Αἰτωλίας Κοσμᾶς: «Θολώθηκαν! Πορώθηκαν! Ἀποκτηνώθηκαν καί θέλουν νά παντρέψουν τώρα ἄντρα μέ ἄντρα!»
Ἀρχιμανδρίτου Παύλου Ντανᾶ, Ἱεροκήρυκος, Ἀγρίνιο 23-01-2024
Ὁ θεοφόρος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυρός Κοσμᾶς ἔλεγε: Θολώθηκαν! Πορώθηκαν! Ἀποκτηνώθηκαν καί θέλουν νά παντρέψουν τώρα ἄντρα μέ ἄντρα!
Ἀπομαγνητοφωνημένη συνέντευξη τοῦ Μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶ, 8 χρόνια πρίν, στήν ἐκπομπή «ΑΠΟΨΕΙΣ» στό τηλεοπτικό κανάλι SUPER B, γιά τό νομοσχέδιο γιά τή συμβίωση τῶν ὁμοφυλοφίλων.
Ἐπίσκοπος: Σᾶς εὐχαριστῶ πού μοῦ δίνετε μιά ἀφορμή νά ποῦμε τήν ἀλήθεια, ὄχι δικό μας λόγο. Καί λέω τήν ἀλήθεια γιατί: Εἴμαστε ἄνθρωποι, δέν εἴμαστε ξεκάρφωτοι, νά τό πῶ ἁπλά, στή γῆ αὐτή καί ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἐπιστήμη ὁμολογοῦν ὅτι ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε ἀπό τόν Τριαδικό Θεό. Καί ὁ Τριαδικός Θεός «ἄρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν». Ἄνδρα καί γυναίκα. Καί τούς καλεῖ νά κάνουν οἰκογένεια μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἄς θυμηθοῦμε πώς μόλις ὁ Θεός ἔπλασε… τούς πρωτοπλάστους τούς εὐλόγησε και εἶπε «αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε». Ἄς θυμηθοῦμε ὅτι μετά τόν κατακλυσμό, πάλι εὐλόγησε τήν οἰκογένεια τοῦ Νῶε καί εἶπε «αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε». Μέ τήν εὐλογία λοιπόν τοῦ Θεοῦ, καλοῦνται ὁ ἄνδρας καί ἡ γυναίκα, μέσα στό γάμο, μέσα στήν οἰκογένεια, νά κάνουν εὐλογημένη οἰκογένεια, νά ὁλοκληρώσει ὁ ἕνας τόν ἄλλον, νά ἰσορροπήσουν, νά χαροῦν, νά εὐτυχήσουν, νά ἑνωθοῦν, νά φέρουν ἀπογόνους στόν κόσμο καί ὁ πατέρας και ἡ μάνα φυσιολογικά νά ἀναθρέψουν τό παιδί τους, γιατί τό παιδί ὅταν ἔχει μπαμπά καί μαμά, μή λησμονοῦμε τήν ἀλήθεια, πραγματικά χαίρει, εἰρηνεύει, ἀπό μικρό χτυπάει τά χεράκια του, ζεῖ τήν εὐτυχία! Σήμερα, ἀγνοοῦμε καί τό τί ἔκανε ὁ Θεός καί τό τί θέλει ὁ Θεός καί τό τί θέλει ἡ ζωή μας καί τό τί θέλει ἡ πρόοδός μας καί ἡ ἰσορροπία μας τέλος πάντων!
