Η σεισάχθεια του Θεού..
Χαίρεται.
“Θα σας βάλουν φόρο στα κοτέτσια και στα παράθυρα “
Ο στόχος είναι να   είσαι χρεωμένος ,  να “δουλεύεις”  στον μαμωνά  εσύ και όλη οι οικογένεια σου   και να μην μπορείς  να  ξεπληρώσεις τον “Μαμωνά “ με τίποτα …
Κυρίως να μην στραφείς για ικεσία  και βοήθεια  με μετάνοια πρός τον Θεό…
“Θἄρθη καιρὸς νὰ σᾶς πάρουν οἱ ἐχθροὶ σας καὶ τὴ στάχτη ἀπὸ τὴ φωτιά “
Να έρχεται ο ένας φόρος μετά τον άλλον  ,ο ένας λογαριασμός μετά τον άλλον ,η μία πληρωμή μετά την άλλη , από τον “ΕΝΦΙΑ”  ,τα “τέλη κυκλοφορίας ” μέχρι  την “ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ” οι αυξήσεις  πονοκέφαλος ,  ατελείωτος ο κατάλογος
Σωρός τα χρέη ..
Να συσσωρεύονται οι υποχρεώσεις και τα χρέη ,να τρέχεις και να μην προλαβαίνεις …
Να σε πνίγουν οι μέριμνες  που χρόνος και καιρός για τον Θεό ,για προσευχή ,για σχέση και επικοινωνία με την πηγή της ζωής …
Αυτά γίνονται τώρα .
 
Όσο και να “δουλέψω “και να υπακούσω , όσες και δόσεις να δεχθώ
ο “αχόρταγος “μαμωνάς δεν ικανοποιείται , θέλει την ψυχή  μου .
“ἀλλὰ σεῖς νὰ μὴν ἀλλάξετε τὴν πίστιν σας, ὅπως θὰ κάμουν οἱ ἄλλοι”
 
Η μετάνοια  θα φέρει την λύτρωση από τα χρέη  θα φέρει την “Θεία σεισάχθεια “
 
Δώστε ότι μπορείτε ,ρυθμίστε ότι μπορείτε από τα  χρέη σας ,αλλά πάνω από όλα να καταλάβουμε ,ότι σε αυτή την κατάσταση μας έφερε η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ
 
Η μετάνοια μόνο θα μας ξεχρεώσει.
  Η καρδιακή επιστροφή μας στον Θεό ,η προσευχή ,η αποκατάσταση της σχέσης  μας  , η κατανόηση ότι πέσαμε στην παγίδα του ευρώ ,του μαμωνά …
Μόνο ο Θεός  μπορεί να μας ξεχρεώσει ,να αναλάβει τα χρέη μας ,να τα διαγράψει να κηρύξει “σεισάχθεια “..
Σε αυτόν ,για αυτόν δεν υπάρχει “αδύνατον ” ή αδιέξοδο ,αρκεί να αναγνωρίσει και να δει την μετάνοια μας ,ότι καταλάβαμε το λάθος μας για να σχίσει το γραμμάτιο και να το ξεπληρώσει εκείνος …
ὁ πάντων χρεωλύτης ἀνθρώπων…. σχίσας τὸ χειρόγραφον.
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση