Ηλίας Καλλιώρας : Ο φωτισμένος και σπουδαίος μοναχός Κοσμάς Φλαμιάτος +

Διαβάστε έναν δικό μου γενικό σχολιασμό και παρουσίαση, τα οποία  δημοσιεύονται για πρώτη φορά και υπό «τύπον επιλόγου», για το βιβλίο του εξέχοντα Έλληνα μοναχού και φωτισμένου συγγραφέα Κοσμά Φλαμιάτου «Φωνή Ορθόδοξος και Σπουδαία» (1849, πρώτη έκδοση), Μέρος Α΄(από 3 μέρη):

Ο Κοσμάς Φλαμιάτος (1786-1852) ήταν ένα από τα πρώτα θύματα του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους. Μαζί με τον δολοφονημένο Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, τους Κολλυβάδες, τον μοναχό Χριστόφορο Παπουλάκο (Παναγιωτόπουλο) και τον λόγιο Κωνσταντίνο Οικονόμο ο εξ Οικονόμων, όλοι τους υπήρξαν διδάσκαλοι του Γένους και θύματα της Χριστοπόλεμης ξενοκρατίας των Φράγκικων, των Αγγλικών και των Βαυαρικών ηγεσιών.

Ο ησυχαστής στο μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου Κοσμάς είδε τους αόρατους και θανάσιμους κινδύνους από την επιχειρούμενη κατάργηση των ελληνικών παραδόσεων, την γενικότερη ανθελληνική προσέγγιση των Άγγλων κατακτητών, τις παγανιστικές προεκτάσεις που θα εισήγαγε η άθεη φράγκικη παιδεία, τον συστηματικό διωγμό των μοναχών και των γνήσιων ορθοδόξων διδασκάλων της πίστης όσο και εν γένει την συνολική προσπάθεια αλλοίωσης της Ορθοδόξου παράδοσης, αλήθειας, ταυτότητας και πορείας.

Για παράδειγμα, επί αντιβασιλείας Άρμανσπεργκ (1833-1835), διαλύθηκαν τα μοναστήρια που είχαν μέχρι 5 μοναχούς και συντηρούσαν οικογένειες και ορφανά του πολέμου του 1821, διαλύθηκαν όλες οι γυναικείες Ιερές Μονές, απαγορεύτηκαν οι δωρεές προς την Εκκλησία, όλη η μοναστηριακή περιουσία, πλην κάποιων εξαιρέσεων, περιήλθε με νόμο στο τότε Βαυαροκρατούμενο Ελληνικό κράτος, εκποιήθηκαν εκκλησιαστικά σκεύη, εικόνες αγίων και σπάνια τέμπλα για την τάχα αναγκαία χρηματοδότηση του νεοσύστατου κράτους.

Ο καλόγερος Κοσμάς Φλαμιάτος που είχε ως πνευματικό νοερό οδηγό, φάρο και καθοδηγητή τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, έβλεπε με βαθύ Ελληνικό πόνο και με ανείπωτη θλίψη όλη αυτή την τραγική κατάσταση και εξελίξεις και αντιδρούσε συστηματικά και χωρίς κανένα ενδοιασμό ή φόβο για τη ζωή του. Ο συγκρατούμενος για λίγο καιρό του αγίου μοναχού Χριστόφορου Παπουλάκου, Κοσμάς Φλαμιάτος, γνώριζε ότι η ακινησία, το βόλεμα, η νωχελικότητα, η αδιαφορία και η παύση είναι στοιχεία επιθανάτιας οκνηρίας και εθνικό όνειδος για τους εν πράγμασι Έλληνες και παιδιά του Τριαδικού Θεού.

Και επειδή κινδύνευε το Γένος, η εν Χριστώ ζωή, η Ελληνική παράδοση και εν γένει το ίδιο Έθνος των Ελλήνων, ο παθιασμένος ιεροκήρυκας και λόγιος Κοσμάς έδωσε μια σειρά από σκληρούς πνευματικούς αγώνες και άνισες κοσμικές μάχες κατά των Φράγκων ηγεμόνων στην Ευρώπη, της Βαυαροκρατίας στην νεοσύστατη Ελλάδα και της Αγγλοκρατίας στα υπό κατοχή Επτάνησα. Και δεν παρέμεινε προσκολλημένος μόνο στα λόγια και στις συγγραφές, αλλά ο ίδιος προχώρησε και σε συγκεκριμένα έργα και δράσεις. Στην έμπρακτη θυσία.

