Γ.Μ : Όταν σταματήσει ο χρόνος ….

Χαίρεται

Ιω. 10,16           καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνά με δεῖ ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσι, καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν.

Το μόνο σωτήριο   και απαραίτητο έργο που έχει ανάγκη ο άνθρωπος  είναι το ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ  ,περισσότερο και από την τροφή και το νερό έχει ανάγκη την βοήθεια  και καθοδήγηση για την σωτηρία της ψυχής του .
Αυτό το έργο ,ως ο πρωτος και μόνος αληθινά ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ  το  έχει αναθέσει ο Χριστός  και το έχει αναλάβει  ο κλήρος ,οι ιερείς και αρχιερείς  και για αυτό θα κριθούν .
όχι για το εξωτερικό φιλανθρωπικό τους έργο αλλά για το ποιμαντικό  .
Πρώτο και κύριο είναι  το  ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ έργο η κατήχηση  ,η τέλεση των Μυστηρίων  και  μετά  συμπληρωματικά έρχεται το εξωτερικά φιλανθρώπικο .
Ο Χριστός μιλά ως ποιμένας  ,γιατί αυτό σημαίνει  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ,η πνευματική καθοδήγηση που οδηγεί  στην σωτηρία της ψυχής.

ω. 6,27             ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ Θεός.

Η κύρια εργασία του ποιμένα είναι να οδηγήσει τον πιστό στον Χριστό ,στην Θεία κοινωνία  ,να του δειξει τον Χριστό ,να τον ΠΟΙΜΑΝΕΙ
όχι να φροντίζει για τον χορτασμό του και τον χορτασμό των αναξιουπαθούντων ,όπως κάνουν και οι αιρετικοί πρώτα πρώτα .
Οι καθολικοί ,οι προτεστάντες ,οι μασόνοι , οι πρόσκοποι ,τα λυκόπουλα ,οι ροταριανοί ,οι βουδιστές , οι ζωόφιλοι  κ.α άλλες  ομάδες είναι φιλάνθρωποι και καλοί για τα ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ κόσμου και όχι στα κρυφά ,για να το βλέπει μόνο ο Θεός .
Το καταλαβαίνει κάποιος όταν  κατηγορούν τους άλλους και προβάλλουν με κάθε τρόπο το έργο τους για παράδειγμα στα social media .

Ιω. 10,12     ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.

Τώρα λοπόν που βλέπουν τον λύκον ἐρχόμενον  ,όλο το δαιμονικό πολιτειακό  σύστημα να έχει καταληφθεί από τους ανώμαλoυς .από την μειοψηφία .
Τώρα αδυνατούν να αντιδράσουν ,αντιδρούν φοβισμένα ,σπασμωδικά αποδεικνύωντας την μισθωτή τους ιδιότητα .

  Είναι γιατί πλέον  ανήκουν στο σύστημα ,είναι το σύστημα και είναι πιασμένοι , είναι μισθωτοί του συστήματος

Ιω. 10,5       ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾿ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν.

οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν.

Δεν εμπνέουν τον κόσμο ,δεν συγκεντρώνουν τον κόσμο , δεν τους ακούει ο κόσμος και δεν συντάσσεται μαζί τους Είναι γιατί διαισθάνεται ότι αδιαφορούσαν ,αδιαφορούν και θα αδιαφορούν ,για το ποιμαντικό τους έργο  .

όσο και να φαίνεται ότι αντιδρούν  τόσο καιρό που ήταν ;
Οι εκκλησίες τους τις περισσότερες ώρες της ημέρας κλειστές , τα προγράμματα ακολουθιών  περιορισμένα .
Λίγες οι ενορίες που κάνουν κάθε μέρα λειτουργία  ,εσπέρινο ,απόδειπνο ,που έχουν έναν πρόθυμο εξομολόγο να σε ακούσει ,να σε ποιμάνει ,να σε νουθετήσει ,έναν διακριτικό αγωνιστή πνευματικό .
Οι εκκλήσίες  στην πλειονότητα τους ,λειτουργούν σαν δημόσιες υπηρεσίες πλέον ,με κάποιο σχετικό
φιλανθρωπικό έργο για το ΦΑΙΝΕΣΘΑΙ 

Την κύρια ευθύνη την έχουν οι κατατόπους επίσκοποί και ο αρχιεπίσκοπος και μετά οι ιερείς .

Σε υπερδραστήρια ενορία της Αθήνας ,που δεν θα ήθελα να αναφερθώ ,με πολλές  σημαντικές δραστηριότητες  και συνεχή ημερήσια λειτουργία πρωί βράδυ .
Συνεχή  σαρανταλείτουργα ,καθημερινά εσπερινός και απόδειπνο ,κατηχητικά ,συνάξεις , κυρήγματα ,σχολές ,εκδόσεις , αγρυπνιές κ.α
Πολλές εκδηλώσεις  μέσα στον χρόνο σε συνεργασία με μονές του αγίου όρους και άλλα πολλά δεν είδα ποτέ τον αρχιεπισκοπό να μας επισκεφθεί  ,ίσως την πλέον δραστήρια ενορία της επισκοπής του …

Και κάπως έτσι φτάσαμε εδώ .

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών

Να φωνάζουν  οι συκιές  και να διεκδικούν την νομιμοποίηση και επιβολή του παρα φύση ,του σοδομισμού  ,της αμαρτίας που δεν περιγράφεται  και κατέβηκε ο Θεός να διαπιστώσει  ως ανήκουστή στα Σόδομα και την Γομμόρα

Αυτή να την κάνουμε νόμο του κράτους  και  αυτοί που με την σειρά τους  θα έπερεπε  να είναι ΠΟΙΜΕΝΕΣ και να ξεσηκώσουν τον κόσμο  ,να τους ακολουθήσει  στην οδό  της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ,

Αυτοί  να  αποδεικνύονται  ΜΙΣΘΩΤΟΙ  χορτασμένοι από τα ΕΣΠΑ  άκαρπες φουντωτές συκιές ,  που πήραν τον χρόνο τους  αλλά δεν μετανόησαν και έγιναν ΚΟΣΜΟΣ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾿ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν.

Ματθ. 21,19       καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ᾿ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον, καὶ λέγει αὐτῇ· μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ.

Καιρός γάρ εγγύς , Μας δόθηκε χρόνος για ΜΕΤΑΝΟΙΑ ,να βιάσουμε τους εαυτούς μας ,λαός και κλήρος ιερείς και αρχιερείς  ,ενάντια στην έλξη του κόσμου.
Μας δόθηκε ο χρόνος να βάλουμε αρχή Μετανοίας και τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο Θεός
εμείς το ρίξαμε στον πλουτισμό ,στον χορτασμό της κοιλιάς , στο κυριακατικό   shopping  ,στα έργα εξωτερικης αλαζονικής φιλανθρωπίας για τα μάτια του κόσμου από την μία και την καλοπέραση από την άλλη .
Όποιος δεν άκουσε  τα εσωτερικά  καλέσματα  ,την φωνη του ΠΟΙΜΕΝΑ που λέει καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσι,  και δεν προετοιμάστηκε για τον πόλεμο που έρχεται Εν Πνευματί και Αληθεία 
Είτε είναι λαικός ,είτε κληρικός σε οποιαδηποτε βαθμίδα της ιεραρχίας ,απλά στον χρόνο του  θα ακούσει    μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ. 

Ιεζ. 9,6              πρεσβύτερον καὶ νεανίσκον καὶ παρθένον καὶ νήπια καὶ γυναῖκας ἀποκτείνατε εἰς ἐξάλειψιν, ἐπὶ δὲ πάντας, ἐφ᾿ οὕς ἐστι τὸ σημεῖον, μὴ ἐγγίσητε· καὶ ἀπὸ τῶν ἁγίων μου ἄρξασθε. καὶ ἤρξαντο ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν τῶν πρεσβυτέρων, οἳ ἦσαν ἔσω ἐν τῷ οἴκῳ.
Γέροντας, νέους, παρθένους, νήπια και γυναίκας, φονεύσατέ τους· παραδώσατέ τους εις όλεθρον και εξαφανισμόν. Ολους όμως εκείνους που έχουν το σημείον εις τα μέτωπά των, μη τους εγγίσετε. Θα κάμετε αρχήν της σφαγής και του ολέθρου από εκείνους που ευρίσκονται μέσα στον ναόν”. Οι εξ εκείνοι άνδρες ήρχισαν να φονεύουν και να εξολοθρεύουν τους ασεβείς γέροντας, οι οποίοι ευρίσκοντο μέσα στον οίκον του Κυρίου.

Η Καταστροφή είναι επί θύραις και είναι η νομιμοποίηση του παρά φύση, με δεδομένη την αδυναμία των ποιμένων να συγκεντρώσουν και να κατευθύνουν την δεδομένη αντίδραση του κόσμου
Κόσμος ,λαός που δεν τους εμπιστευεται μάλλον τους αποστρέφεται  .
Τώρα που χρειάζονται είναι πλεόν απονευρωμένοι ,αδύναμοι , φοβισμένοι , που απλά διαμαρτύρονται χωρίς σθένος .
Ενώ δόθηκε χρόνος ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ από κάποιους αξιοποιήθηκε , δέχθηκαν το σημείο στο μέτωπο 
Από κάποιους δεν αξιοποιήθηκε και τώρα είναι η ώρα    της κρίσης  καὶ τούτοις εἶπεν ἀκούοντός μου· πορεύεσθε ὀπίσω αὐτοῦ εἰς τὴν πόλιν καὶ κόπτετε καὶ μὴ φείδεσθε τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑμῶν καὶ μὴ ἐλεήσητε·

Όταν αυτό το βδέλυγμα  ,αυτό το νομοσχέδιο θα μπεί στην βουλή πρός ψήφιση  για να γίνει ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ και θα ψηφιστεί
Την βαρύτερη ευθύνη φέρει ο κλήρος , τότε ο χρόνος μετρά αντίστροφά και πολύ γρήγορα πλέον και θα είναι αργά για ΜΕΤΑΝΟΙΑ ,τότε θα είναι η ώρα της ΚΡΙΣΗΣ  για κλήρο και λαό . ….

Την  ώρα της ΚΡΙΣΗΣ  ,των παγκοσμίων γεγονότων , όταν  έχει τελειώσει ο χρόνος της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ,όταν ο κόσμος μας εσωτερικός και εξωτερικός παραδοθεί στις επιλογές μας  .

Τότε σταματάει  ο χρόνος ,  εκεί αποδίδεται ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και αλήθεια δεν ξέρω πόσο και αν μας μένει χρόνος ακόμα για ΜΕΤΑΝΟΙΑ  που είναι αρχικά βιασμός μιας εσωτερικής αντίστασης και χρειάζεται χρόνο που δεν έχουμε για να νικηθεί .
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 

Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση