Άνοικτή ἐπιστολή/ἒκκληση τοῦ Μοναχοῦ Νεκταρίου, πρός τους ἀπεργούς πείνας ὑγειονομικούς σε ἀναστολή ἐργασίας.

Άνοικτή ἐπιστολή/ἒκκληση  τοῦ Μοναχοῦ Νεκταρίου, πρός τους ἀπεργούς πείνας ὑγειονομικούς σε ἀναστολή ἐργασίας.

Ἀγαπητοί μου πολύπαθοι ὑγειονομικοί σε ἀναστολοί και ἀπεργοί πείνας,

σέβομαι τον ἀγώνα σας κατά τῆς ἂδικης και ἀντισυνταγματικής ἀπόφασης τῆς “κυβέρνησης” (τῶν μαριονεττῶν νεοταξιτῶν ὁπαδῶν τῆς “μεγάλης ἐπανεκίνησης”) τῆς “(Α.)Ε.”λλάδος ὃπως την κατάντησαν αὐτοί που την κυβερνοῦν τις τελευταῖες δεκαετίες τουλάχιστον (για να μην πῶ τα τελευταῖα 200 χρόνια!!! ἐκτός ἑνός ἢ δύο το πολύ), ἀφοῦ τα ἒχουν ξεπουλήσει ὃλα.

Ἀλλά στις ἀναρίθμητες προδοσίες αὐτές που ἒχουν γίνει και συνεχίζονται δεν εἶναι ἂμοιροι εὐθυνῶν και αὐτοί ἀπό τον λαό, που τους ψηφίζουν, (μιλάω για ὃλα τα συστημικά κόμματα που κυβερνοῦν την χώρα τουλάχιστον μισό αἰῶνα, με ἀντάλλαγμα μια θεσούλα στο δημόσιο ἢ ἓνα ρουσφετάκι, με την δικαιολογία ὂτι “ὣχ ἀδελφέ, ἐγώ θα σώσω την Ἑλλάδα, αὐτοί τρῶνε δισεκατομμύρια, ἐγώ τι ζήτησα μόνο μια θεσούλα για το παιδάκι μου ἢ το τάδε ρουσφετάκι!!!”), μάλιστα θα ἒλεγα, ὃτι φέρουν την μεγαλύτερη εὐθύνη, γιατί ἐάν δεν τους ψήφιζαν, (ὃπως τα μέλη μυστικῶν στοῶν, λεσχῶν κλπ), αὐτοί δεν θα μποροῦσαν να σταθοῦν.

Ἀλλά και ἡ δικαιολογία ὃτι δεν τους ξέραμε, μπορεῖ να ἲσχυε μερικές δεκαετίες πρίν, ἀλλά σήμερα δεν “πιάνει” κατά το “δεῖ λεγόμενον”, ἀφοῦ τα συστημικά κόμματα που ἒχουν ξεθεμελιώσει τα πάντα σχεδόν και ίδιαίτερα τις τελευταῖες δεκαετίες, αὐτούς τους ἂρχοντες τους “δικούς” τους προωθοῦν και καλεῖται ὁ λαός να ψηφίσει ἓναν ἀπό αὐτούς που εἶναι τοῦ ἰδίου φυράματος ὃλοι οἱ υποψήφιοι τοῦ κάθε κόμματος, ὁπότε στην οὐσία καταλύεται κάθε ἒννοια τῆς δημοκρατίας και μπορεῖ μόνο να λέγεται μᾶλλον ὀλιγαρχία.

Μη νομίσει κανείς λοιπόν ὃτι ὑπάρχει δημοκρατικό σύστημα ἐξουσίας στην Ἑλλάδα, και ἀπό το 2010 με το πρῶτο “μνημόνιο” και ἐντεῦθεν, εἶμαστε σε κατοχή και λογιζόμαστε ὡς προτεκτορᾶτο ξένων κέντρων ἐξουσίας και μάλιστα τοῦ Δ.Ν.Τ. ὃπως πολύ σωστά διακηρύττει ὁ ἀναγνωρισμένος Συνταγματολόγος Κασιμάτης, (ἀλλά δυστυχῶς και αὐτός μένει μόνο στα λόγια), ὁ Ἀντωνίου και ἂλλοι νομομαθεῖς.

Αυτοί ὃμως οἱ  ἐξουσιαστές νεοταξίτες οἱ μαριονέττες τῶν ἑβραιοσιωνιστῶν (που κυβερνοῦν ἀπό το παρασκήνιο), με την ψήφο ὃσων τους ψηφίζουν παραμένουν στην ἐξουσία και καταδυναστεύουν τον λαό (και αὐτούς που τους ψήφισαν μαζί), ἀλλά και ἐπί πλέον τώρα  σκοτώνουν ἢ ἀφήνουν ἀνάπηρους τους ἲδιους και τα παιδιά τους με τα θανατηφόρα “μπόλι@” και προσπαθοῦν να καταστρέψουν τα χρηστά ἢθη και ἒθιμα και εἰδικά τῶν “ὀρθοδόξων χριστιανῶν”.  (1*)