Στη συνέχεια, θα καταγραφούν περιεκτικά και θα αναδειχθούν ορισμένες από τις πιο σημαντικές παρακαταθήκες, εθνικές συμβολές, πνευματικά καταπιστεύματα, προφητικές ρήσεις, εκκλησιαστικές συνεισφορές και Ορθόδοξα δοκίμια από τον άνθρωπο του Θεού Κοσμά Φλαμιάτο για την Εκκλησία, την πίστη, την Ελλάδα, τον απανταχού Ελληνισμό και για ολόκληρη την Ορθόδοξη και μη οικουμένη.

Με άλλα λόγια, στη συνέχεια θα παρουσιασθούν κάποιες επιλεγμένες και χαρακτηριστικές ενότητες, παράγραφοι, ιστοριογραφία και θεματικές αναφορές από το έργο του λόγιου και μοναχού Κοσμά Φλαμιάτου που ήταν, είναι και θα συνεχίσουν να παραμένουν μεγάλες και αναλλοίωτες εκκλησιαστικές, πνευματικές, κοσμικές και συγγραφικές δωρεές, πάγιες συνεισφορές και εθνική προσφορά για όλους μας και ανά τους αιώνες.

Ένα άκρως εντυπωσιακό στοιχείο που βρίσκουμε στο σύγγραμμα του Κοσμά Φλαμιάτου είναι η γενικότερη αναφορά όσο ομοίως και ειδικότερη προσέγγισή του σε σχέση με την Ορθόδοξη Ελλάδα και την θέση της μέσα στον κόσμο. Ο Κοσμάς Φλαμιάτος γράφει ευθέως, τονίζει, εξειδικεύει και υπογραμμίζει ότι τόσο η Αγγλική όσο επιπροσθέτως και η αόρατη παγκόσμια επιβουλή των απανταχού εκφραστών της ανομίας έχουν σαν πρώτο τους στόχο την Ορθόδοξη Ελλάδα που είναι η καρδιά της παγκόσμιας Ορθοδοξίας.

Κατά τον λόγιο Κοσμά, οι απανταχού σκοτεινές δυνάμεις θέλουν να καταστρέψουν το Ελληνικό Έθνος και να αφανίσουν το Ελληνικό Γένος. Τα απανταχού σιωνιστικά τέκνα της κατάρας, μαζί με την Αγγλική αυτοκρατορία και την λοιπή παπική Φραγκία, θέλουν να εξαφανίσουν από τον χάρτη το Ελληνικό κράτος. Για τους σιωνιστές απογόνους του Ιούδα και τα ανά την οικουμένη επίχρυσα ανδρείκελά τους, η Ορθοδοξία πρέπει να καταστραφεί και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να αντικατασταθεί από τον Μέγα Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος (ΜΑΤΣ) ή τον Σατανά.

Γράφει ο Κοσμάς Φλαμιάτος: «Εις την περίστασιν ταύτην ευρίσκουσιν αφορμήν τα όργανα της επιβουλής, και προσάπτουσι μυρίας συκοφαντίας κατά του Ελληνικού γένους.. Αυτή ως διευθύνουσα αοράτος όλα τα πράγματα της Ελλάδος όπως θέλει ενεργεί και φέρει την χρεωκοπίαν του Ελληνικού Ταμείου.. Αυτάς και πολλάς ραδιουργίας μετέρχεται και παρασκευάζει δι’ αυτόν τον σκοπόν.. ίνα φέρη ανεπαισθήτως τον κατά καιρούς και κατά μικρόν όλεθρον και αφανισμόν του Ελληνικού γένους.. Οποίους τρόπους δολίους και ολεθρίους μετέρχεται συστηματικώς απ’ αρχής δι’ αυτόν τον σκοπόν, τουτέστι δια τον αφανισμόν του Ελληνισμού γένους».

Ένα ακόμη καταπληκτικό στοιχείο και συνάμα και εκπληρωθείσα προφητεία του θερμού ζηλωτή της Αγίας Ορθοδοξίας Κοσμά Φλαμιάτου είναι πρόβλεψή του για την αλλαγή του ημερολογίου από Ιουλιανό σε Γρηγοριανό, 75 χρόνια πριν αυτό το γεγονός λάβει χώρα. Ο μεγάλος και γνήσιος πατριώτης Κοσμάς «προείδε» και κατέγραψε από το 1849 αυτό που θα γινόταν πραγματικότητα το 1924.

