ΑΡΘΡΑ 4 Φεβ 2024 - 19:56

Γ.Μ : ἐσχάτη ὥρα….

Γ.Μ : ἐσχάτη ὥρα….

Χαίρεται

Τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ.

Β Τιμ. 3,16   πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ,

Υπάρχει και που είναι ο ΘΕΟΣ;
Tι είμαι ΕΓΩ ο άνθρωπος  γιατί υπάρχω , ποιός ο σκοπός της ύπαρξης μου  ;
Tι είναι ο κόσμος ,πως και από ποιόν φτιάχτηκε  και γιατί υπάρχει ο κόσμος  ;
Τι είναι ΑΜΑΡΤΙΑ ,τι προκαλεί ,πως θεραπεύονται τα αποτελέσματα της στην ψυχή  ;

Για αυτά τα ερωτήματα ,για πολλά άλλα και για όλα τα  ΥΠΑΡΞΙΑΚΑ ερωτήματα ,οι απαντήσεις υπάρχουν στην ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ  στον Λόγο του Θεού .

Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ δόθηκε σε εμάς τους ανθωπους από τον Θεό ,από ΑΓΙΟΥΣ ανθρώπους ,από τους προφήτες ,δεν είναι λόγια ανθρώπων ,αλλά ο ΛΟΓΟΣ του ΘΕΟΥ δια των ΑΓΙΩΝ του .

Ρωμ. 8,30          οὓς δὲ προώρισε, τούτους καὶ ἐκάλεσε, καὶ οὓς ἐκάλεσε, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν, οὓς δὲ ἐδικαίωσε, τούτους καὶ ἐδόξασε.

Αγιος δεν είναι ο καλός άνθρωπος του κόσμου ,ο αγαπολόγος ,ο ευγενικός εξωτερικά ,ο πολιτισμένος  , μπορεί να είναι ο κακός ,ο αμαρτωλός όσο δεν παίρνει ,άλλο και ο ψυχρός .
Άγιος γίνεται και  είναι αυτός που άντέχει την σκληρή  διαδικασία που ο Θεός σχεδιάζει και τον υποβάλλει με πρώτη την βαθύτατη ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ .
Στο τέλος δια των Θλίψεων και των δοκιμασιών  ο Θεός τον οδηγεί  στην Θέωση ,στην Βασιλεία των ουρανών ,στο Καθ ‘ομοίωση
Τον κάνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος μετά τον κατακλυσμό που τον υποβάλλει ,τον οδηγεί στο τούτους καὶ ἐδόξασε.

Ματθ. 3,9  λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ

Αφού δεχτώ την ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ως Θεοπνευστό κείμενο και ότι περιέχει τον λόγο του Θεού ,την του Θεού σοφία Αυτή  είναι που ΜΥΣΤΙΚΑ θα μου δώσει τις ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ πάντα Μυστικά σε κάθε υπαρξιακό ερώτημα και απορία μου .
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ σε συνδυασμό με ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ   συμμετοχή στα Μυστήρια  και  στην  ζωή της εκκλησίας  ,με ΠΡΟΣΕΥΧΗ και την καθημερινή εργασία μου ,όποια και να είναι αυτή
Αυτό το σχέδιο με  οδηγεί στον ΑΓΙΑΣΜΟ .
Και η Αγία Γραφή  ,ο Λόγος του Θεού κάνει τις πέτρες τέκνα τῷ Ἀβραάμ

Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ είναι ο απόλυτα προφητικός λόγος  .

Προφητεία  είναι  μεταφορά του λόγου του Θεου από ανθρώπους ,από Αγίους ανθρώπους ,δεν είναι στα στενά όρια της πρόβλεψης του μέλλοντος .
Η προφητεία και ο προφήτης ασχολούνται εν μέρει και με την πρόβλεψη των μελλόντων ,για να  προκαλέσουν την ΜΕΤΑΝΟΙΑ 
Είναι κυρίως μεταφορά του Λόγου του Θεού στους ανθρώπους, που μπορεί να περιέχει και μελλοντικά γεγονότα .

Ιω. 1,14             Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.

Ο ΛΟΓΟΣ του ΘΕΟΥ δεν είναι μόνο λόγια ,είναι πρόσωπο , είναι το δευτερό πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που απαρτίζεται από τρία Πρόσωπα  και είναι το πρόσωπο  που  τα πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν.,είναι ο πλάστης ο δημιουργός των πάντων .

