Ἡ οικογένεια που κάνει το σπίτι της ουρανό, να είναι βεβαία ότι θα κάνει τον ουρανό σπίτι της…

ΓΑΜΟΣ:
Κανένας γάμος δεν μπορεί να είναι επιτυχής, αν οι σύζυγοι δεν εκτιμούν ο ένας τον άλλον. Κάθε άτομο χρειάζεται ενθάρρυνση από καιρό σε καιρό και τίποτα δεν σκοτώνει την αγάπη γρηγορότερα, από τις συνεχείς κατηγορίες.”
– Νά οἱ πέντε σωτήριες ἐντολές τοῦ γάμου:
1η: Πάρε τήν ἀπόφαση ὅτι ποτέ δέν θά εἶσαι ἐσύ αὐτός, πού θά ἀρχίσει μία διένεξη.
2η: Ἄν ὁ ἄλλος ἔχει ἀδυναμίες, δέν λείπουν ὅμως τά ἐλαττώματα καί ἀπό έσένα.
3η: Νά προτιμήσεις νά πεθάνεις καλύτερα παρά νά ξεστομίσεις ἔστω καί μία λέξη, πού θά δείξει ὅτι μετανόησες γιά τόν γάμο σου.
4η: Γάμος σημαίνει ὄχι ἐταιρεία ἀμοιβαίων συμφερόντων, ἀλλά ἐταιρεία ἀμοιβαίων θυσιῶν.
5η: Ὑπομονή καί συγχώρεση, οἱ κορυφαῖες λέξεις τῆς συζυγικῆς εὐτυχίας.
«Οι άνδρες συνοικούντες κατά γνώσιν». Εσύ που απέκτησες γυναίκα και ζης μαζί της, να ζης «κατά γνώσιν». Να ξεύρης τι ζητάει η καρδιά της γυναίκας,
να ξεύρης την ιστορία της που σου διηγήθηκε από την πρώτη ημέρα που σε γνώρισε, να μην ξεχάσης τίποτε από όσα σου είπε.
Ακόμη, να ξεύρης την ψυχολογία της, διότι ο άνδρας και η γυναίκα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλα θέλω εγώ, άλλα θέλει εκείνη.

Αλλού τρέχω εγώ, αλλού τρέχει εκείνη.
Αλλοιώς μας έπλασε ο Θεός.
Άρσεν και θήλυ έπλασε, για να συνδέωνται, να συνενούνται τα διαφορετικά και να προκύπτη μία τελειότητα.
Επίσης, να δείχνης ότι αγαπάς την γυναίκα σου, ότι την θυμάσαι, ότι προσέχεις κάθε ανάγκη της.

(Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

Περί Θεού: Λόγος Αισθήσεως)
Η ζωή των συζύγων είναι εσωτερική ζωή. Προσέξτε!
Είναι εσωτερική ζωή στην οποία, μην σας παραξενέψει, όχι μόνο η μάνα μου και ο πατέρας μου δεν μπορούν να μπουν, αλλά ούτε και ο πνευματικός, εκτός αν ζητηθεί η βοήθεια του πνευματικού.
Είναι τόσο εσωτερική η ζωή των συζύγων!

(π. Αθανάσιος Μυτιληναίος ☦︎)

”Μή ἐπαναπαυθῇς σύ, πού ἐπροτίμησες τόν γάμον, ὡσάν νά ἔχῃς δικαίωμα νά ἀσπασθῇς τήν ζωήν τοῦ κόσμου.

Διότι πρέπει νά καταβάλῃς περισσοτέρους κόπους καί προσοχήν, διά νά ἐπιτύχῃς τήν σωτηρίαν, ἀφοῦ ἐξέλεξες νά ζήσῃς μέσα εἰς τάς παγίδας καί τό κράτος τῶν δυνάμεων τῆς ἀποστασίας καί ἔχεις γύρω σου τούς ἐρεθισμούς τῶν ἀμαρτιῶν καί ἐξεγείρεις ὅλας τάς αἰσθήσεις σου νύκτα καί ἡμέραν πρός τήν ἐπιθυμίαν αὐτῶν.
Γνώριζε λοιπόν ὅτι δέν θά ἀποφύγῃς τήν πάλην πρός τόν ἀποστάτην οὔτε θά τόν νικήσῃς, χωρίς νά καταβάλῃς πολλούς κόπους πρός τήρησιν τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν..”

(Άγιος Βασίλειος ο Μέγας
ΕΠΕ 8 σελ, 97-99 Λόγος ασκητικός Α΄)

”Ἡ οικογένεια που κάνει το σπίτι της ουρανό, να είναι βεβαία ότι θα κάνει τον ουρανό σπίτι της..”

( Δημήτριος Παναγόπουλος☦︎)

Αφήστε μια απάντηση