Ο Sucharit Bhakdi και οι αρνητές της ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Χαίρεται.
Αγαπητέ  κύριε Sucharit Bhakdi   
 
“ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται “
 
Ο Χριστός μιλά για “μυστήρια ” και όχι  “μυστικά “ .Η γνώση του Θεού δεν είναι  κρυμμένο  “μυστικό ” .αλλά  φανερό  “μυστήριο ”  .
Είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ που δεν είναι μυστική  και κρυμμένη  αλλά  φανερή δεν μπορεί να την προσεγγίσεις   με κανέναν άλλο τρόπο  ,αλλά μόνο   όταν  το θέλει ο ΘΕΟΣ 
 Αποκαλύπτεται  εκεί που αυτή θέλει  “τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ”
 
Λουκ. 11,28 μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν.
 
Το πνεύμα πνέει και φανερώνει τα μυστήρια ,δωρίζει την μακαριότητα  έτσι απλά  ,σε όποιον   πληρεί την  προυπόθεση “οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν.”
“μενοῦνγε μακάριοι”
Μακάριος  σημαίνει ήρεμος ,ασφαλής  , με μία βαθιά ειρήνη  αδιατάρακτη  που πηγάζει από την    αγάπη τού ΘΕΟΥ ,από την  φιλιά του ανθρώπου με τον ΘΕΟ .
είναι αυτός που ακούει τον Sucharit Bhakdi  και βλεπει την ΑΛΗΘΕΙΑ 
χαίρεται  ηρεμεί , νοιώθει ασφαλής  είναι πράος  και  έτοιμος  για όλα ,αφού ο ΘΕΟΣ τον φύλαξε και τον φυλάει  από αυτή  και από κάθε  “μάστιγα ”  από “ημέρες πονηρές “
 
Λυπάται όμως και εύχεται και οι  γύρω του  να μετανοήσουν να γίνουν “ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν.”
 
Δεν θεωρεί τον εαυτό ξύπνιο  και τους άλλους  ανόητους αλλά  
“θέλει πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν”
Καταξιωμένος επιστήμονας ή απατεώνας τελικά  ; 
Ο Sucharit Bhakdi  λέει την ΑΛΗΘΕΙΑ για αυτούς που  “ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν.”
Για τους άλλους   αυτούς που δεν θέλουν να ακούν για ΘΕΟ ,για  Χριστό ,για ΜΕΤΑΝΟΙΑ   ,για εντολές  ,υπακοή  κλπ κλπ  από καταξιωμένος επιστήμονας  παγκοσμίου φήμης ,ξαφνικά έγινε απατεώνας ,ψεύτης  .
 
Οι αρνητές της ΑΛΗΘΕΙΑΣ .
 
Όσοι αρνούνται τον Sucharit Bhakdi τον από πάντα  καταξιωμένο επιστήμονα  
Αρνούνται τις αλήθειες που λέει, είναι γιατί πρώτα αρνήθηκαν  την ΑΛΗΘΕΙΑ ως πρόσωπο ,
Αρνήθηκαν τον απεσταλμένο του ΘΕΟΥ Ἰησοῦν Χριστόν  στην καρδιά τους .
 
Δεν τηρούν τις εντολές του ,δεν μετανοούν , δεν επιστρέφουν έχασαν την ΠΑΣΑ ΑΛΗΘΕΙΑ και  πλέουν  πλέον   μέσα στο “απόλυτο ψέμα “από πλάνη σε πλάνη 
στον δις ΘΑΝΑΤΟ ,τον αιώνιο στον Άδη της κατάθλιψης ,του φόβου ,της ανασφάλειας .
Τι σημαίνει ΘΑΝΑΤΟΣ ;
Είναι το αντίθετο της ΖΩΗΣ έτσι απλά  , τι είναι ΖΩΗ τότε ;
 
Ιω. 17,3             αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν.
 