Και σεῖς πολύ καλά κάνατε βέβαια και ἀντισταθήκατε στον “eμβολι@σμό” αὐτό,   γιατί ἀντιληφθήκατε και πληροφορηθήκατε ἀπό την δική σας ἐπιστημονική κατάρτηση, ἀλλά και ἀπό τους παγκοσμίως ἀναγνωρισμένους καθηγητές, νομπελίστες, γιατρούς και λοιπούς μη συστημικούς ἐπιστήμονες, ἀλλά και διαισθανθήκατε τον κίνδυνο που θα διατρέξει ἡ ὑγεία σας ἂν ὑποβληθεῖτε στην γονιδιακή αὐτή μετάλλαξη, ἀλλά και τις ἂλλες παρενέργειες που ἐπιφέρουν  τα σκευάματα αὐτά,  που δεν πῆραν, οὒτε πρόκειται ποτέ να πάρουν κανονική ἀδειοδότηση, παρά μόνο πειραματική και ἒκτακτη (λόγω ἀκριβῶς τῶν πολλῶν παρενεργειῶν που ἒχουν -1291 το σκεύασμα τῆς pfaizer όπως ἡ ἲδια ἡ ἑταιρεία παραδέχεται-).   Ἀλλά να που και ὁ ὂρος “ἒκτακτο”, ἀλλοιώθηκε στις μέρες μας κατά το λαϊκό ρητό: “οὐδέν μονιμώτερον τοῦ προσωρινοῦ”), ἀφοῦ ἒχουν περάσει σχεδόν δὐο χρόνια ἀπό την ἀρχή τῆς ἐπιδημίας (και ὂχι πανδημίας ὃπως ψευδῶς ἒχουν περάσει στους λαούς, λόγω τοῦ μικρότερου τῆς μονάδας ποσοστοῦ θανάτων που εἶχε ἐξ ἀρχῆς), και ἐξακολουθοῦν να ἰσχύουν οἱ ἲδιες διατάξεις ἀντισυνταγματικῆς ὑποχρεωτικότητας που ἀποβλέπουν στην κατάργηση τοῦ δοθέντος ἀπό Τον Θεό αὐτεξουσίου τοῦ ἀνθρώπου.

Δεν θελήσατε λοιπόν να κάνετε αὐτήν τη θεραπεία μετάλλαξης που σᾶς ὑποχρέωσαν ἀντισυνταγματικά οἱ κρατοῦντες (“και γεγαυρωμένοι ἐπί ὃχλους ἐθνῶν”, ὃπως λέγει ἡ Σοφία Σολομῶντος – Κεφ.Ε’), με συνέπεια να προφυλάξετε την ὑγεία σας ἀπό τις πολλές παρενέργειες τοῦ σκευάσματος αὐτοῦ, και πολύ καλά κάνατε, και ἐπειδή γνωρίζετε ὃτι οἱ ὑποχρεωτικότητες αὐτές που σᾶς ἐπιβάλουν ἀλλά και σε ἂλλους πολλούς, (ὃπως οἱ ἂνω τῶν 60 ἐτῶν με τα πρόστιμα τῶν 100 Ευρώ κ.ἂ. ) , εἶναι προφανῶς ἀντισυνταγματικές ἀλλά και ἀντιβαίνουν σε ὃλες τις διεθνεῖς συμβάσεις που ἒχουν ὑπογράψει ὃλες οἱ χῶρες.

Αὐτό εἶχε σαν συνέπεια να σᾶς βγάλουν σε ἀναστολή ἐργασίας ἐκβιαστικά ἐδῶ και πολλούς μῆνες και τώρα σᾶς ἀπειλοῦν να σᾶς ἀπολύσουν τελείως ἀπό το Ε.Σ.Υ.

Και πνευματικά, κάνατε καλά (χωρίς προφανῶς να το γνωρίζετε), κατά τον Ἀπόστολο που λέγει: «Δὲν ξέρετε ὅτι εἶσθε ναὸς (κατοικητήριοτοῦ Θεοῦκαὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα κατοικεῖ σὲ σᾶςἘὰν κάποιος φθείρει (καταστρέφειτὸν ναὸ τοῦ Θεοῦθὰ καταστρέψει αὐτὸν  ΘεόςΔιότι ὁ ναὸς τοῦ Θεοῦ εἶναι ἅγιος, καὶ ὁ ναὸς αὐτὸς εἶσθε σεῖς». (Β’Κορ.16-17)

 Ὁ Ἀποστόλος Παῦλος, μᾶς δίνει νὰ καταλάβουμε τὴν σημασία καὶ ἀξία ποὺ ἔχει αὐτὸ τὸ σαρκικὸ καὶ φθαρτὸ σῶμά μας. Δὲν εἶναι δικό μας, διότι δὲν τὸ κατασκευάσαμε ἐμεῖς, οὒτε το ἀγοράσαμε στην ἀγορά. Μᾶς δόθηκε ἀπ’ τὸν Θεὸ ὄχι μόνον γιὰ τὶς σαρκικὲς καὶ βιολογικές μας ἀνάγκες, ἀλλὰ καὶ νὰ βοηθήσει τὴν ἀθάνατη ψυχή μας ὥστε νὰ ἀγωνιστεῖ ἐφαρμόζοντας τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, νὰ φθάσει στὸ ποθούμενο, δηλαδὴ νὰ κληρονομίσει τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Ἃς θυμηθοῦμε στὸ σημεῖο αὐτὸ τὰ λόγια τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου ὡς πρὸς τὴν ἀξία τοῦ σώματός μας: «Ἃς λυπηθοῦμε τὰ σώματά μας ποὺ μέλλουν νὰ λάμπουν σὰν τὸν ἥλιο. Μὴ μολύνουμε τὸ “τηλικοῦτον” καὶ “τοσοῦτον” σῶμα γιὰ νὰ ἀπολαύσουμε μιὰ  μικρὴ ἡδονή. Μικρὰ καὶ πρόσκαιρη ἡ ἁμαρτία, πολυετὴς δὲ καὶ αἰώνια ἡ ντροπή». Ἀλλά ποιός μπορεῖ να ἀκούει σήμερα την ἀλήθεια; Ἐλάχιστοι!!!

Ἀλλά ἐκτός τοῦ θέματος τοῦ κινδύνου τῆς ὑγείας που ἒχει αὐτό το θανατηφόρο “μπόλι”- σκεύασμα, ὑπάρχει και ἂλλο θέμα πολύ πιο σημαντικό που ἒχει αἰώνιες προεκτάσεις και εἶναι ὃτι αὐτό το “μπόλι” ἀποτελεῖ το χάραγμα τοῦ ἀντιχρίστου (ἢ τῶν προδρόμων του) και το πιστοποιητικό ἐμβολι@σμοῦ  ἀποτελεῖ το σφράγισμα που ταυτοποιεῖ τον κάτοχό του με το “μπάρ κόουντ” και ἀργότερα θα γίνει κάρτα (ὃπως ὑπάρχει ἢδη σε πολλές χώρες), το λεγόμενο “green pass” με το τσιπάκι που σε λίγο καιρό θα ἐμφυτεύεται στο δεξί χέρι ἢ στο μέτωπο, ὃπως ἀκριβῶς προφητεύει ἡ Ἀποκάλυψη (με ἀκτίνες λέϊζερ κατά τον Ἁγιασμένο Γέροντα Παϊσιο).

Και μη πλανᾶστε ὃπως μερικοί που περιμένουν πρῶτα να ἒρθει ὁ ἀντίχριστος και μετά το σφράγισμα, γιατί ὁ Ἃγιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος (ἀπό τους λίγους Ἁγίους που ἑρμηνεύει την Ἀποκάλυψη στα περί τοῦ ἀντιχρίστου μόνο), μᾶς διαβεβαιώνει ὃτι ὃταν ἒρθει αὐτός ὁ ἂνομος, θα τους βρεῖ ὃλους σφραγισμένους (ἀπό τους προδρόμους του φυσικά).

Σε ὃλα αὐτά λοιπόν που κακῶς σωματικά και πνευματικά ἐπεδίωξαν οἱ ὀλιγάρχες να μᾶς ἐπιβάλλουν ὃπως ἀναφέραμε, καλῶς ἀντιδράσατε και δεν βάλατε τον ἑαυτό σας σε θανάσιμο κίνδυνο.

Τώρα ὃμως με την ἀπεργία πείνας που κάνετε ἀποφασισμένοι να φθάσετε μέχρι θανάτου, κάνετε ἀκριβῶς το ἀντίθετο στην πράξη, γιατί ὁ θάνατός σας ἂν συνεχίσετε εἶναι ἀναπόφευκτος σε λίγες μέρες.

Πολλοί  βέβαια ἀπό τους ἀνθρώπους που προφανῶς δεν γνωρίζουν το θέλημα Τοῦ Θεοῦ, θα σᾶς ἐπαινέσουν και θα σᾶς ποῦν και ἣρωες.

Ἀναρωτηθεῖτε ὃμως, αὐτό θα εἶναι εὐάρεστο στον Θεό ἀγαπητοί μου;  Αὐτό δεν ἀποτελεῖ αὐτοκτονία; Ξέρουμε οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, και ἀπό το ἐπιτίμιο τοῦ Ἀποστόλου που προαναφέραμε ἀλλά και ἀπό τους Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὃτι οἱ αὐτοκτονοῦντες κολάζονται και μάλιστα δεν ἐπιτρέπουν οἱ Ἰεροί Κανόνες οὒτε στα Κοιμητήρια τῶν Ὀρθοδόξων να  θάπτονται.

Δεν σᾶς λέγω να παύσετε τον ἀγῶνα σας, καλοί μου ἂνθρωποι, ἀλλά προσπαθῶ να σᾶς βοηθήσω να μην βάλετε τέρμα στην ζωή σας και κολαστεῖτε, γιατί αὐτός εἶναι ὁ πραγματικός θάνατος τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ θάνατος τοῦ σώματος στην Ὀρθοδοξία δεν ὑπάρχει. Ἒχει καταργηθεῖ ἀπό τον Χριστό μας (θανάτῳ θάνατον πατήσας) με την Ἀνάστασή Του, που θα γιορτάσουμε σε λίγες ἡμέρες. Στον Ὀρθόδοξο Χριστιανό ὑπάρχει μετάσταση και κοίμηση. Ὂχι θάνατος. Θάνατος ὑπάρχει στους ἀμετανόητους ἀθέους, ἀλλοθρήσκους, αἱρετικούς, σχισματικούς, σατανιστές, ἀβαπτίστους και γενικά σε κάθε ἂνθρωπο που βρίσκεται ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἀληθείας. Ὑπάρχουν βέβαια πολλές λεγόμενες “ἐκκλησίες”, ἀλλά μία εἶναι ἡ Ἁγία, Καθολική και Ἀποστολική Ἐκκλησία ἡ Ὀρθόδοξη, και κατά τους Ἁγίους Θεολόγους εὑρίσκεται ἐκεῖ που εἶναι ἡ Ἀλήθεια, ἐκεῖ που εἶναι ὁ Χριστός (2*). “Ἐγώ εἰμί ἡ ὀδός και ἡ ἀλήθεια και ἡ ζωή” λέγει ὁ Κύριος και Θεός μας.

Εὒχομαι να σᾶς φωτίσει ὁ Καλός Θεός μας να πράξετε το θέλημά του, που εἶναι προφανῶς να μην αὐτοκτονήσετε και κολαστεῖτε, ἀλλά να μετανοήσετε και να συνεχίσετε την ζωή που σᾶς ἒδωσε ὁ Θεός και να ἀγωνιστεῖτε βεβαίως για την ζωή σας και τῶν συναδέλφων σας, ἀλλά κυρίως  για να σωθεῖ ἡ ψυχή σας. Γιατί γι’αὐτό μᾶς ἒφερε ὁ Θεός σε αὐτή την ζωή καλοί μου ἂνθρωποι, για να σωθεῖ ἡ ψυχή μας, να ἐκτελέσουμε το θέλημα και τις ἐντολές Τοῦ Θεοῦ (πάντα με την βοήθειά Του) και να μᾶς βάλει  στην Βασιλεία Του.

 Ἡ ζωή αὐτή που ζοῦμε ἐδῶ στη γῆ, κάποτε θα τελειώσει ἀργά ἢ γρήγορα. Με τον θάνατό μας το σῶμα μας θα σαπίσει στο χῶμα, μέχρι να μᾶς το ξαναδώσει ἀναστημένο ὁ Κύριός μας στην β’ Παρουσία Του. Ἡ ψυχή μας ὃμως που εἶναι το ἐμφύσιμα, ἡ πνοή Τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἀθάνατη. Ἡ σωτηρία της εἶναι ὃταν με την βοήθεια Τοῦ Θεοῦ εἰσέλθει στη Βασιλεία Του, και θάνατός της εἶναι ὃταν κολαστεῖ αἰωνίως μαζί με τον σατανᾶ και τούς ἀγγέλους του. Μην γίνετε λοιπόν σαν τον Ἰούδα που αὐτοκτόνησε, ἀλλά σαν τον Πέτρο που ἒκλαυσε πικρά μετανοημένος ἀπό την ἂρνηση Τοῦ Κυρίου του. Και συγχωρήθηκε ἀπό τον Παντελεῆμονα Χριστό που τοῦ ξαναέδωσε την χάρι τοῦ Ἀποστολικοῦ ἀξιώματός του που εἶχε χάσει με την τριπλή ἂρνηση Τοῦ Χριστοῦ.

Και ἐγώ ὁμοιοπαθής με σᾶς εἶμαι ἀγαπητοί μου, δεν μιλάω ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς. Διωγμένος και ἀδικημένος εἶμαι και ἐγώ ἀγαπητοί μου. (3*)

Μάλιστα ἐξ ἀρχῆς συμπαραστάθηκα στον ἀγῶνα σας και ἦμουν παρών στις πρῶτες συγκεντρώσεις τῶν ὑγειονομικῶν συναδέλφων σας (μετά την ἀνακοίνωση τῆς κυβερνήσεως ὃτι σᾶς βγάζει σε ἀναστολή ἐργασίας), στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα και μάλιστα ἒβγαλα λόγο σ’αὐτές (καθ’ὃτι διαμένω στην Θεσσαλία).

Δεν ἒχει ἀποτέλεσμα αὐτό που κάνετε, ἀδελφοί μου, γιατί δεν ἒχουμε να κάνουμε με ἀνθρώπους, ἀλλά με ἑβραιοσιωνιστές, νεοταξίτες. Αὐτοί που στους προγόνους τους ἒλεγε ὁ Χριστός ὃτι πατέρας τους εἶναι ὁ διάβολος («Ἐσεῖς εἶστε ἀπό τόν πατέρα σας τόν διάβολο καί θέλετε νά κάνετε τίς ἐπιθυμίες τοῦ πατέρα σας». «Ἐκεῖνος ἦταν ἀνθρωποκτόνος ἐξ ἀρχῆς  καί δέν ἒμεινε σταθερός στήν ἀλήθεια»«Αὐτός πού εἶναι ἀπό τόν Θεό ἀκούει τά λόγια τοῦ Θεοῦ. Να γιατί ἐσεῖς δέν ἀκοῦτε: ἐπειδή δέν εἶστε ἀπό τόν Θεό».​—Ιωάν. Η’:44, 47).  Ἂξια τέκνα και αὐτοί τῶν προγόνων τους οἱ ἑβραιοσιωνιστές, θα χαροῦν  με  την  αὐτοκτονία σας,  γιατί γίνεται θυσία στον πατέρα τους τον διάβολο, ἀφοῦ χάνονται οἱ ψυχές σας στην κόλαση.

Αὐτοί που σᾶς ἒβγαλαν σε ἀναστολή ἐργασίας και δεν ἐνδιαφέρθηκαν οὒτε ἂν ἒχετε να φᾶτε, οὒτε οἱ οἰκογένειές σας, οὒτε τα παιδιά σας, οἱ γενοκτόνοι τοῦ ἒθνους και τῆς οἰκουμένης (που ἀπό το παρασκήνιο κρυφά κυβερνοῦν μέσω τῶν φανερῶν μαριονετῶν τους), θα κάνουν πίσω νομίζετε ἐξ αἰτίας πέντε  ἀπεργῶν πείνας;

Αὐτοί που ἒχουν στείλει στον τάφο με τα “μπόλι@” χιλιάδες κόσμο στην Εὐρώπη και ἑκατομμύρια στον κόσμο και σε λίγο καιρό με τις παρενέργειες θα σκοτώσουν και το μεγαλύτερο μέρος τῆς ἀνθρωπότητας  με νέα “μπόλι@” και “ἰούς”  που ἒχουν σκοπό να φέρουν ὃπως οἱ ἲδιοι ἀνακοινώνουν (βλ.Bill Gates κ.ἂ) και με τον Γενικό πόλεμο που ἒχουν προγραμματίσει; (και που ἒχει προφητευθεῖ ἀπό πολλούς Ἁγίους, ὃπως τον  Ἃγιο Κοσμᾶ τον Αἱτωλό και ἂλλους Προφήτες και πού ἂλλωστε βλέπουμε σήμερα τα προεόρτια στη Συρία, την Οὐκρανία και ἂλλες ἐστίες πολέμων ἀλλοῦ, που σιγοβράζουν και εἶναι ἒτοιμες να ἐκραγοῦν; ὃπως Κορέα, Ταϋβάν, Λιβύη, Ἰράν, Κουρδιστάν, Αἰγαῖο κ.α.); Εἶναι ἀδίστακτοι. Δεν το καταλαβαίνετε; Μην πᾶτε λοιπόν “σαν το σκυλί στο ἀμπέλι” που λέει ἡ σοφή παροιμία τοῦ λαοῦ.

