Γέρων Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης: Συμβουλές για αποθήκευση τροφίμων

Σχόλιο ιστολογίου: Ο γέρων Βασίλειος ο Καυσοκαλυβίτης σε συζήτηση που είχε με τα πνευματικά του παιδιά, αφού απέδωσε τα όσα δύσκολα έρχονται στην αποστασία μας από τον Τριαδικό Θεό, τους έδωσε χρηστικές συμβουλές σχετικά με το είδος των αγαθών που θα μπορούσαν, να μας φανούν χρήσιμα και τον τρόπο μακροχρόνιας αποθήκευσής τους:

———————————————————————————-

-Καλό είναι να ετοιμάσετε κάποιες προμήθειες για να μην σας βρουν τα δεινά απροετοίμαστους.
Τα πρώτα και κύρια είναι το νερό,,γιατί πρώτα θα κτυπήσουν τις δεξαμενές του νερού..Καλό είναι να έχετε νερό στην άκρη.
Και επειδή ο Θεός γνωρίζει πότε ακριβώς θα γίνει,να ανανεώνονται τα πράγματα.Τα τρόφιμα που αποθηκεύονται να φροντίζουμε να έχουν διάρκεια ζωής και να καλύπτουν κατά το δυνατόν τις ανάγκες μας.
Το επόμενο μετά το νερό είναι το σιτάρι και το αλεύρι.
Σιτάρι να έχουμε για να σπείρουμε την κατάλληλη εποχή.
Μετά λάδι, αλάτι χοντρό και ψιλό.
Χοντρό για να παστώνουμε κρέατα,ψάρια,τουρσιά κλπ.
Ζάχαρι,μέλι,ελιές,ρύζι,όσπρια.
Δηλαδή φασόλια,ρεβύθια,φακές,φάβα,μακαρόνια,γάλα κυρίως σέ σκόνη καί συμπυκνωμένο, καφέ, τσάι καί κονσέρβες. Τυριά σέ δοχεία, μυζήθρα σέ κεφάλια, άποξηραμένα φρούτα καί ξηρούς καρπούς. Απαραίτητα είναι κάποια φάρμακα πρός άποφυγή μολύνσεων, παυσίπονα, αντιβιοτικά, άναλγητικά κυρίως σέ κάψουλες. Γιά λοιμώξεις παιδιών πού απασχολούν, άντιβηχικά ή σιρόπια γιά μόλυνση τού φάρυγγα. Χάπια γιά τίς διάρροιες κ.λ.π. Ακόμη καλό θά είναι νά άποθηκεύετε είδη πρώτων βοηθειών, οινόπνευμα, ιώδια, γάζες, έπιδέσμους, σουλφαμιδόσκονη, πρόπολη μέλισσας, ή καλύτερη φυσική αντιβίωση. Καλό είναι νά κρατάμε καί λίγους σπόρους πρός αναπαραγωγή, όπως λ. χ. ντομάτες, πιπεριές, φασόλια, φακές, ρεβίθια.

-Γέροντα, μέ τήν άρχή τής οικονομικής κρίσης κάναμε κάποιες προμήθειες. Φοβηθήκαμε τότε καί τρέξαμε καί αγοράσαμε μακαρόνια, γάλατα, όσπρια. Κυκλοφορούσαν καί φήμες περί μεγάλης πείνας, σύμφωνα μέ προφητείες άγιων γερόντων, όπως του άγιου Κοσμά καί του γέροντα (νυν άγιου) Παϊσίου. Πέρασαν τά χρόνια καί δέν έγινε τίποτε καί πολλά άπό τά τρόφιμα τά πετάξαμε.

– Ακούσε Απόστολε καμιά προφητεία δέν καθορίζει συγκεκριμένο χρόνο, γιατί ό χρόνος είναι του Θεού. ‘Ωστόσο, τά σημάδια τών καιρών πού προμηνύουν τό τί έρχεται είναι πλέον ολοφάνερα. Καί το πιό σημαντικό σημάδι από όλα είναι ή πνευματική ξηρασία, πού επικρατεί καί που φανερώνει τήν άποστασία μας άπό τό νόμο του Θεού. Αλλά βρέ ευλογημένε έπρεπε άπό τά άποθηκευμένα νά τρώτε, έτσι ώστε νά άνανεώνεται η
κατάσταση. Αν οί άνθρωποι είχαμε γεμάτες τίς πνευματικές άπο θήκες μας δέν θά χρειαζόταν τίποτε άπό αύτά πού σάς είπα. Αλλά ή άδύναμη πίστη μάς προκαλεϊ τό φόβο. Γιατί ό άληθινά πιστός χριστιανός δέν σκιάζεται άκόμη καί όταν περνάει μεγάλες θλίψεις, όπως λ. χ. αυτή. Ξεχάσαμε τόν ψαλμό τοΰ προφητάναξ Δαυίδ πού λέγει: «Ό Θεός ημών καταφυγή καί δύναμις, βοηθός έν θλίψεσι ταϊς εύρούσαις ημάς σφόδρα. διά τούτο ού φοβηθησόμεθα έν τφ ταράσσεσθαι τήν γήν καί μετατίθεσθαι όρη έν καρδίαις θαλασσών. .. έταράχθησαν έθνη, έκλιναν βασιλείαι έδωκε φωνήν αυτού, έσαλεύθη ή γή. Κύριος τών δυνάμεων μέθ ημών, άντιλήπτωρ ημών ό Θεός Ιακώβ, δεύτε καί ΐδετε τά έργα τού Θεού, ά έθετο τέρατα έπί τής γής. άνταναι-ρών πολέμους μέχρι τών περάτων τής γής τόξον συντρίψει καί συνθλάσει όπλον καί θυρεούς κατακαύσει έν πυρί. σχολάσατε καί γνώτε ότι έγώ είμι ό Θεός ύψωθήσομαι έν τοΐς έθνεσιν, ύψωθήσομαι έν τή γή. Κύριος τών δυνάμεων μέθ’ ημών, άντιλήπτωρ ήμών ο Θεός ’Ιακώβ».

-Γέροντα μάς λέτε νά έχουμε αλεύρι άλλά πώς νά τό διατηρήσουμε;

-Πρέπει νά προσέχουμε στό πώς θά συντηρούμε καί σέ τί μέρος νά φιλάμε τά αποθηκευμένα τρόφιμα. Οί παππούδες μας τά δίδαξαν άλλά έμείς τά λησμονήσαμε. Νά είναι σκιερό μέρος, νά μήν έχει ύγρασία καί όχι υψηλές θερμοκρασίες. Το άλεύρι μπορούμε νά τό βάζουμε σέ μεγάλα δοχεία πού βάζουμε τή φέτα, δηλαδή τενεκέ μέ στρογγυλό καπάκι, τόν όποιο γεμίζουμε μέχρι πάνω.
Να κρατάτε αγιασμό και αντίδωρο.

One thought on “Γέρων Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης: Συμβουλές για αποθήκευση τροφίμων”

Αφήστε μια απάντηση