Από τα λεγόμενα της Βίβλου είχαμε μπροστά μας τα Χρωμοσώματα της Γενετικής – ΕΠΙΚΑΙΡΟ

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδακας 

 
Ιανουάριο του 1988 ένας ασκητής μας αποκάλυψε δια λόγων  την ” ΙΑΤΡΙΚΗ  ΓΕΝΕΤΙΚΗ ” στην ίδια την  Βίβλο.

Τα επισημαίνουμε, γιατί τώρα είναι άκρως επίκαιρα και ουσιαστικά για την επιβίωση της ανθρωπότητας, την στιγμή που απέναντι της έχει την νοθεία της ανωμαλίας.
 
Επειδή πέρασαν πολλά χρόνια θα προσπαθήσουμε  να τα θυμηθούμε και να  μεταφέρουμε όπως  μας τα  είπε:
 
-έλα εδώ γιατρέ να μου πεις αν ο Πλάστης μας με όσα έπραξε στην Δημιουργία του ανθρώπου και αναφέρονται στην Βίβλο Γένεσης δεν μας έδωσε ακόμα και την διάκριση των χρωμοσομάτων ;  και αυτό για αυτούς που είναι  άπιστοι και τα θεωρούν όλα αυτά παραμύθια;
 
-Ο Αδάμ γιατρέ είχε δύο ” γενετικά πλευρά” το ένα ήταν το Χ χρωμόσωμα και το άλλο το  Υ
 
-Δεν υπέβαλε λοιπόν  ο ΘΕΟΣ τον Αδάμ σε βαθύ ύπνο και του πήρε το ένα πλευρό για να πλάσει την Εύα;
Ξέρεις τι του πήρε ; 
Του πήρε μόνο  το ένα Χρωμόσωμα, το Χ και διπλασιάζοντας το ,το έκανε ΧΧ και έκανε την γυναίκα .
 
-Από τότε η Βίβλος Γένεσης μας έδειχνε την ιατρική γενετική .
 
Αφού τελείωσε ο Γέροντας, τον ευχαριστήσαμε για την 
σαφήνεια του συλλογισμού του με τον οποίο κατανοήσαμε την απλότητα της Δημιουργίας, αλλά και ότι μέσα στην Γένεση βρίσκουμε την ίδια την Ιατρική  Γενετική.
 
Αλλά και από τα λεγόμενα των Ευαγγελίων και όλης της Καινής Διαθήκης βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στα τόσα Θαύματα και Θεραπείες που έκανε , τα έκανε σε άνδρες ή σε γυναίκες και δεν αναφέρεται σε τίποτε άλλο. 
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας 
 
(σχετικά 1 -Η γυναίκα έχει 2 Χ χρωμοσώματα και ο άνδρας ένα Χ και ένα Υ. Η παρουσία ή η απουσία του Υ χρωμοσώματος καθορίζει το φύλο του παιδιού σας. Τα γενετικά κύτταρα περιέχουν μόνο ένα από τα δύο χρωμοσώματα. Επειδή η γυναίκα έχει μόνο Χ χρωμοσώματα, όλα τα ωάρια της έχουν ένα Χ χρωμόσωμα.
 
σχετικά 2 “Και επέβαλεν ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ, και ύπνωσε· και έλαβε μίαν των πλευρών αυτού και ανεπλήρωσε σάρκα αντ’ αυτής. 22 και ωκοδόμησεν ο Θεός την πλευράν, ην έλαβεν από του Αδάμ, εις γυναίκα και ήγαγεν αυτήν προς τον Αδάμ. 23 και είπεν Αδάμ· τούτο νυν οστούν εκ των οστέων μου και σαρξ εκ της σαρκός μου· αύτη κληθήσεται γυνή, (“ανδρίς” σύμφωνα με τον Βάμβα), ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αύτη”. (Γένεση 2: 21-23)

Αφήστε μια απάντηση