 Ἂλλωστε σε λίγο καιρό ἒχουν σκοπό να φέρουν την πεῖνα και τον γενικό πόλεμο σ’ὃλο τον πλανήτη γιά να ἀφανίσουν τους ἀνθρώπους κατά 95% και μᾶλλον θα το ἐπιτρέψει ὁ Θεός, βάσει τῶν Προφητειῶν λόγω τῆς ἀμετανοησίας “κλήρου” και λαοῦ.

 Ὃλοι θα χάσουν τις δουλειές τους και θα κινδυνέψουν να πεθάνουν ἀπό πεῖνα. Λίγοι θα ζήσουν, μόνο οἱ καλοπροαίρετοι λέγουν οἱ Ἃγιοι Προφῆτες. Ἐσεῖς γιατί βιάζεσθε να αὐτοκτονήσετε και να πᾶτε πρίν την ὣρα σας; Ὁ Κύριος μόνο εἶναι ὁ ἀρχηγός τῆς ζωῆς και τοῦ θανάτου τοῦ καθενός μας ἀγαπητοί, Αὐτός μᾶς συμβουλεύει σαν καλός Πατέρας: “οὐκ ἐπ’  ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ’  ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ” [Ματθ. δ΄1-4].                            «Καὶ μὴ φοβάστε ἀπὸ ἐκείνους ποὺ σκοτώνουν τὸ σῶμα, ἐνῶ τὴν ψυχὴ δὲ μποροῦν νὰ σκοτώσουν. Ἀλλὰ νὰ φοβάστε μᾶλλον ἐκεῖνον ποὺ δύναται καὶ ψυχὴ καὶ σῶμα νὰ καταστρέψει μέσα στὴ γέεννα. Δυὸ σπουργίτια δὲν πουλιοῦνται γιὰ μιὰ δραχμή; Καὶ ὅμως ἕνα ἀπὸ αὐτὰ δὲ θὰ πέσει στὴ γῆ χωρὶς τὴ θέληση τοῦ Πατέρα σας. Σ’ ἐσᾶς, ὅμως, καὶ οἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς σας ὅλες εἶναι ἀριθμημένες. Μὴ λοιπὸν φοβάστε. ἀπὸ πολλὰ σπουργίτια διαφέρετε σεῖς» (Ματθ.Ι’28-31).

Ὃσο για την ἀδικία που ὑφίστασθε, δεν ἀκοῦτε τον Κύριό μας που ἐπαινεῖ τους ἀδικουμένους; “Μακάριοι ἐστέ οἱ δεδιωγμένοι ἒνεκεν δικαιοσύνης…” δεν λέγει στους μακαρισμούς ὁ Κύριος στο Εὐαγγέλιο; (Ματθ.Ε’ 10)  Και ὁ Ἀπόστολος λέγει στους πιστούς τῆς Κορίνθου: “γιατί (σεῖς οἱ πιστοί) δεν προτιμᾶτε να ἀδικῆσθε;   Γιατί δεν προτιμᾶτε να ζημιώνεσθε;” (Α’προς Κορ.ΣΤ’7)

Ἡ πράξη σας αὐτή, εἶναι ἀντίθετη με το Εὐαγγέλιο γιατί δεν ἐπιτρέπει ὁ Θεός, να ἀφαιρεῖ ὁ Χριστιανός ὁ ἲδιος την ζωή του για ἂλλους λόγους, γιατί π.χ. ἀδικεῖται, ἢ ἀπελπίζεται, ἢ διώκεται ἀπό την ἐργασία του κλπ, παρά μόνο για θέματα πίστεως ἐπιτρέπεται να θυσιάσει ὁ πιστός την ζωή του, για να μη μιάνουν τον Ναό Τοῦ Θεοῦ ἢ Ἃγια Λείψανα ἢ Ἃγιες Εἰκόνες ἢ το σῶμα του που ἀποτελεῖ Ναό Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος οἱ ἂπιστοι. [βλέπε παραδείγματα Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας ὃπως τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Γυναικῶν, Δομνίνης και τῶν δύο αὐτῆς θυγατέρων Βερίνης και Προσδόκης (μνήμη 4η  Ὀκτωβρίου), τῆς  Ἁγίας Πελαγίας τῆς παρθένου (μνήμη 8η  Ὀκτωβρίου), τῆς Ἁγίας Δροσίδος και τῶν  Ἁγιων Μαρτύρων ἐπί αὐτοκράτωρος Τραϊανοῦ (μνήμη 22α  Μαϊου), τῆς Ἁγίας Σολομονής μητέρας τῶν Ἁγίων Μακκαβαίων τῶν πρό Χριστοῦ μαρτύρων, (μνήμη 1η Αὐγ.) κ.ἂ.].

Και για ἐσᾶς τους ὑγειονομικούς που σπεύσατε ἀμέσως να ὑπακούσετε στους ἀντισυνταγματικούς (παρα)νόμους τῆς κρατικῆς ἀναλγησίας, και μπολι@στήκατε, ὃπως και μεγάλο μέρος τοῦ ἀπληροφόρητου (και με πλύση ἐγκεφάλου ἀπό τα Μ.Μ.Εξαπάτησης)  λαοῦ, για σκεφθεῖτε λίγο, μήπως εἲσαστε και σεῖς ὑπεύθυνοι για την δεινή κατάσταση που βρίσκονται οἱ συνάδελφοί σας που τους ἒβγαλαν σε ἀναστολή ἐργασίας και δεν λαμβάνουν μισθούς πολλούς μῆνες τώρα;

Ἀλλά και ὃλοι οἱ προσκυνημένοι/“μπολι@σμένοι” και φιμωμένοι   “ἓλληνες”; Σᾶς ἀρέσει να ζῆτε σεῖς και τα παιδάκια σας σε αὐτή την κατάσταση συνεχῶς, να μη μπορεῖτε οὒτε να ἀναπνεύσετε;  Σε τι μᾶς προστατεύει το φίμωτρο ἀφοῦ ὁ κάθε ἰός εἶναι σε μέγεθος 4000 φορές μικρότερος ἀπό το ἀνθρώπινο κύτταρο; (ὃπως λέγουν οἱ εἰδικοί ἐπιστήμονες; (βλ.Σκαρλᾶτος). Ἀντίθετα, ἀναπνέουμε τα χνῶτα μας και το διοξείδιο τοῦ ἂνθρακα και λιγότερο ὀξυγόνο, με ἀποτελέσματα ὀλέθρια για την ὑγεία μας (πτώση τοῦ ὀξυγόνου στο αἷμα, καταστροφή των κυττάρων τοῦ ἐγκεφάλου που δεν ἀντικαθίστανται, και στα μικρά παιδιά παύει ἡ ἀνάπτυξη τοῦ ἐγκεφάλου,  πτώση τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ, και ἂλλα.

Γιατί ἂν εἲχατε ἐξ ἀρχῆς ἀντισταθεῖ στα ἀντισυνταγματικά αὐτά μέτρα βασανιστηρίων με τον ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό, που ἐπέβαλαν οἱ “κρατοῦντες”, τα φίμωτρα στα σχολεῖα και σε ὃλους, τα ὑποχρεωτικά τέστ, και τα eμβόλι@, δεν θα μποροῦσαν αὐτοί να τα ἐπιβάλλουν οὖτε σε σᾶς οὖτε και στους συναδέλφους σας που βρίσκονται σε ἀναστολή ἐργασίας και χωρίς μισθό τόσους μήνες τώρα.

Ἐάν λοιπόν ἒχετε την παραμικρή τύψη συνειδήσεως για το φταίξιμό σας στην σημερινή δεινή κατάσταση τῶν συναδέλφων σας, και ὃλων μας, μήπως πρέπει να κηρύξετε ἀπεργία συμπαράστασης (ὂχι πεῖνας) σ’αὐτούς, ἢ και να παραιτηθεῖτε ἀκόμα, ὣστε να ἀναγκαστεῖ ἡ “κυβέρνηση” να τους ξαναπάρει ἀφοῦ ὑπάρχουν τεράστια κενά στο Ε.Σ.Υ. μετά την ἀναστολή ἐργασίας τους;

Γιατί δεν κάνετε πορείες και ὃποια ἂλλη ἐνέργεια συμπαράστασης σε αὐτούς; Ἀν βέβαια πιστεύετε ὃτι ἒχουν δίκιο και δεν πιστεύετε τα Μ.Μ.Εξαπάτησης. Δεν μποροῦν να σᾶς ἀπολύσουν ὃλους. Ἂρα σεῖς ἒχετε αὐτή την δυνατότητα. Μην ἀφήνετε να σᾶς ἐργαλειοποιοῦν οἱ “κρατικοί” ἑναντίον τῶν συναδέλφων σας. Ὀργανωθεῖτε πρίν εἶναι ἀργά γιατί δεν ξέρουμε με αὐτό το φασιστικό περιβάλλον ἐξουσίας που ζοῦμε ἒρχεται και ἡ σειρά τοῦ καθενός μας.  Μέσα σε ἀντισυνταγματικό φασιστικό σύστημα ἐξουσίας ὃλα εἶναι ἀβέβαια. Κοιτάτε τι κάνουν οι ἐξουσιαστές φασίστες (οἱ λεγόμενοι κομμουνιστές) στην Σαγκάη που ἒκλεισαν τόσα ἑκατομμύρια κόσμο στα σπίτια τους και δεν τους ἀφήνουν να ξεμυτίσουν, πῶς οὐρλιάζουν ἀπό τον ἐγκλεισμό. Νομίζετε ὃτι δεν θα γίνει και ἐδῶ αὐτό; Μακάρι, ἂλλά μιά πρόβα ἒκαναν το 2020 με τη “καραντίνα” και σε μᾶς. Πειραματίζονται για να δοῦν πόσο ἀντέχουν οἱ κοινωνίες μέχρι να ἐπαναστατήσουν. Μόλις βλέπουν ὃτι πολλοί ἀρχίζουν να ἀντιδροῦν, χαλαρώνουν τα λουριά. Μετά ἀπό λίγο διάστημα, ἂντε πάλι, τα ἲδια και χειρότερα. Ἒτσι καταστρέφεται το ἀνοσοποιητικό τῶν ἀνθρώπων με το συνεχές ἂγχος και το στρές, με τον ἐγκλεισμό και εἶναι εὒκολο με μία ἀπλή λείμωξη, να πεθάνουν οἱ πολλοί, ἀφοῦ ἐπιβαρύνεται ἡ ὑγεία τους με την συνεχή χρήση τοῦ φίμωτρου, με τα ἐmβόλι@, με την ἀντινοβολία 5G kai 6G, με τους ἀεροψεκασμούς, με τα μολυσμένα μεταλλαγμένα τρόφιμα, με την κατάθλιψη κ.ό.κ.    .

Αὐτά τά ἐρωτηματικά, βέβαια, μπαίνουν και σε ὃλους τους κλάδους ἐργασίας και σε ὃλους τους λεγόμενους Ἓλληνες (4*) και περισσότερο στους ἐργοδότες και τους διευθυντές και διοικητές που ἐκβιάζουν τους ὑπαλλήλους των να μπολι@στοῦν για να μην τους ἀπολύσουν, με ἀντάλλαγμα κάποιες διευκολύνσεις που τους υπόσχονται οἱ κρατοῦντες και εἰδικά στους “μοναχούς” και “κληρικούς” τῆς κρατούσας παναιρετικῆς  “ἐκκλησίας” οἱ ὁποίοι εἶναι οἱ κατεξοχήν ὑπεύθυνοι ὃσων δεινῶν συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας και παγκοσμίως (ὃπως ἐξηγοῦμε παρακάτω).

 Δεν σᾶς μιλάω ἀγαπητοί μου κομματικά, δεν σᾶς μιλάω πολιτικά, ἀλλά με ἀγάπη Χριστοῦ Τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς ζωῆς ἡμῶν ὁ ὁποῖος ὑπόσχεται:“Ζητῆτε και θα σᾶς δοθεῖ, ἀναζητεῖτε και θα βρῆτε,  κτυπήστε την πόρτα και θα σᾶς ἀνοιχθεῖ….” (Ματθ.Ζ’7-11).       Ἂν δεν μᾶς ἀκοῦνε οἱ ἂνθρωποι στα δίκαια που ἒχουμε, ἂς ἀπευθυνθοῦμε στον Θεό που ὃλους τους ἀκούει και ἀποδίδει κατά το συμφέρον το πνευματικό τοῦ καθενός. Εἶναι ὁ Μόνος που μποροῦμε ἂφοβα να ἐμπιστευόμαστε γιατί εἶναι Ἀγάπη και μᾶς την ἀπέδειξε με τον Σταυρικό Του θάνατο που θα τιμήσουμε σε λίγες ἡμέρες κατά την Μεγάλη Ἐβδομάδα τῶν Παθῶν Του. Αὐτός ἀναστήθηκε και ὑπόσχεται να ἀναστήσει και τον καθένα που τον πιστεύει και ἐκτελεῖ το θέλημά Του την ἐσχάτη ἡμέρα.

To εὒχομαι και σε σᾶς τους πέντε με προσευχή και με δάκρυα και σε ὃλους που θα διαβάσουν την ἒκκλησή μου αὐτή.

Ἂλλωστε για σκεφτεῖτε και το ἂλλο. Μήπως εἶναι καλύτερα για σᾶς τους “ἀνεμβολί@στους” ὑγειονομικούς να μην ὑπηρετεῖτε πλέον αὐτό το ἀπάνθρωπο σύστημα ὑγείας που θανατώνει τα σώματα και τις ψυχές τῶν ἀνθρώπων με τα θανατηφόρα μπόλι@ και με τα πρωτόκολα θανάτου σε πολλές ἀπό τις ΜΕΘ (ὃπως καταγγέλει ὁ δικηγόρος Ἀντωνιάδης και ὂχι μόνο) και σφραγίζει τους ἀνθρώπους με το  σφράγισμα τοῦ ἀντιχρίστου όπως παρακάτω ἀναφέρουμε;  Μήπως θα ἦταν καλύτερα με τη βοήθεια Τοῦ Θεοῦ να ψάξετε να βρεῖτε κάποια ἂλλη ἐργασία να κάνετε σεῖς που μείνατε μέχρι τώρα ἀνεμβολίαστοι;

Δύσκολο βέβαια σήμερα, ἀλλά για Τον Θεό δεν ὑπάρχουν δυσκολίες, ἀρκεῖ να πιστεύουμε. Γιατί ὁ Κύριος στα Εὐαγγέλια μᾶς προειδοποιεῖ: “Τι θα ὡφεληθεῖ ὁ ἂνθρωπος ἐάν κερδίσει τον κόσμο ὃλο, και βλάψει την ψυχή του;  Ἢ τι μπορεῖ να δώσει ὁ ἂνθρωπος ὡς ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς του;” (Mαρκ.Η’36-37)

Το τελικό σχέδιο τοῦ διαβόλου εἶναι να σκοτώσει το 95% τῆς ἀνθρωπότητας, μέσω τῶν ὑπηρετῶν του. ἀφοῦ πρῶτα ἒχει ρίξει στην  παναίρεση τον βαπτισμένο ὀρθόδοξο χριστιανό, (γιατί αὐτός εἶναι ὁ κύριος στόχος του), ἢ στην ἂρνηση τοῦ Χριστοῦ με το διπλά θανατηφόρο “μπόλι” (5*)  και να τον ὀδηγήσει στον θάνατο, ὣστε να τοῦ πάρει την ψυχή στην κόλαση που ἒχει ἐτοιμαστεῖ γι’αὐτόν τον τρισκατάρατο και τους ἀγγέλους αὐτοῦ (ὃπως διαβεβαιώνει ὁ ἲδιος ὁ Κύριος στο Εὐαγγέλιο κατά Ματθ. ΚΕ’ 41), στην ὁποία ὃμως θα καταλήξουν και ὃσοι ἂνθρωποι θα τον προσκυνήσουν.  (βλέπε και ἂρθρο με τίτλο: «Ἡ μαύρη ἐπέτειος τῆς 5ετίας ἀπό τη παναιρετική ψευδοσύνοδο   και ἡ σχέση της με τα “μπόλια”». https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2021/06/051-21621-5.html

Και αὐτό βέβαια θα το πετύχουν οἱ σκοτεινές δυνάμεις που διοικοῦν τον πλανήτη, ἂν το ἐπιτρέψει ὁ Θεός. Γιατί Αὐτός εἶναι ὁ Κύριος τῆς ζωῆς και τοῦ θανάτου ὃπως προαναφέραμε. Ἀλλά βλέπουμε με μεγάλη λύπη μας σήμερα ὃτι δεν ὑπάρχει μετάνοια σε κανέναν, ἀκόμα οὒτε στους “μοναχούς”, οὒτε στους “κληρικούς”. Ὁπότε ἡ καταστροφή που ἒρχεται θα εἶναι ἀνάλογη με τον κατακλυσμό τοῦ Νῶε. Δεν θα εἶναι καταστροφή προς μετάνοια, ἀλλά προς ἐξολοθρευμό, τῶν ἂθεων κακοπροαίρετων, πού δυστυχῶς σήμερα εἶναι οἱ περισσότεροι (ὃπως κάποιος Ἁγιασμένος Γέροντας τῆς ἐποχῆς μας Προφητεύει).

