Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ-ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΟΥ 3ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ; (upd)

 Το παρόν άρθρο είναι αφιερωμένο στον Yelem Meley ή κατά κόσμον, Ιωάννης Σωφρόνης,που τόσο νωρίς έφυγε από τη ζωή, τον Ιανουάριο,μετά από μάχη με την ανίατη ασθένεια.

Βρισκόμαστε πλέον μπροστά σε σημαντικές εξελίξεις.Τα στενά του Βοσπόρου έχουν κλείσει από τον Μάρτιο,η Τουρκία ξεκινά νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των Κούρδων στη Βόρεια Συρία,διαβάζουμε για νέες επιδημίες όπως η ευλογιά των πιθήκων,ο αιμορρα’ι’κός πυρετός,ο αφθώδης πυρετός,έχουμε την ακρίβεια σε όλα τα είδη,ακούμε ότι έρχεται επισιτιστική κρίση,οι Τούρκοι απειλούν για τα νησιά του Αιγαίου και την Κύπρο και όλα αυτά περιγράφονται στις προφητείες.Ζούμε πλέον στους έσχατους καιρούς και εν όψει καλοκαιρινών εξελίξεων θα γράψουμε μία σειρά άρθρων με όσα συμβαίνουν στο γεωπολιτικό,οικομικο-πολιτικό τομέα και στον κοινωνικό. Τα πράγματα δεν είναι ούτε εύκολα,ούτε απλά και τα δεινά θα επιδεινωθούν,όπως και νέες  πολεμικές συγκρούσεις έρχονται στο προσκήνιο μέσα στο καλοκαίρι.

         Ας δούμε από την αρχή ποιά γεγγονότα περιγράφονται για την εποχή μας στην Αγία Γραφή.

Η πρώτη περιγραφή γίνεται από τον ίδιο τον Κυριό μας Ιησού Χριστό στο 24ο κεφ.του Κατά ματθαίον Ευαγγελίου.

Ματθ. 24,6              Θα ακούσετε δε πολέμους και φήμες περί πολέμων, που γίνονται μακράν. Προσέχετε, μη ταράσσεσθε, νομίζοντες ότι αυτά είναι σημεία του τέλους. Διότι πρέπει όλα να πραγματοποιηθούν, αλλά ακόμα δεν θα έλθη το τέλος.

Ματθ. 24,7        ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ λοιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους·

Ματθ. 24,7               Διότι θα ξεσηκωθή το ένα έθνος ενάντιον του άλλου έθνους, και το ένα βασίλειον εναντίον του άλλου βασιλείου και θα συμβούν στερήσεις και πείνες και επιδημικές αρρώστιες και σεισμοί εις διαφόρους τόπους.

Ματθ. 24,8        πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων.

Ματθ. 24,8              Ολα όμως αυτά θα είναι αρχή των ταλαιπωριών και πόνων.

Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές φήμες περί πολέμων,όπως για τη Τα’ι’βάν,το Ιράν,τον Λίβανο,τα ελληνοτουρκικά,αλλά γίνονται και πόλεμοι όπως στην Ουκρανία. Θα ξεσηκωθεί έθνος εναντίον έθνους,έρχεται πείνα όπως βλέπουμε πλέον όλοι,υπάρχει η επιδημία του Κορωνα’ι’ού αλλά μπορεί να υπάρξει και άλλη επιδημία αφού η αναφορά γίνεται στον πληθυντικό(λοιμοί)και υπάρχουν μεγάλοι σεισμοί και εκρήξεις ηφαιστείων σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη.Λόγω της επιδημίας φοράμε μάσκες και δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που συμβαίνει αυτό.Η Αγία Γραφή έχει πολλές ιστορικές καταγραφές.

Ξεκινάμε από την Β’Επιστολή του Αποστόλου Παύλου,προς Κορινθίους κεφ.3

 3.13 καὶ οὐ καθάπερ Μωῡσῆς ἐτίθει κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσωπον ἑαυτοῦ πρὸς τὸ μὴ ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ εἰς τὸ τέλος τοῦ καταργουμένου. 3.14 ἀλλ᾿ ἐπωρώθη τὰ νοήματα αὐτῶν. ἄχρι γὰρ τῆς σήμερον τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς διαθήκης μένει, μὴ ἀνακαλυπτόμενον ὅτι ἐν Χριστῷ καταργεῖται, 3.15 ἀλλ᾿ ἕως σήμερον, ἡνίκα ἀναγινώσκεται Μωῡσῆς, κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται· 3.16 ἡνίκα δ᾿ ἂν ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον,  περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα. 3.17 ὁ δὲ Κύριος τὸ Πνεῦμά ἐστιν· οὗ δὲ τὸ Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία. 3.18 ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν εὶκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ ἀπὸ Κυρίου Πνεύματος.

Και στην εποχή του ο Μω’υ’σής φορούσε μάσκα όπως περιγράφεται στην ΄Εξοδο στο 34ο κεφ. 

Εξ. 34,33           καὶ ἐπειδὴ κατέπαυσε λαλῶν πρὸς αὐτούς, ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ κάλυμμα.

Εξ. 34,33                   Οταν έπαυσε να ομιλή προς αυτούς, έθεσε κάλυμμα στο πρόσωπόν του.

Εξ. 34,34           ἡνίκα δ᾿ ἂν εἰσεπορεύετο Μωυσῆς ἔναντι Κυρίου λαλεῖν αὐτῷ, περιῃρεῖτο τὸ κάλυμμα ἕως τοῦ ἐκπορεύεσθαι. καὶ ἐξελθὼν ἐλάλει πᾶσι τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ ὅσα ἐνετείλατο αὐτῷ Κύριος,

Εξ. 34,34                  Οσες όμως φορές ο Μωϋσής προσήρχετο ενώπιον του Κυρίου, δια να ομιλήση προς αυτόν, αφαιρούσε το κάλυμμα του προσώπου μέχρι της στιγμής, που εξήρχετο από τον Κυριον. Εξερχόμενος δε ανεκοίνωνε εις όλους τους Ισραηλίτας, όσας εντολάς έδιδεν εις αυτόν ο Θεός.

Εξ. 34,35           καὶ εἶδον οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὸ πρόσωπον Μωυσέως ὅτι δεδόξασται, καὶ περιέθηκε Μωυσῆς κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσωπον ἑαυτοῦ, ἕως ἂν εἰσέλθῃ συλλαλεῖν αὐτῷ.

Εξ. 34,35                   Εβλεπαν οι Ισραηλίται ότι το πρόσωπον του Μωϋσέως ακτινοβολούσε. Ο δε Μωϋσής περιέβαλλε με κάλυμμα το πρόσωπόν του, μέχρις ότου επέστρεφε προς τον Κυριον, δια να συνομιλή με αυτόν.

Ο προφήτης Ησα’ί’ας στο 25ο κεφ. περιγράφει την κατάργηση των μασκών.

 

  1. 7 Και εν τω ορει τουτω θελει αφανισει το προσωπον του περικαλυμματος του περικαλυπτοντος παντας τους λαους και το καλυμμα το καλυπτον επι παντα τα εθνη.
  2. 8 Θελει καταπιει τον θανατον εν νικη· και Κυριος ο Θεος θελει σπογγισει τα δακρυα απο παντων των προσωπων· και θελει εξαλειψει το ονειδος του λαου αυτου απο πασης της γης· διοτι ο Κυριος ελαλησε.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το να προσκυνάμε τις εικόνες ή τα ΄Αγια Λείψανα των Αγίων με μάσκα,δεν είναι πρέπον.Ο Μω’υ’σής μπροστά στο λαό(συνωστισμός) φορούσε τη μάσκα,αλλά μπροστά στον Κύριο την έβγαζε.

Ενα ακόμη φαινόμενο της εποχής μας είναι η ακρίβεια(σούπερ μάρκετ-ΔΕΗ,Καύσιμα κλπ.) και η ηλεκτροκίνηση.Ας δούμε τι λέει πάνω στο θέμα η γερόντισσα Λαμπρινή από την Άρτα.

– Τυχεροί  όσοι θα μένουν σε καλύβες (μικρά σπιτάκια). Τα αυτοκίνητα θα τα αράξει ο κόσμος στις αυλές του!! Αν έχεις δουλειά θα δουλεύεις όλη μέρα, το μισό μεροκάματο  θα το δίνεις για βενζίνη για να πάς στη δουλειά σου και το υπόλοιπο  να ταΐσεις τα παιδιά σου και αν φτάσουν για να φάνε…  Την αποθήκη που βάζει ο πατέρας σου  το χόρτο για τα ζώα θα σε παρακαλάνε για να μείνουν μέσα!  Γεμάτος έκπληξη της είπα. Βρε γιαγιά έχει ποντίκια μέσα!  Η γιαγιά μου είπε:

– Όταν κάποιος δεν έχει που να βάλει την οικογένειά του, τα ποντίκια θα υπολογίσει;

Αφού έριξε μια ματιά στον ουρανό με κοίταξε και μου είπε:

– Θα είναι άτομα από την Αθήνα και από άλλα μέρη, και από νησιά θα έρθει κόσμος! Πότε θα γίνουν αυτά γιαγιά; Δεν θα ζω εγώ τότε!

 

Η Γερόντισσα Λαμπρινή είχε πει επίσης το 1990:

– Θα σας αναγκάσουν να πάρετε μια κάρτα-ταυτότητα. Θα κάνετε όλες τις συναλλαγές σας με αυτή. Να μη την πάρετε, είναι του Αντιχρίστου. Όποιος την πάρει αμέσως ξεβαπτίζεται.  Είπε επίσης ότι θα αναγκάσουν τον κόσμο να πάρει τη κάρτα με διάφορους τρόπους. Αυτές, είπε, θα βγουν στον  Βόλο.

(σημ.Μήπως αυτή η κάρτα- ταυτότητα είναι η ψηφιακή κάρτα που θα παραλάβουμε με το εμβόλιο για τον Κορονα’ι’ό;)

– Τα πράγματα θα αλλάξουν, δεν θα είναι όπως τώρα. Θα έρθει μεγάλη φτώχεια! Θα πουν, είσαι μακροχρόνια άνεργος, δικαιούσαι ένα βοήθημα οικονομικό, για να το πάρεις όμως θα πρέπει να έχεις την κάρτα-ταυτότητα. Εκεί θα εξαπατηθούν πολλοί… Σκέψου ένα πατέρα με τρία παιδιά που έχουν τρεις μέρες να φάνε. Θα τρέχει αμέσως να πάρει τη κάρτα, για να αγοράσει λίγα μακαρόνια, λίγα φασόλια...  (Δεν μιλάει για απλή τραπεζική κάρτα, αλλά για (υπερ) κάρτα-ταυτότητα).  

Και περνάμε στις πολεμικές εξελίξεις.Ο Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε:

  1. Ὅταν ἀκούετε ὅτι ὁ πόλεμος ἄρχισε, τότε κοντά εἶναι.

Η απορία είναι ποιός πόλεμος θα αρχίσει;

  1. Ἡ αἰτία τοῦ γενικοῦ πολέμου θἄρθη ἀπό τή Δαλματία. Πρῶτα θά διαμελισθῆ ἡ Αὐστρία καί ὕστερα ἡ Τουρκία.

Τη Δαλματία μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας την περίοδο 1995-1999 που είχε τα εδάφη της Αυστρίας(Αυστρο-ουγγαρία) στην εποχή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, εκπροσωπούν σήμερα η  Κροατία κυρίως και το Κόσοβο.

  1. Ὅταν ἀκούσετε ὅτι ὁ πόλεμος πιάστηκε ἀπό κάτω, τότε κοντά θά εἶναι.

Και για το κάτω δημιουργείται το ερώτημα,είναι η Λιβύη και η Συρία που ο πόλεμος ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2011;

  1. Ἄν ὁ πόλεμος πιαστῆ ἀπό κάτω, λίγα θά πάθετε• ἄν πιαστῆ ἀπό πάνω, θά καταστραφῆτε.

Και φτάνουμε στο σήμερα,μετά από τον πόλεμο που ξεκίνησε το 2014 μεταξύ Ουκρανίας και Ντονμπάς(Αν.Ουκρανία)ήταν η αιτία της ανεξαρτησίας της στις 17 Φεβρουαρίου 2022 ώστε να εισέλθουν ειρηνικά τα στρατεύματα της Ρωσίας στην περιοχή και στις 24 Φεβρουαρίου να γίνει η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.Η ενίσχυση των Ουκρανών με Δυτικά όπλα φέρνει τη Ρωσική απειλή της καταστροφής αφού αν επεκταθεί ο πόλεμος έχουν κλειδωθεί από πυραύλους, στόχοι σε διάφορες Δυτικές χώρες.Για την Ελλάδα έχουν κλειδώσει η Αλεξανδρούπολη και η Σούδα. Κι εδώ εκπληρώνεται και η προφητεία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού:

47. Ὁ χαλασμός θά γίνη ἀπό ἕνα κασσιδιάρη.
 
 48. Θά προσπαθοῦν νά τό λύσουν μέ τήν πέννα, μά δέν θά μποροῦν. 99 φορές μέ τόν πόλεμο καί μιά μέ τήν πέννα.
Αυτό το βλέπουμε στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.
 49. ΄Ἄν βρεθοῦν 3 δυνάμεις σύμφωνες, τίποτε δέν θά πάθετε.
Αν αναφέρεται στο συγκεκριμένο πόλεμο οι 3 δυνάμεις είναι το ΝΑΤΟ η ΕΕ και η Ρωσία; 
50. ΄Ἄν τό ζήτημα λυθῆ μέ τόν πόλεμο, θά πάθετε πολλές καταστροφές• σέ τρεῖς χῶρες μιά θά μείνη…
Ο Αγαθάγγελος στο Κεφάλαιο ζ’ αναφέρει: <<Ακουσα φωνή ερχόμενη από την Αρκτο λέγουσα αυτό,Ρωσία ξύπνησε από τον ύπνο,για σένα ο λόγος του Αγγέλου του Κυρίου.>> και συνεχίζει παρακάτω<<πριν ο ήλιος στο Ανατολικό ζώδιο φανεί συ μεν εμφανής εση,ω φίλη ιδού τα αριστοπολεμικά σου όργανα πληρούσι τον αιθέρα μελωδίας ,οι πολεμιστές και οι ήρωές σουψάλλουσι σχεδόν τα νικητήρια,προσκαλούντες σε αναμόρφωση τον πλακούν>>
Πριν ο ήλιος βγει στο ανατολικό ζώδιο,που γίνεται στις 22 Μαρτίου δίνει ένα σκηνικό με αερομαχίες στην περιοχή της Μαύρης θάλασσας,μέχρι σήμερα έχουμε την αναγνώριση του Λουχάνσκ και Ντόνετσκ σαν ανεξάρτητες Δημοκρατίες και τη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία,που περιγράφει παρακάτω:

Αφήστε μια απάντηση