Είναι αυτός που κατέβηκε Εκλινεν ουρανούς και κατέβη  να  μας μιλήσει  απευθείας  ,αυτός που σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν  

Αυτή είναι η διαφορά της Ορθοδόξου Πίστεως ,ο Θεός ήλθε ανάμεσα μας και μας μίλησε , άφησε παρακαταθήκες ,δεν τον ψάχνουμε εμείς ψηλά .
Άφησε  την Αγία Γραφή ,την ιερά παράδοση ,τα Άγια Μυστήρια ,ίδρυσε την Εκκλησία του και έφυγε αφήνοντας μας ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ να επιλεξουμε αν θέλουμε να γίνουμε άγιοι με τον δικό του τρόπο ,παραμενοντας ΜΥΣΤΙΚΑ ανάμεσα μας .
Είμαστε ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ να διαλέξουμε το ΦΩΣ ή το σκοτάδι , δεν χρειάζεται να αναζητούμε εμείς τον Θεό ,είναι αδύνατον να προσεγγίσει  και να χωρεσει το  πεπερασμένο μέσα στο άπειρο .
Για αυτό ο Θεός έγινε άνθρωπος  και όσοι τον πίστεψαν ,τον πιστεύουν και θα τον πιστεύουν τους οδηγεί στην πλήρωση ,την τελειότητα  που μπορεί να χωρέσει κάθε άνθρωπος  πολύ ή λίγο Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος·

Μαρκ. 9,24          πιστεύω, κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ.

Δεν παίζει κανένα ρόλο  ,δεν έχει καμμία βαρύτητα ή αξία η εθνικότητα μου ,το χρώμα μου , ποιός και από που κρατάει η σκούφια μου ,ποιός  είμαι ,τι γνώσεις ή τι πτυχία και ιδιότητα έχω ,αλλά ένα πράγμα είναι αυτό που μου χρειάζεται
Η γνώση της αμαρτωλότητας μου ,της αδυναμίας μου , και η ΠΙΣΤΗ στον Χριστό  ,στον ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ  θα με οδηγησει και μόνο στην Βασιλεία του .

Ματθ. 8,12        οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
Εάν πιάναμε την μελετή  της Αγίας Γραφή ,κάναμε όσο το κατα δύναμη προσευχή  , λίγο μέσα στην ημέρα
Συμμετείχαμε στα Μυστήρια  της εκκλησίας  ,το ίδιο κατά ίδια δύναμη
Δεν παραλείπαμε τον  εκκλησιασμό της Κυριακής και βοηθούσαμε όσο μπορούσαμε  τους αδυνάμους χωρίς να κρίνουμε κανέναν
Παράλληλα με την ζωή μας ,την εργασία μας ,τις ασχολίες μας .
Εάν Κόβαμε την τηλεόραση ,τα αισχρά ειδωλολατρικά θεάματα ,το συνεχές  shopping μαζεύοντας σαβούρες και χρόνο θα βρίσκαμε ,αλλα και θα βαζαμε σε τάξη την ζωή μας ,την ΨΥΧΗ μας ,θα αδειάζαμε τις σαβούρες τις της ψυχής μας .
Ματθ. 8,11        λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν,
 
Ο ΛΟΓΟΣ του Θεού μας προειδοποιεί  ότι  οι υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον·
Δεν αναφέρεται μόνο στους ιουδαίους που δεν τον πίστεψαν και τον σταύρωσαν ,αλλά και σε κάθε Ορθόδοξο που  βαπτίστηκε και του δίνεται η δυνατότητα να κληρονομήσει την Βασιλεία των ουρανών .
Αναφέρεται σε αυτούς που έχουμε πάρει τον στραβό τον δρόμο , είμαστε εκτός και νομίζουμε πως είμαστε εντός
Σε αυτούς που ακολουθούμε γεροντολάγνους ,προφητολόγους ,ψευδοπροφήτες ,που αναζητούν οπαδούς γιατί έγιναν είδωλα που από πίσω κρύβονται δαίμονες .
Δεν μελετάμε την Αγία Γραφή εξολοκληρου ,αλλά μόνο την Καινή διαθήκη , απορρίπτωντας  κομμάτι του Λόγου του Θεού , δεν συμμετέχουμε στα Μυστήρια ,αλλά μόνο σε ομιλίες και συνάξεις ,δεν έχουμε καρπούς ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ
Δεν είναι ΜΕΤΑΝΟΙΑ αυτό που έχουμε  αλλά  ειδωλολατρεία ,πάσχουμε από γνωστικισμό ,με την λογική δεν κατανοώ το μυστήριο .
Νομίζουμε πως η εθνικότητα μας θα μας σώσει και είμαστε εκλεκτοί  ,πλανώμαστε .
Ματθ. 22,14       πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.
 
Ναι ανάμεσα μας υπάρχουν ΕΚΛΕΚΤΟΙ , που τους διάλεξε ο Θεός ,δεν  είναι αυτόκλητοι παντογνώστες ,θρησκόληπτοι  θεολόγοι , δεν είναι ΚΛΗΤΟΙ  ,αλλά  ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.
Απάντησαν  ,απαντούν ,και θα απαντούν  ΘΕΤΙΚΑ στην κλήση  του Θεού για ΜΕΤΑΝΟΙΑ που θα έλθει την κατάλληλη ώρα .
Βλέπουν μέσα  στην Θλίψη ,στον πόλεμο ,στην πείνα , στον διωγμό ,στην κακοπάθεια , στην πτωχεία ,την ασθένεια ,στον μεγάλο πειρασμό , στην ταλαιπωρία ,την  ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ  για ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
 
ἐπήγαγες ταῦτα πάντα, διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν.
Όπως την είδαν και οι τρείς πάιδες μέσα στην κάμινο που τους έριξαν να καούν ,το είδαν σαν αποτέλεσμα των αμαρτιών τους ,το είδαν σαν κλήση για ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
 
Αποκ. 3,10         ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης,
 
πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.
 
Όταν έλθει εκείνη η ώρα του μεγάλου πειρασμού ,της πολιτειακής ανωμαλίας ,της ψήφισης του νομοσχεδίου ,με το οποίο νομιμοποιούμαι ως κράτος ,ως πολιτεία , την ακολασία ,την αμαρτία .
Τότε  είναι θέμα χρόνου η  επώδυνη κλήση για ΜΕΤΑΝΟΙΑ ,που θα αφεθούμε απροστατευτοί στον ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΙΡΑΣΜΟ 
όσοι κλητοί  άκουσαν την κλήση ,την δέχθηκαν  και μπήκαν στην διαδικασία  και λεύκαναν τις στολές τους δια της θλίψεως μόνο αυτοί θα αντέξουν δια της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ  .
Ο Θεός πρίν τον ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΙΡΑΣΜΟ  μοιράζει τις προσκλήσεις του σε όλους τους κλητούς ,σε όλες τις ΠΕΤΡΕΣ…και περιμένει …
Περιμένει την ελευθερή αυτόβουλη ,ανταπόκριση και υπακοή στο Θέλημα του ,στὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς του.
Μόλις παγιωθεί η  κατάσταση όλων των  κλητών  σε αδιάφορους   ,σε οπαδούς ψευδοχρηστών και γεροντολάγνων,σε προφητολόγους  ή σε πραγματικούς  εκλεκτούς  
τότε  έχει εξαντληθεί και ο χρόνος και ξεκινάει ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ .
 
 
Πρίν την ωρα του Μεγάλου πειρασμού , έρχεται η κλήση για ΜΕΤΑΝΟΙΑ , όταν έλθει ο Μεγάλος πειρασμός είναι αργά για ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Αυτό που θα με ωθεί τότε θα είναι κάτι εξωτερικό ,κάτι χωρίς ρίζες ,θα με ωθεί η ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑ  που οδήγησε τον Ιούδα στην αυτοκτονία …
 
Α Ιω. 2,18          Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν.
 
Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ θέλει χρόνο και σώζει ,η ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑ που μοιάζει με ΜΕΤΑΝΟΙΑ αλλά δεν είναι ,  σκοτώνει .
Η ΕΣΧΑΤΗ   ώρα είναι όταν είναι έτοιμα να περάσουν τα αντίχριστά νομοσχέδια από τους μικρούς αντίχριστους που έγιναν πολλοί και απέκτησαν δύναμη ,επιρροή .
 
Εσχάτη ώρα ,όταν κλείνει ο ουρανός και δεν υπάρχει ΕΛΕΟΣ  αλλά ΚΡΙΣΗ ,υπάρχει απόδοση δικαιοσύνης ,δεν υπάρχει δυνατότητα ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ .

Μήπως έρχεται η ΕΣΧΑΤΗ ΩΡΑ για την καλομαθημένη γενιά μας , που δεν γνώρισε  δυσκολιές ,πολέμους ,πείνα ,προσφυγιά ,πειρασμό ,δοκιμασιές και ήλθε η ώρα να τα βιώσει ,να δοκιμασθεί  γιατί δεν μετανοούμε ..

Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί.

Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας

Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση