Ν.ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ, «ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΩΝΗ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ»

Καὶ ἐνῷ, ὅπως ἔγραφα πρὸ ἡμερῶν, ἀναμένουμε μὲ ἀγωνία μήπως βρεθεῖ κάποιος ἀρχιερέας νὰ ἀρθεῖ στοιχειωδῶς στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων, πολλαπλασιάζονται ἀντιθέτως οἱ φωνὲς τοῦ ξεδιάντροπου συμβιβασμοῦ. Στὸν χορὸ προστέθηκε πλέον καὶ ὁ δύστυχος μητροπολίτης Ναυπάκτου (ὁ χαρακτηρισμὸς ἐπειδὴ ἀπὸ τότε ποὺ ἔκανε τὴ μεγάλη κυβίστηση μετὰ τὸ Κολυμπάρι, ἡ κατηφόρα του, ὅπως διαπιστώθηκε καὶ στὸ Οὐκρανικὸ καὶ στὴν ἄθλια ἐκείνη ἐποχὴ τῆς ψευτοπανδημίας καὶ τῶν ἐμβολίων, εἶναι τρομακτικὴ καὶ ἀτελεύτητη).

Τί ξεστόμισε λοιπὸν πάλι τὶς προάλλες; «Ξέρουμε» εἶπε «καὶ βιολογικά, ἐκτὸς ἀπὸ μερικὲς ἐλάχιστες ἀνωμαλίες γενετικές, ξέρουμε ὅτι ὑπάρχουν δύο φῦλα καὶ πάρα πολλοὶ σεξουαλικοὶ προσανατολισμοί…Τώρα, ἐὰν ἀρχίσει ἡ Πολιτεία νὰ νομιμοποιεῖ ὅλους τοὺς σεξουαλικοὺς προσανατολισμούς, τότε δὲν θὰ βροῦμε πουθενὰ ἄκρη»!
Εἰλικρινά, μπροστὰ σὲ μία τέτοια δήλωση, ποιός Ὀρθόδοξος, ποὺ κατέχει στοιχειωδῶς τὰ τῆς πίστεώς του, εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν ἀπομείνει ἐνεός; Τὸ βασικὸ ἐπιχείρημα δηλαδὴ δὲν εἶναι ὅτι ἐδῶ μιλᾶμε γιὰ διαστροφὴ καὶ τὸ πλέον βδελυρὸ ἁμάρτημα στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ὅτι πρόκειται γιά…σεξουαλικούς προσανατολισμοὺς ποὺ εἶναι μάλιστα καὶ πολλοὶ (δηλαδὴ νὰ ὑποθέσουμε ὅτι στοὺς «πολλοὺς προσανατολισμοὺς» συμπεριλαμβάνονται καὶ ἡ παιδοφιλία, ἡ κτηνοβασία καὶ τόσες ἀκόμη ἀνωμαλίες) καὶ τὸ ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ἀναγνωριστοῦν ἐπίσημα ὅλοι αὐτοὶ ὄχι ἐπειδὴ εἶναι βδέλυγμα, ἀλλὰ περίπου γιὰ νὰ μήν…μπερδευόμαστε!

Φυσικὰ δὲν ἀποκλείεται τώρα νὰ βγοῦν μερικοὶ βαλτοὶ καὶ νὰ ἰσχυριστοῦν ὅτι ὁ ἐν λόγῳ ἐπίσκοπος κάνει καί…ἀντίσταση μὲ τὸ παραπάνω λεκτικὸ αἶσχος, ἀφοῦ (θὰ ποῦν) δὲν ἀποδέχεται οὔτε τὴν ὕπαρξη πολλῶν φύλων, οὔτε καὶ τὴν ἀναγνώριση τοῦ γάμου στοὺς ὁμοφυλόφιλους (αὐτὸ δὰ ἔλειπε!). Καί – ἀκόμη χειρότερα – δὲν ἀποκλείεται πάμπολλοι μπερδεμένοι ἐκ τοῦ ἀνοϊκοῦ ποιμνίου νὰ τοὺς πιστέψουν καὶ νὰ ποῦν καί «μπράβο στὸν δεσπότη». Στὴν πραγματικότητα βέβαια μιλᾶμε ἐδῶ γιὰ ξεκάθαρη ντροπή, μὲ τὴν ὁποία ὁ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια θολολόγος μητροπολίτης θολώνει γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὰ νερά. Μπορεῖ νὰ μὴν προστίθεται μὲν ἀναφανδὸν καὶ διαρρήδην στὸν χορὸ τῶν λεβεντορασοφόρων τύπου Γαβριὴλ καὶ Εὐγενίου, ποὺ κατέστησαν σαφῆ τὴν ἀνεκτικὴ στάση τους ἀπέναντι στὴν…ἰδιαιτερότητα (τὸ λέω κομψά), ἀλλὰ αὐτὴ ἡ θολούρα εἶναι ἐξίσου προβληματική. Καὶ ἴσως νὰ εἶναι καὶ ἀκόμη πιὸ ἐπικίνδυνη…

Νεκτάριος Δαπέργολας

Αφήστε μια απάντηση