ΓΕΡΟΝΤΕΣ

«Τα σημάδια είναι φανερά. Οι ημέρες είναι πονηρές και θα γίνουν πονηρότερες, διαβάστε Αποκάλυψη. Τι πρέπει να κάνουμε;»

«…Ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι» (Ἐφ. 5,16) ~ Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸν σημερινὸ ἀ­πόστολο; Ἐπ᾽ αὐτοῦ θὰ…

Πώς θα γλυτώσουμε από το … “εξωπραγματικό” κρύο (που θέλουν να φέρουν με τη γεωμηχανική τους αν δεν τους εμποδίσουμε με την προσευχή μας);

Πώς θα γλυτώσουμε από το … “εξωπραγματικό” κρύο (που θέλουν να φέρουν με τη γεωμηχανική τους αν δεν τους εμποδίσουμε…