Θα ζήσουν μόνο οἱ λίγοι καλοπροαίρετοι ἀνεμβολί@στοι, που δεν ἒγιναν “σάρκες” ὣστε να ἒρθει κατόπιν ἡ ἀνάσταση τῆς πεσμένης “ὀρθόδοξης ἐκκλησίας” και τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἒθνους, κατά τους Ἁγίους Προφῆτες. (βλέπε και κείμενο στην ἰστοσελίδα:

https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2021/02/v-behaviorurldefaultvmlo.html  )

ΑΥΤΑ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΌΝΙΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ. ΑΣ ΤΟ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ!!!

ΕΜΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ “ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ” ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ:  ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ!!!  ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΠΙΣΩΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΚΟΨΟΥΝ.  ΝΑ ΠΑΨΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣΤΙΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΕΣ, ΤΙΣ ΠΟΡΝΕΙΕΣ,  ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΘΗ ΜΑΣ, ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣΕΥΧΗΝΗΣΤΕΙΑ (μια και εἲμαστε στην περίοδο τῆς Μεγ.Τεσσαρακοστῆς και σε λίγες ἡμέρες μπαίνουμε στην Μεγάλη Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν Τοῦ Χριστοῦ), ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟΚΟΥΤΙ (ΤΗΝ TV), NA ΞEKINHΣOYME ΤΙΣ ΑΡΕΤΕΣ: ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ, ΑΓΑΠΗ, ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ, ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ, ΕΞΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΜΑΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΞΑΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΑ ΤΟΥΣ AKOΛOYΘOYN KAI TOYΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ, (ὃπως ὁρίζουν οἱ Ἱεροί Κανόνες). ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΞΑΝΑΔΩΣΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΝ ΧΑΡΙ ΤΟΥ ΠΟΥ  ΧΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΟΥΣΑ “ΕΚΚΛΗΣΙΑ” ΣΤΟ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ,  ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥΣ Ἢ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΕΧΑΣΑΝ ΤΟΝ ΕΝΟΙΚΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ (6*).

ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΕΣΤΩ ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΤΕ !!! Ὡ, ΤΟΤΕ!!!, “O Κύριος μᾶς βεβαιώνει ὃτι “χαρά γίνεται στον Οὐρανό ἐπί ἑνί ἁμαρτωλῶ, μετανοοῦντι”.. Πόσο μᾶλλον θα συμβεῖ ὃταν πολλοί θα μετανοήσουν; Τότε θα ἀποτρέψει ὁ Θεός την ὀλική καταστροφή που ἀναπόφευκτα ἒρχεται και την ζοῦμε ἢδη, ὃπως ἀπέτρεψε την καταστροφή τῶν Νινευϊτῶν στην Παλ.Διαθήκη, ὃταν μετανόησαν. Ἒρχου Κύριε και λύτρωσέ μας. «Κύριε πρίν εἰς τέλος ἀπόλωμαι, σῶσον με». (Ἑσπέρια Τετάρτης Ε’ Ἐβδομ. Νηστειῶν)      

Σᾶς εὒχομαι Καλή Μετάνοια καλή δύναμη και σε ὃλους τους ἀνεμβολί@στους ὑγειονομικούς που βρίσκεσθε σε ἀναστολή ἐργασίας και σε ὃλους ὃσους γενικά παραμένουν ἀνεμβολίαστοι. Κρατηθεῖτε γερά ἀπό τον βράχο, Τον Χριστό. Μην ἐνδώσετε, μην ὑποκύψετε, μη σφραγιστεῖτε. Ἡ κόλαση δεν εἶναι 1 μήνας, 1 χρόνος, 1 αἰώνας. Εἶναι ἀτελεύτητηηηηηηηηηηηηηηηηη!!!!!!!!. Και δεν ὑπάρχει ἀντίδοτο στο σφράγισμα γιατί αὐτά τα νανοτσίπ, δεν βγαίνουν ἀπό τα ὂργανα τοῦ σώματος, οὒτε με μετάγγιση αἷματος.

Καλή ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας σας πνευματικῆς πρῶτα και σωματικῆς με την βοήθεια Τοῦ Ὑψίστου, πρεσβεῖες τῆς Παναγίας Μητέρας Του τῆς Ἐλευθερώτριας και πάντων τῶν Ἁγίων στον Θεό, να ἐλευθερώσει ὃλους μας ἀπό τα δίκτυα τοῦ σατανᾶ και την ἒνδοξη χώρα μας ἀπό τους ἐχθρούς τῆς πίστεως και τῆς πατρίδας που βρίσκεται ὑπό κατοχή. Ἀμήν Γένοιτο.

Ἒγραφα τελευταῖα τῆ 16  Ἀπριλίου 2022

Σάββατο τοῦ Λαζάρου ΣΤ’ Ἐβδομ.Νηστειῶν

Με ἀγάπη Χριστοῦ

Μοναχός Νεκτάριος ὁ διωχθείς

ἐκ Θέρμου Αἰτωλοακαρνανίας.

One thought on “Άνοικτή ἐπιστολή/ἒκκληση τοῦ Μοναχοῦ Νεκταρίου, πρός τους ἀπεργούς πείνας ὑγειονομικούς σε ἀναστολή ἐργασίας.”
  1. Ιερομοναχε το να πατησει ENTER o Μπιλυ Γκειτς το εχετε σκεφτει για τους εμβολιασμενους και αφηστε τους σε αναστολη υγειονομικους .Το οτι κανεις δεν εχει παει για συμπαρασταση ρασοφορος ειτε απλος κοσμος τι φταιει ? Ο ανομος ? Να δουμε ΠΑΣΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΑΝΕ.
    Θα δοκιμαστει η πιστης μεχρι των παιδιων.

Αφήστε μια απάντηση