τελικός αντίχριστος δεν έρχεται, αν δεν παρουσιαστούν ο Προφήτης Ηλίας και ο Ενώχ . Αυτά λέει η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του Ιωάννη. “Αντίχριστοι” σήμερα πολλοί γεγόνασι. Τα άλλα είναι, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.

φωτο ΠΗΓΉ

 
Στην Αποκάλυψη μιλάει το ίδιο το  ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ στον Ευαγγελιστή και Ηγαπημένο μαθητή και Απόστολο, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο .

Άρα αξιολογήστε μόνοι σας αυτά που λέγονται για την εμφάνιση του  Προφητευόμενου,  Οριακού, Τελικού 
αντίχριστου στις μέρες μας .
Οι προφητείες εν Αγίω Πνεύματι συγκλίνουν και έχουν μια λογική σειρά και δεν δημιουργούν σύγχυση.
Είναι της μόδας σήμερα  να τα βάζουν με τα λεγόμενα του Αγίου Παϊσίου, αλλά και παλαιών και νέων Αγίων μας που συγκλίνουν με την Αποκάλυψη του Ιωάννη.
 
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

 
“Πολλοί αγνοούν ότι ο προφήτης Ηλίας δεν πέθανε, αλλά ανελήφθη, προς τον ουρανό και, σύμφωνα με προφητεία και μάλιστα με λεγόμενα του ιδίου του Χριστού, αλλά και των Πατέρων, θα έλθει «και αποκαταστήσει πάντα».

Διαβάστε τί γράφεται στην Αποκάλυψη, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως στο 11ο κεφάλαιο, πάνω σ’ εκείνο το θέμα του ε­λέγχου του Αντιχρίστου υπό του Προφήτου Ηλία, και τί θα γίνει παρακάτω, «και δώσω, λέει ο Θεός, τοις δυσί μάρτυσί μου, και προφητεύσουσιν ημέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα… ούτοι έχουσιν εξουσίαν τον ουρανόν κλείσαι, ίνα μη υετός βρέχη τας ημέρας της προφητείας αυτών. και… το θηρίον το αναβαίνον εκ της αβύσσου… αποκτενεί αυτούς.»
Περισσότερα στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Αφήστε μια απάντηση