Η Ιερά Επιστασία έκλεισε την πόρτα στον φιλοσοδομίτη Αμερικής Ελπιδοφθόρο.

ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ

Αφήστε μια απάντηση