Ο τρόμος των Δυτικών μπροστά στον Νικηφόρο Φωκά! Όταν οι Δυτικοί έτρεμαν τους Έλληνες!

Όταν οι Δυτικοί έτρεμαν τους Έλληνες!
Όταν είδαν τον Αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά στον θρόνο του, στο παλάτι της Κωνσταντινουπόλεως!

Αφήστε μια απάντηση