔΗΓΟ  ,την ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ στον δρόμο πρός την σωτηρία .
 
 
Αποκ. 22,9     καὶ λέγει μοι· ὅρα μή· σύνδουλός σού εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν προφητῶν καὶ τῶν τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου· τῷ Θεῷ προσκύνησον.
 
 
To βιβλίο της  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ είναι ο  ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ  ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν που ο Θεός θα δώσει αληθινούς προφήτες συνδούλους ,αδελφούς του Ευαγγελιστή
Αυτοί θα μας δώσουν τις απαραίτητες ερμηνείες  των γεγονότων και οδηγίες που περιέχονται εντός της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ και θα  θα πρέπει να τηρούμαι και αυτό θα μας δίνει ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΑ ειρηνη ,σωτηρία , θάρρος ,δύναμη .ΧΑΡΗ .
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ και η σταδιακή ερμηνεία της, θα είναι το ΑΠΟΡΘΗΤΟ IRON DOME  η απόλυτη πνευματική βοήθεια για αυτούς που έχουν βάλει τον Ιησού στην καρδιά τους ΚΥΡΙΟ .
Αποκ. 22,7   καὶ ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ. μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου…..
 
Η μελέτη της ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ θα μας δυναμώσει την ΠΙΣΤΗ ,το βιβλίο ‘ομως της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ και η τήρηση ,των  λόγων  τῆς προφητείας που περιέχει
θα δίνει την απαραίτητη ενέργεια .ΔΥΝΑΜΗ στα ‘εσχατα που έρχονται καλπάζοντας .
 
Σε αυτά που έρχονται οποιοδήποτε IRON DOME θα είναι άχρηστο ,θα καταρρεύσει ,το μόνο όπλο που θα με φυλάξει  είναι η ΧΑΡΗ του Θεού.
Αυτή η Θεία ενέργεια  θα μένει μαζί μου και θα ενεργοποιεί το δικό μου IRON DOME ενάντια στις δαιμονικές επιθέσεις όσο είμαι και παραμένω ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου.
 
Αποκ. 22,10   Καὶ λέγει μοι· Μὴ σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου· ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν….
 
Που θα αποκαλύψει ο Θεός ,τους σωρήριους  λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση