Να κατηγορούμε τον εαυτό μας στην πνευματική ζωή και έως ποιο σημείο;

Η αυτό κατηγορία και η σημασία της στην πνευματική ζωή.

Αφήστε μια απάντηση