Καί ἔρχονται μερικοί καί θέλουν νά συζήσουν μέ μιά ὑπογραφή! Δέν ξέρω! Τόσο κτηνώδεις εἶναι; Τόσο χαμηλά ἔπεσαν; Μέ μιά ὑπογραφή νά ζήσουν δύο ἄντρες μαζί ἤ δύο γυναῖκες; Μά τέλος πάντων, καλά ποῦ ζοῦμε; Βρισκόμαστε στήν Ἑλλάδα; Στήν πατρίδα τῶν ἡρώων, τῶν μαρτύρων, τῶν Ἁγίων; Θαύματα ζοῦμε καθημερινά! Ποῦ εἶναι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι; Τόσο ξύπνησαν; Δέν ξύπνησαν! Θολώθηκαν! Πορώθηκαν! Ἀποκτηνώθηκαν καί θέλουν νά παντρέψουν τώρα ἄντρα μέ ἄντρα! Τί νά κάνει αὐτός; Τί παιδιά νά ἀναθρέψει; Πῶς νά κάνει οἰκογένεια ὁ ἄντρας μέ τόν ἄνδρα; Συγχωρέστε με! Πῶς ἡ γυναίκα μέ τή γυναίκα; Οὔτε τά ζῶα δέν ἔχουν παρά φύσιν ἕνωση! Τό σκεφθήκανε αὐτό; Τά ζῶα μόνο τή φυσική τους πορεία καί ἕνωση ἕχουν!
Ἐμεῖς διαβήκαμε καί τά ζῶα καί πᾶμε χειρότερα! Καί σκεφθεῖτε τώρα νά εἶναι μέσα στήν οἰκογένεια πλάσματα, παιδάκια, βλαστάρια…Ἀλήθεια, πῶς θά γεννηθοῦν αὐτά τά παιδιά; Ἀπό ἄνδρα καί γυναίκα! Θά τά πάρουμε δηλαδή καί θά τά ἀναγκάσουμε, θά τά ὑποχρεώσουμε, δημοκρατία ἔχουμε βέβαια, νά ζήσουν μπροστά σέ δύο ἄντρες ἤ μπροστά σέ δύο γυναῖκες! Πῶς θά μεγαλώσουν αὐτά τα παιδιά; Ποιό παιδί θά φωνάξει μαμά, ὅταν δέν ὑπάρχει μαμά μέσα στό σπίτι; Ποιό παιδί θά φωνάξει μπαμπά καί θά ἰσχυροποιηθεῖ ὅταν δέν ὑπάρχει μπαμπάς μέσα στό σπίτι; Τό σκεπτόμαστε αὐτό;
Ἀλλά καί ἡ οἰκογένεια γιατί νά διαλυθεί μέσα στην Ελλάδα; Λησμονοῦμε πώς αὐτή ἡ οἰκογένεια ἔλαμψε καί ἀνέδειξε προσωπικότητες; Κι ἀκόμη θά πῶ καί τελειώνουμε, σᾶς κουράζω: Πῶς θά ἁγιαστεῖ αὐτός ὁ ἄνθρωπος μ΄αὐτή τή διαστροφή; Μά νά τό ξέρουν αὐτό ὅσοι θέλουν νά κάνουν αὐτό τό ἐπαίσχυντο καί ἐπάρατο καί καταραμένο νά τό πῶ ἔτσι νομοσχέδιο: Θά κλείσουν τά μάτια κι αὐτοί κάποτε! Θά μποῦνε στόν τάφο! Τί θά ποῦν; Νά μᾶς ποῦν, τί θά ποῦν; Ἐμεῖς θά τούς ποῦμε ἔχουμε Ἁγίους οἱ ὁποῖοι ἔζησαν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ζοῦν εἰς τόν αἰώνα καί κάνουν θαύματα! Αὐτοί, τί θα κάνουν;
Ἄς εὐχηθοῦμε νά κατανοήσουν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ὅτι θά γραφοῦν στήν ἱστορία ὡς οἱ διαλύσαντες τήν οἰκογένεια καί ὡς ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἔθαψαν τήν Ἑλλάδα, τήν πατρίδα! Αὐτό ἔχουμε νά ποῦμε! Πονᾶμε καί τά λέμε αὐτά! Δέν ἔχουμε νά κατηγορήσουμε κανέναν, δέν ἔχουμε κανένα συμφέρον! Δόξα τῷ Θεῷ! Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ θέλουμε νά ποῦμε καί ἔχουμε εὐθύνη ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ, διότι ὡς Πνευματικός, νά τό πῶ, 40 χρόνια, γνωρίζω πῶς ζοῦνε αὐτά τά παιδιά πού διαλύονται οἱ οἰκογένειές τους καί γνωρίζω τά δράματα πού ἔζησαν καί ζοῦν! Ἄς ἔρθει κανείς νά τά ποῦμε ἀπό κοντά! Τί θά ποῦμε σ’ αὐτά τά παλικάρια ὅταν θά τά ὑποχρεώσουμε νά ζοῦν ἀνάμεσα σέ δύο ἄντρες ἤ ἀνάμεσα σέ δύο γυναῖκες;
Νά μήν σᾶς κουράζω… Νά εὐχηθοῦμε…Χριστούγεννα! Δέν ντρέπονται λιγάκι; Δέν σκέπτονται; Ἔρχονται Χριστούγεννα καί πᾶνε νά ὑπογράψουν τέτοιο νόμο! Καί ἐρωτῶ: Ποιός ἀπ’ τούς 300 θά βάλει τό χέρι του νά ὑπογράψει καί νά ψηφίσει ἐνώπιον τῆς φάτνης τοῦ Χριστοῦ μας; Τί λόγο θά ποῦν τά Χριστούγεννα; Πῶς θά ποῦν Χριστούγεννα καί θά ζήσουν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι; Ἄς εὐχηθοῦμε νά τούς φωτίσει ὁ Θεός νά μετανοήσουν καί νά μήν ὑπογράψουν αὐτό τό τρισκατάρατο νομοσχέδιο πού θά ὁδηγήσει σέ ἀφανισμό τήν Πατρίδα, τή μεγάλη Ἑλλάδα!
Καλή δύναμη, καλά Χριστούγεννα!
ΣΧΟΛΙΑ:
1. Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἀξιωθήκαμε νά ζήσουμε κοντά στόν ἅγιο καί ταπεινό Ἐπίσκοπο κυρό Κοσμᾶ. Ὁμολογοῦμε μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς μας τό ὀρθόδοξο φρόνημά του, τήν ἀγάπη του γιά τήν ἐκκλησιαστική λατρεία, τήν προσήλωσή του στήν ἱερά Παρακαταθήκη τῆς Πίστεως, τήν καθαρότητα καί τό ἀνεπίληπτον τοῦ βίου του, τήν ἀγάπη του πρός τόν Χριστό καί τούς συνανθρώπους του, γι’ αὐτό καί δέν δεχόταν ὑποχωρήσεις στό ὀρθόδοξο ἦθος.
2. Ἱκετεύουμε γονυκλινῶς τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο καί τούς σεπτούς Ἀρχιερεῖς νά καταδικάσουν ὁμόφωνα τό σοδομικό νομοθέτημα γιά τό γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων καί τῆς τεκνοθεσίας.
3. Παρακαλοῦμε, ἔστω τήν ἐσχάτη στιγμή, τόν Πρωθυπουργό καί τούς πολιτικούς πού θέλουν να ψηφίσουν τό αἰσχρό νομοθέτημα νά τό καταψηφίσουν, γιατί ἀλλιῶς θά πέσει ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ ἐπάνω τους. Μή ξεχνάτε κ. Μητσοτάκη ὅτι ἤδη ἔχετε ἕναν ἀφορισμό στούς ὤμους σας, «Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται».
4. Ἑλληνικέ ὀρθόδοξε λαέ, «ὁ τράχηλος τοῦ Ἕλληνα ζυγόν δέν ὑπομένει» κατά τόν Ἀνδρέα Κάλβο.
5. Ἐάν ψηφισθεῖ αὐτό τό ἀνοσιούργημα ἡ Ἑλλάδα θά δοκιμασθεῖ οἰκτρά…

Αφήστε μια απάντηση