Έγραφε ο ίδιος το 1949: «Διὰ δὲ τὴν κατάργησιν πάλιν τῶν καθ’ ἡμᾶς ἑορτασίμων καὶ πανηγυρικῶν ἡμερῶν, ἐκτὸς τῆς Κυριακῆς, ἐπενόησε καὶ ἐνεργεῖ πολλὰ ἄλλα σκάνδαλα. Πρῶτον μὲν ἐνεργεῖ πολυτρόπως, ἵνα εἰσάξῃ διὰ νόμου εἰς τὰ ὀρθόδοξα Κράτη, τὸ νέον λεγόμενον ἔτος τῆς Δύσεως, καθ’ ὃ αὐτοὶ προτρέχουσι 12 ἡμέρας, ὥστε ὅταν ἡμεῖς ἔχωμεν πρώτην τοῦ μηνός, αὐτοὶ μετρῶσι 13. Δι’ αὐτῆς τῆς καινοτομίας ἐλπίζει, ἵνα συγχίση καὶ ἀνατρέψῃ τὰς ἑορτασίμους ἡμέρας, καὶ εἰσάξῃ καὶ ἄλλους νεωτερισμούς».

Η επιβουλή των Άγγλων προτεσταντών και ολόκληρη η «πεφωτισμένη» Δύση, μαζί με τα εδώ προσκυνημένα πιόνια και τυφλά όργανά της, όπως ήταν ο μασόνος πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος όσο, επίσης, και ο «Βενιζέλος της Ελληνικής Εκκλησίας» Οικουμενικός Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης (Στοά «Αρμονία» της Βασιλεύουσας Πόλης), έφεραν εν τέλει το ημερολογιακό σχίσμα στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας. Και με βάση αυτό το παπικό και προτεσταντικό ημερολόγιο, η 10η Μαρτίου 1924 υπολογίσθηκε ως η 23η Μαρτίου 1924.

Να σας θυμίσω, επιπλέον και συνειρμικά, ότι ήταν και πάλι οι ηγέτες της Δυτικής επιβουλής που άλλαξαν και το «Σημείο Μηδέν» ή το σημείο όπου είναι χτισμένος ο Ορθόδοξος Ιερός Ναός της του Θεού Σοφίας στη Αγία και Θεοφύλακτη Πόλη. Για αιώνες, το σημείο αναφοράς για την μέτρηση του χρόνου πάνω στον πλανήτη βρίσκονταν στο γεωγραφικό σημείο όπου είχε ανεγερθεί η Αγιασοφιά. Το έτος 1884 και με αυθαίρετο τρόπο, οι Βρετανοί ανακοίνωσαν ότι πλέον το «Σημείο Μηδέν» θα είναι το αστεροσκοπείο Greenwich του Λονδίνου.

Ένα ακόμη ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο στοιχείο αποτελεί η προφητεία-πρόβλεψη του Κοσμά Φλαμιάτου για ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ. Ο λόγιος καλόγερος καταγράφει την σκοπούσα και στενή συνεργασία των Άγγλων προτεσταντών με την διαχρονική παγκόσμια επιβουλή που είναι οι σιωνιστές Εβραίοι. Ο ευσεβέστατος εθνικός αγωνιστής Κοσμάς αναφέρεται ειδικά και μόνον στους καμπαλιστές Εβραίους και στους σιωνιστές και απογόνους των Σταυρωτών του Κυρίου. Αναφέρεται, δηλαδή, στη «Συναγωγή του Σατανά».

Αφού ο θερμός ζηλωτής του Κυρίου κάνει αναφορές στα χρήματα των σιωνιστών Εβραίων και στα διάφορα και σκοτεινά έργα τους, ο ευλαβής Κοσμάς μιλάει τόσο για την μελλοντική ίδρυση του κράτους των Εβραίων όσο επίσης και την κατασκευή του Τρίτου ναού του Σολομώντα.

Ο μοναχός Κοσμάς έκανε και εδώ μια ακόμη συγγραφική «πρόρρηση-διάνα»: Η Διακήρυξη του Άγγλου Υπουργού Εξωτερικών Λόρδου Μπάλφουρ στον Λόρδο Γουόλτερ Ρότσιλντ, ανώτατο τότε ηγέτη του σιωνιστικού κινήματος, έλαβε χώρα στις 2 Νοεμβρίου του 1917 και η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ έγινε στις 14 Μαΐου 1948.

Ένα ακόμη σοβαρό στοιχείο που προσεγγίζει, καταγράφει και συγγράφει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, προσέγγιση και πένα ο Κοσμάς Φλαμιάτος, είναι η ειδικότερη αναφορά του σε σχέση με τον στόχο, την συνωμοσία, τους σκοπούς, τα σχέδια και τη δύναμη της Αγγλικής και παγκόσμιας επιβουλής στο να ελέγχουν τους πρωθυπουργούς και εν γένει τους ανώτατους εκτελεστικούς ηγέτες των κρατών-εθνών.

Αναφορικά με τα σχέδια και τις ραδιουργίες της επιβουλής, ο Κοσμάς Φλαμιάτος γράφει: «Ενεργεί είτε αυτή αμέσως, εμμέσως, δι’ άλλων υποκεκρυμμένων αυτής οργάνων, και προβιβάζεται εις θέσιν του Πρωθυπουργού, εις εκ των αξιωτέρων, διά την έκτασιν της πλάνης, και της κατά της αρχής συνωμοσίας, και εκ των πλέον πιστών και αφοσιωμένων εις τα σχέδια, και εις τας εισηγήσεις της επιβουλής».

Και ο ίδιος συμπληρώνει: «Εις όλα τα επιβουλευόμενα Κράτη, έχει κεκρυμμένα και προπαρασκευασμένα, ίνα αναβαίνωσιν ο είς μετά τον άλλον εις την θέσιν του πρωθυπουργού, ενεργούντα αδιαλείπτως, τους Σατανικούς και ολεθρίους σκοπούς της Αγγλίας, τα οποία επί τοιούτω σκοπώ προς τους άλλοις, κινεί τους εφημεριδογράφους και σπερματολόγους και υπεραπαινούσι, και περιθρυλλούσιν αυτά, ως άνδρας τάχα σοφούς, μεγάλους, ηθικούς, και ως έχοντας δήθεν, όλην την φιλογένειαν και τον πατριωτισμόν».

Μια ιδιαιτέρως κοφτερή ματιά και γραφή χρησιμοποιεί ο Κοσμάς Φλαμιάτος στο θέμα της Ελληνορθόδοξης και Ελληνοκεντρικής παιδείας. Γράφει ο γνήσιος Ρωμηός και λόγιος Κοσμάς: «Εις τούτον επενόησεν, ίνα νοθεύση την ύλην της διδασκαλίας, και στρεβλώση την μέθοδον, και υποκρύψη εν αυτοίς, όλα τα σκάνδαλα της πλάνης, της αποστασίας, της ανωμαλίας, και της διαφθοράς. Καθώς και εις όλας τα άλλας ραδιουργίας, ωσαύτως και κατά τούτο, ενεργεί διά τρόπου, όλως δολίου, και υποκεκρυμμένου, και υπό το πρόσχημα του καλού, καταρχάς, και έπειτα προοδεύει ανεπαισθήτως.

Επειδή παρετήρησεν η πολιτική της Αγγλίας, ότι οι φιλόθεοι και φιλογενείς διδάσκαλοι, Ευγ. Ο Βούλγαρις, ο Ν. Θεοτότης, και άλλοι ομόφρονες τούτων διέδωκαν εις τον λαόν της ανατολής, αφορμήν εις αναγέννησιν, και εις χρήσιν της Παλαιάς Ελληνικής γλώσσης, πολλά συγγράμματα, εις στηριγμόν, της ορθοδόξου πίστεως, και πολλά σπέρματα αληθινού φωτισμού, τείοντα, όλα εις οικοδομήν της Εκκλησίας, και εις αποκατάστασιν, και εις πρόοδον του Ελληνικού γένους, επενόησε δια τούτο ευθύς, τρόπους, όπως δι΄αυτών, ου μόνον αποματαιώση, τοιούτους θεοφιλείς, και σωτηρίους σκοπούς, αλλ’ ίνα φέρη προς τούτοις, τους εκ διαμέτρου, αντικειμένους καρπούς.

Δι’ αυτό το τέλος προπαρασκεύασε, κατάλληλα όργανα και στρατιώτας, οποίος προς τοις άλλοις ο Κοραής, ο Κούμας, ο Ν. Δούκας, ο Α. Γαζής, ο Βάμβας, και όλοι οι περί αυτούς. Εις όλην την εκ τούτων αναφανείσαν, νέαν φιλολογίαν, ως και εις αυτάς τας Γραμματικάς, θεωρείται, τοιαύτη νενοθουμένη ανωμαλία, διά την συστηματικήν στρέβλωσιν, και φθοράν του πνεύματος της νεολαίας, ώστε φέρει φρίκην, και έκπληξιν, εις οποιονδήποτε νουνεχή και ορθόδοξον.

Δι’ αυτών έσυρε προ πολλού η συνωμοσία, εις το ναυάγιον της πλάνης, και εις την κατά της ορθοδοξίας επιβουλήν, όλην σχεδόν την τάξιν, των νομιζομένων, και λεγομένων ελλογίμων, και διδασκάλων, όλης της Ανατολής.

Δια τούτων ενήργησεν, η εκ της Αγγλίας επιβουλή, και απεσκορακίσθησαν προ πολλού, εκ πάντων των Σχολείων της Ανατολής όλα τα βιβλία τα συντεταγμένα, υπό ανδρών σοφών τε και συνετών και επαγγελλόμενα είτε πολλήν, είτε ολίγην ωφέλειαν εις την νεολαίαν, ή συγγεγραμμένα υπό οποιουσδήποτε, είτε παλαιού, είτε νέου ορθοδόξου διδασκάλου, και αντισήχθησαν άλλα, άλλως κεκολοβωμένα, ανώμαλα, και εστρεβλεμένα».

Προσέτι, ο Κοσμάς Φλαμιάτος κάνει μια ακόμη μνημειώδη καταγραφή, προσέγγιση και εθνική συνεισφορά με το να καταθέσει στο σύγγραμμά του τα σκοτεινά έργα και τις ημέρες της Αγγλικής και παγκόσμιας επιβουλής σε σχέση με τη δολοφονία του και λεγόμενου «άγιου της πολιτικής» Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Ο μοναχός Κοσμάς περιγράφει τα περί του σκοπούμενου θανάτου του πρώτου Έλληνα και Ορθόδοξου Κυβερνήτη όσο επίσης και την ανάγκη να έχει η Ελλάδα Ορθόδοξο, έντιμο και φιλόθεο ανώτατο ηγέτη.

Ανάμεσα στ΄ άλλα, ο Κοσμάς Φλαμιάτος τονίζει: «Ζητείται δε παρ’ ελπίδα της επιβουλής ως Κυβερνήτης της Ελλάδος Ιωάννης ο Καποδίστριας, άνθρωπος ως ουδείς άλλος φιλογενής σοφός εις τα πολιτικά και άξιος ίνα φέρη εντός ολίγου εις μεγάλην πρόοδον, καταρτισμόν και ευδαιμονίαν το Ελληνικό γένος.. Ούτος εγνώρισε τα σχέδια και την επιβουλήν της Αγγλίας..

Γιγνώσκουσα όμως καλώς η Αγγλία την ικανότητα του Κυβερνήτου, και τα εξ αυτού εσόμενα μεγάλα αγαθά εις τους Έλληνας, περιορίζει όλους τους ποικίλους και δολίους αυτής αγώνας, ίνα φέρη τούτου τον θάνατον, και δι’ αυτού νέας τραγωδίας εις την Ελλάδα. Επί τοιούτο ερεθίζει μυριοτρόπως, την εκ των Ελλήνων κατά του Κυβερνήτου αποστροφήν και το μίσος, έως ού έφερε την τούτου δολοφονίαν, και τόσας άλλας σκηνάς». (Συνεχίζεται..)

ΥΓ/ΗΚ: Για τον Μοναχό Κοσμά Φλαμιάτο έχω κάνει ειδικές αναφορές σε κάποια από τα βιβλία μου που έχουν κάνει οι εκδόσεις Αγαθός Λόγος.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000270536476

ΗΛΙΑΣ Δ. ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ, PhD
Διεθνολόγος Καθηγητής, Συγγραφέας
Πρώην Βουλευτής Φθιώτιδας

Αφήστε μια απάντηση