Καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ.
Χαίρεται.
Ἐσεῖς μὴν ἀσχολῆσθε μ’ αὐτά….. 
 
“Ἔχω ἀκούσει καὶ Πνευματικοὺς νὰ λένε: «Ἐσεῖς μὴν ἀσχολῆσθε μ’ αὐτά»… Ἀδιαφοροῦν γιατὶ θέλουν νὰ τὰ ἔχουν καλὰ μὲ ὅλους καὶ νὰ καλοπερνοῦν”
 
Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:ΛΟΓΟΙ Β’ «Πνευματικὴ Ἀφύπνιση»
Η αποστολή του Πνευματικού .
Η αποστολή ενός  πνευματικού είναι να μου δείξει τον Χριστό  ,να με οδηγήσει στον Χριστό .
 Με μία προυπόθεση ,να τον έχει βρεί αυτός ,δηλαδή να έχει  “ψηθεί ” 
 Να έχει περάσει την οδυνηρή  κάθαρση  ,να έχει το βίωμα του πόνου ,την αίσθηση  της απώλειας της χάρης , μετά θέλει αγώνα για να γυρίσει και ο έμπειρος πνευματικός τον βίωσε…
το στάδιο  της κλήσης  είναι ψυχικός πόνος, επίγεια κόλαση  “οὓς δὲ προώρισε, τούτους καὶ ἐκάλεσε” ,
Να είναι  τουλάχιστον στον  φωτισμό του νοός  ή στην Θέωση .
Να αναλάβει  να με οδηγήσει και μένα  σε αυτήν την διαδικασία ,ως πιο προχωρημένος  ,μέσα από τα βιώματα  του ,μέσα  σε αυτή την λεπτή  διαδικασία ,με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και όχι με δικές του επινοήσεις .
Ρωμ. 8,30          οὓς δὲ προώρισε, τούτους καὶ ἐκάλεσε, καὶ οὓς ἐκάλεσε, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν, οὓς δὲ ἐδικαίωσε, τούτους καὶ ἐδόξασε.
 
Πνευματικοί που  δεν έβλεπαν τον Χριστό ήταν οι Φαρισαίοι ,αυτοί που προσπέρασαν τον  ημιθανή πεσμένο στον δρόμο  ,αυτόν που στην συνέχεια  βρήκε και βοήθησε ο καλός Σαμαρείτης .
Πνευματικοί που δεν βλέπουν τον Χριστό υπάρχουν και σήμερα ,σε υψηλά αξιώματα…
 βαθιά μέσα τους  πιστεύουν ότι είναι άγιοι  ,λόγω της  θέσεως που τους αξίωσε ο Θεός  να κατέχουν  ,λες και μας χρωστά κάτι  ο ΘΕΟΣ .,λες και μπορώ να σταθώ απέναντί του 
Βλέποντας μάλιστα υποτιμητικά απαξιωτικά τον κόσμο γύρω τους  οι καρποί τους είναι η κρυφή αλαζονία  ,η έπαρση  , η ειρωνεία, το πρωτείο ,το αλάθητο , ο κρυφός θυμός που τον  εκδηλώνουν όταν πιεστούν .
 
Ματθ. 16,6        ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ὁρᾶτε καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.
Αν ο πνευματικός δεν έχει τα χαρακτηριστικά του “καλού Σαμαρείτη “  στην ζωή του κρυφά 
Αλλά κυνηγάει  φανερά  να προβάλλεται ,να φαίνεται , προβάλει το έργο του  τότε  ἄφετε αὐτούς 
 
Ματθ. 15,14       ἄφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσι τυφλοὶ τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.
 
Αν μου δείξει τον  Χριστό   μετά   θα   με αφήσει να μαθητεύω πλέον σε αυτόν ,να αυξάνω με αυτόν .
Όπως ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος του Χριστού  ,ετοίμασε  τον δρόμο για την έλευση του και μετά “έφυγε ” από το προσκήνιο .
Ιω. 3,30             ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι.
 
Η άκαρπη συκιά 
 
Αν η  σχέση αυτή  διαρκεί αλλά  “καρπούς ”   Αγίου Πνεύματος δεν δίνει στον άνθρωπο  
Δεν φέρνει ,αγάπη ,χαρά ,ειρήνη ,μακροθυμία ,αγαθοσύνη , χρηστότητα ,πίστη ,πραότητα ,εγκράτεια  ,αλλά μία   ψεύτικη ειρήνη ,αλαζονική  συμπεριφορά  και καμάρι για τον πνευματικό μου ….
 
Είναι γιατί  άκαρπη συκιά   είμαι εγώ ,άκαρπη συκιά και ο Πνευματικός μου   .
Η ευθύνη βαραίνει και τις δύο πλευρές .
 
Όλοι μαζί τον φάγαμε ……τον σταυρώσαμε 
 
Δεν φταίει μόνο ο πνευματικός  αλλά και  ο λαϊκός  που τον επέλεξε .και βολεύτηκε  
Είναι δύσκολή η ΑΛΗΘΕΙΑ και μισές ΑΛΗΘΕΙΕΣ δεν υπάρχουν .
Έτσι ο ένας δεν την λέει ,γιατί ο άλλος δεν μπορεί να την ακούσει , γιατί τον πονάει και θέλει μετά αγώνα ο “πόνος ”   για να ξεριζωθεί 
Έτσι  και οι δύο παραμένουν άκαρποι  , ανταλλάσοντας φιλοφρονήσεις υποκριτικές  ,ψεύτικές και ασπασμούς και πρωτοκλησίες …
Ούτε μόνο οι φαρισαίοι έφταιγαν και φταίνε   ,αλλά ούτε και μόνο όσοι τους ακολουθούμε  και τους ακολουθούσαν  πιστά  
 
Αλλά  εμείς  όλοι  μαζί   τον φάγαμε  ,δηλαδή  σταυρώσαμε  τον  Χριστό .
“δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες”
 
Ο αδιάφορος πνευματικός  που  θέλει  νὰ τὰ ἔχει  καλὰ μὲ ὅλους καὶ νὰ καλοπερνά 
Δεν μπορεί  τους διωγμούς  , δεν μπορεί  την απομόνωση ,τον εμπαιγμό του συστήματος δεν μπορεί το μαρτύριο ,δεν έχει την δύναμη  ,δεν έχει την χάρη ”  που μπορεί να αντέξει όλα αυτά .
Δεν τρέφετε με την “δόξα “ του ΘΕΟΥ ,αλλά από την “δόξα ” των ανθρώπων  .
Αυτή η  “δόξα “ είναι  που  αναφέρθηκε ο Ιησούς 
Ιω. 5,44   δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ οὐ ζητεῖτε 
 
Εγώ που κυνηγάω έναν πνευματικό από πίσω σαν   “τσιμπούρι ”  και αυτός  αντί να με στείλει  , γιατί  εάν μου πεί την πάσα ΑΛΗΘΕΙΑ  θα πάω άλλου  ,γιατί θα με χάσει από πελάτη   , με  κόλλησε  και κόλλησε  “φαρισαϊσμό” .
 
Πελατειακή σχέση …
 
Απλά του  ρουφάω το αίμα  σαν “ξενιστής ”   το ίδιο και αυτός σε μένα στο τέλος με συνηθίζουμε   μας  αρέσει ,μέχρι να πεθάνουμε πνευματικά  ξεραμένοι  παρέα..
 
Έχασε  και αυτός και εγώ τον δρόμο   ” δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες,” και απολαμβάνουμε   την  “δόξα ”  παρὰ ἀλλήλων αμφότεροι ,έτσι  χάσαμε “τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ “
 
“Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν”
 
Οι φαρισαίοι και το ποίμνιο τους    “δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες,”
σταύρωσαν τον Χριστό και ακόμα το αίμα του ειναι πάνω τους ,όπως ακριβώς το ζήτησαν ,από ολοκαύτωμα σε ολοκαύτωμα πάνε, δικαιωματικά αφού το θέλησαν …
 
Ένας Νικόδημος μόνο μπόρεσε να αποδράσει από αυτή την πνευματική πλάνη 
Καί ένας Παύλος  διώκτης  φαρισαίος ,μεταστράφηκε σε  απόστολο .
 
 
Μήπως όμως  είμαστε σήμερα  και εμείς μία “άκαρπη συκιά “  λίγο πριν “παραχρῆμα ξηρανθή”
 
Γιατί ο Ιησούς ξέρανε την συκιά ; 
 
Αυτό που έκανε  ο Ιησούς στην άκαρπη συκιά ,ήταν το σημείο του  τέλους που θα είχαν οι φαρισαίοι και το ποίμνιο τους .
Τηρώντας τους τύπους   δεν  έδειχναν “έλεος ”   για τους συνανθρώπους τους , τις χήρες ,τα ορφανά ,τους φτωχούς  ,αλλά  αντίθετα τους εκμεταλλεύοταν  και καλοπερνούσαν .
 
Την ξέρανε με την δύναμη της  προσευχής .
 
Ήθελε να δείξει ότι ο ΘΕΟΣ αν το θελήσουμε  θα μας απαλλάξει από αυτούς .
Αν το καταλάβουμε   με την προσευχή   τους  ξεραίνει  ,τους  εξαφανίζει  μας  απαλλάσσει  από τους φαρισαίους “παραχρῆμα”
Μετακινεί τα βουνά των αμαρτιών μας “ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται·”
 
 
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΈΛΟΥΜΕ  ΝΑ ΤΟΥΣ ΞΕΦΟΡΤΩΘΟΥΜΕ    ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΔΙΟΙ 
 
Οι διορισμένοι  άγιοι ….
 
Δεν θέλουμε  να ξεράνουμε τις άκαρπες συκιές ,  βολευόμαστε   εμείς και βολεύονται  και αυτοί   .
Άντε να πάμε σε καμία  σύναξη να τους χειροκροτήσουμε  και να αλληλοφιληθούμε   .
Στις θείες λειτουργίες που είναι το  αόρατο “λουτρό  ”   δεν πατάμε  ,άντε καμία Κυριακή από την μέση και μετά ως VIP  
Στην Θεία λειτουργία πάμε λίγο πριν βγει το “Αγιο Ποτήριο ” , αφού έχουμε ευλογία. ,ήδη  γίναμε  άγιοι ,διορισμένοι  VIP 
Δεν πατάμε  στην Θεία λειτουργία  που είναι ΜΥΣΤΗΡΙΟ ,αλλά στις συνάξεις  που δεν είναι ΜΥΣΤΗΡΙΟ πρώτοι πρώτοι μπροστά ,μπροστά  ,εκεί ο σατανάς με αφήνει να πάω..
Σε έναν  εύκολο   δρόμο  ,καταλήγω σαν ένα φυτό γεμάτο  φύλλα ,αλλά καρπούς μηδέν 
άκαρπο χωρίς  καρπούς μετανοίας ,αλλά και καμία διάθεση διόρθωσης  όπως οι διορισμένοι του δημοσίου …
 
Υπουργός ο “πνευματικός ”  με διόρισε “άγιο”  για να τον χειροκροτώ
 
Θα έλθει η ώρα που ο ΘΕΟΣ θα μας βαρεθεί  σαν άκαρπες συκιές ,μας έδωσε τον χρόνο επτά  ,σφραγίδες , σάλπιγγες ,φιάλες   και μετά τέλος …
Όταν δεν υπάρχει πλέον   καμία ελπίδα ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ  ,ο ΘΕΟΣ μας βλέπει  
θα μας ξεράνει  
και μετά  σειρά  τι θα κάνει  ..“ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.”
 
 
 
 
 
 
 
Οι καρποί της συκιάς   ,το σύκο όταν το κόψεις στην μέση είναι σαν   “καρδιά ” 
 
 
Η σειρά έχει ως εξής…Το παλαιό και το νέο πλήρωμα…
 
 
ἦλθον καὶ ἐλάλησα…
ξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ…..
ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ…
 
Τι έκανε στο Ισραήλ κατέβηκε , τους μίλησε πρόσωπο πρός πρόσωπο  πρώτα αφού τους προειδοποίησε  και δεν  μετανόησαν   
 
Ιω. 15,22     εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσι περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν.
 
Μετά   ήρθε η ώρα   να ξηρανθή  και να εκριζωθεί  αυτή η άκαρπος  συκιά ..
 
Ματθ. 21,19       καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ᾿ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον, καὶ λέγει αὐτῇ· μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ.
 
Μετά   έρχεται το “νέο πλήρωμα ”  .
 
Ματθ. 3,9          καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.
 
 
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας .
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση