Ο Ιησούς εμφανίζεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (Χριστοφανεια)

Ο Χριστός μπορεί να εμφανιστεί όποτε,οπουδήποτε,με όποιον τρόπο κρίνει ο Ίδιος, γιατι ξέρει κ βλέπει αυτα που εμείς αγνοούμε. Άγνωστα αι βουλαι Του

Αφήστε μια απάντηση