ΖΩΗ και μάλιστα  αιώνιος   είναι  “γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν “
 
” γινώσκωσί σε  τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν “
 
Αν ξέρω μέσα μου ότι  ο μόνος αλήθινος ΘΕΟΣ είναι αυτός που έστειλε τον Ἰησοῦν Χριστόν.
Αναγνωρίζω τον  Ἰησοῦν Χριστόν  ως απεσταλμένο του  , για την σωτηρία  μου, τότε αυτό είναι “ἡ αἰώνιος ζωή”.
 
Αν αντίθετα   δεν αναγνωρίζω  τον ΘΕΟ  ,αφού δεν αναγνωρίζω  τον  ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν ” αυτό είναι αιώνιος ΘΑΝΑΤΟΣ  ,σκοτάδι .
 
Ματθ. 6,23        ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται
 
Εις ΘΑΝΑΤΟΝ. 
 
Αιώνιος Θάνατος είναι να ακούω έναν επιστήμονα  , του βεληνεκούς του Sucharit Bhakdi να μιλά ,να με προειδοποιεί   για την καταστροφή μου,  
Να μην μπορώ  να τον ακούσω,να τον πιστέψω , να τον βλέπω  πλέον σαν απατεώνα και ψεύτη   ,με μία διεστραμμένη λογική  ,χωρίς  ελπίδα επιστροφής στην ΑΛΗΘΕΙΑ .
 
 
Σαν κάποιος να μου  πήρε την λογική ,την κρίση ,την δυνατότητα να  ξεφύγω από αυτήν την θανάσιμη παγίδα από δόση σε δόση ,με μάσκα ,με φόβο και πίστη σε μια μόνο συγκεκριμένη επιστήμη και μόνο…
Σαν να φορώ  αόρατες  ωτοασπίδες , σαν να μην μπορώ πλέον να κρίνω,να συγκρίνω  ,να διακρίνω  ,σαν να  είμαι στο σκοτάδι και να το μπέρδεψα με το ΦΩΣ .
 
Αντίθετα  .
Κοροϊδεύω ,ειρωνεύομαι  ,απειλώ  αυτούς που είναι με την ΑΛΗΘΕΙΑ  
Η διαστροφή  ,  η ΠΟΝΗΡΙΑ  κατέλαβε τον νου και την καρδιά μου  ,τα πνεύματα της πονηρίας  ,της διαστροφής  ,που κάνουν το σκοτάδι φως και την αλήθεια ψέμα 
Με βρήκαν  απολωλός ,αμετανόητο  και με διαλύουν 
Ο   πνευματικός ΘΑΝΑΤΟΣ  θα φέρει τον βιολογικό για να με γλυτώσει από την ταλαιπωρία να  υπάρχω 
 
  “καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος.”
“προτιμότερον θα ήτο δι’ αυτόν να μη είχε γεννηθή ο άνθρωπος εκείνος”.
 
όλο το σώμα  μου   είναι πλέον κατοικητήριο   πονηρίας  “ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται”

 
Ματθ. 6,23    … εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον;
 
Αυτή είναι η διεστραμμένη λογική , αυτό είναι το αποτέλεσμα  της ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ,της απομάκρυνσης από τον Θεό και “ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν ”  
Ένας διεστραμμένος νους , δεν μπορεί να ακούσει να αποδεχθεί πλέον την ΑΛΗΘΕΙΑ  είναι διαβλητός  από την πονηρία  .
Εγκατέλειψα  αρνήθηκα τον ΘΕΟ   ,εγκατέλειψα  αρνήθηκα το ΦΩΣ την ΑΛΗΘΕΙΑ    το ΦΩΣ  έγινε σκοτάδι μέσα μου  ,η  ΑΛΗΘΕΙΑ  έγινε  πλάνη ,ψέμα ,απάτη ,η χαρά έγινε πόνος .
 
Με ποιους είμαι   ; 
Mε αυτούς που “οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν.” με αυτούς που “γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν.
Τότε είμαι με τον Sucharit Bhakdi είμαι με την ΑΛΗΘΕΙΑ 
 
Η με  αυτούς ; 
Με αυτούς που “οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί,”  με αυτούς που “ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται “
 
Για αυτούς ο  Sucharit Bhakdi  ξαφνικά τώρα έγινε  τσαρλατάνος  και κομπογιανίτης .
 
 
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας .
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση