Eἶναι ἂραγε αὐτή ἡ ἀληθινή Ἐκκλησία  τοῦ Χριστοῦ;

Καμαρώστε τους ψευδεπισκόπους οἰκουμενιστές, που ἀφοῦ ἲδρυσαν την ψευδοεκκλησία τους, με την ψευδοσύνοδο τῆς  Κρήτης τον Ἰούνιο τοῦ 2016, ἒκλεισαν πρόσφατα και τους ναούς τους και ἐφαρμόζουν το ψαλμικό: «δεῦτε και καταπαύσωμεν πάσας τας ἑορτάς τοῦ Θεοῦ ἀπό τῆς γῆς» (ψαλμός 73ος).

Πόσο ἀκόμα θα ἀλοιθωρίζετε ὃσοι ἒχετε κοινωνία με αὐτούς τους λυκοποιμένες και δεν μπορεῖτε να διακρίνετε ὃτι δεν μπορεῖ να εἶναι αὐτή ἡ ἀληθινή Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, [που ἀπό μόνοι τους οἱ “ἐπίσκοποί” της ἒκλεισαν τους ναούς των και ἐπέβαλλαν τις μάσκες (οἱ μασκαράδες), τις ἀποστάσεις μεταξύ τῶν πιστῶν και τα πολλά κουταλάκια (ἀντί γιά την λαβίδα), χωρίς κἂν να ἀντισταθοῦν στις ἀντίχριστες ἀποφάσεις τῶν ἑβραιοσιωνιστῶν κυβερνητῶν τοῦ τόπου], ἀλλά παρασυναγωγή τοῦ ἀντιχρίστου;

Ὁ Θεός μᾶς προειδοποιεῖ δια τῶν Προφητῶν Του

Σήμερα που βλέπουμε καθαρά που πάει “το πρᾶγμα” (ὃτι προετοιμάζουν οἱ σκοτεινές δυνάμεις που κυβερνοῦν τον κόσμο, τον ἐρχομό τοῦ ἀντιχρίστου), πρέπει όλοι οἱ συνειδητοί ὀρθόδοξοι να ἀντισταθοῦμε στα σχέδια τῆς σατανοκινούμενης νέας τάξης πραγμάτων ἢ νέας ἐποχῆς, ἀκόμα και με το να προτιμήσουμε να πεθάνουμε, παρά να σφραγιστοῦμε με την σφραγίδα τοῦ ἀντιχρίστου.

Ἂλλωστε δεν ἢρθαμε στον κόσμο αὐτό για να ζήσουμε αἰώνια ἐδῶ, ἀλλά για να πεθάνουμε.

Ὑπάρχει μεγαλύτερη ἐπιτυχία στον ἂνθρωπο ἀπό αὐτό; Να ζήσει αἰώνια στην Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἒστω και ἂν εἶναι ἐλλειπής σε ἀρετές,  ὃπως προφητεύει ὁ ἁγιασμένος Στάρετς Ἀνατόλιος τῆς Ὂπτινα, ἀρκεῖ να κρατήσει την πίστη; (βλέπε ἰστοσελίδα https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2020/06/blog-post_24.html ὡς ἂνω μέρος Γ’ [2])   «…..Αὐτὲς οἱ ἀπειλὲς θὰ προκαλέσουν μεγάλη ἀπόγνωση στοὺς μικρόψυχους, ἀλλὰ ἐσὺ παιδί μου, νὰ χαίρεσαι γιὰ τὸ ὅτι ἔχεις ζήσει μέχρι αὐτὸ τὸν καιρό, διότι τότε οἱ πιστοὶ ποὺ δὲν θὰ ἔχουν δείξει ἄλλες ἀρετές, θὰ λάβουν στέμματα, μόνο διότι θὰ ἔχουν μείνει σταθεροὶ στὴν πίστη, σύμφωνα μὲ τὸ λόγο τοῦ Κυρίου: «Καθ΄ ἕνας πού, ὄντας μαζί Μου (ἐν Ἐμοί), θὰ μὲ ὁμολογήσει μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους, θὰ τὸν ὁμολογήσω καὶ Ἐγώ, ὄντας μαζί του (ἐν αὐτῶ), μπροστὰ στὸν Πατέρα μου τὸν ἐν Οὐρανοῖς» (Ματθ. Ι-32). «Φοβοῦ τὸν Κύριο τέκνο μου. Φοβοῦ νὰ χάσεις τὸ στέμμα ποὺ ἑτοιμάστηκε γιὰ σένα, φοβοῦ το νὰ ριχτεῖς ἀπὸ τὸ Χριστὸ στὸ ἐξώτερο σκότος καὶ στὰ αἰώνια βάσανα. Στάσου γενναῖος στὴν πίστη, καὶ ἂν εἶναι ἀναγκαῖο, ὑπόμεινε καταδίωξη καὶ ἄλλες λύπες, διότι ὁ Κύριος θὰ εἶναι μαζί σου καὶ οἱ ἅγιοι Μάρτυρες καὶ πνευματικοὶ θὰ κοιτάζουν σὲ σένα καὶ τὸν ἀγώνα σου μὲ εὐχαρίστηση. Ἀλλὰ ἀλλοίμονο στοὺς μοναχοὺς ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες ποὺ θὰ καθηλωθοῦν ἀπὸ ἰδιοκτησίες καὶ πλούτη, οἱ ὁποῖοι λόγω τῆς ἀγάπης τῆς εἰρήνης (ἀνάπαυσης) θὰ εἶναι ἕτοιμοι νὰ ὑποταχθοῦν στοὺς αἱρετικούς. Θὰ ἀποκοιμίζουν τὴν συνείδησή τους, λέγοντας: «Ἐμεῖς διατηροῦμε καὶ σώζουμε τὸ Μοναστήρι καὶ ὁ Κύριος θὰ μᾶς συγχωρήσει». Οἱ ἀτυχεῖς καὶ τυφλοὶ αὐτοὶ δὲν λογαριάζουν καθόλου ὅτι διὰ τῆς αἱρέσεως οἱ δαίμονες θὰ εἰσέλθουν στὸ Μοναστήρι, καὶ κατόπιν δὲν θὰ εἶναι ἕνα Ἅγιο Μοναστήρι, ἀλλὰ μόνο τοῖχοι, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἡ Χάρη θὰ ἔχει ἀπομακρυνθεῖ. Ὁ Θεὸς ἐντούτοις εἶναι ἰσχυρότερος ἀπὸ τὸν ἐχθρό, καὶ δὲν θὰ ἐγκαταλείψει ποτὲ τοὺς δούλους του. Οἱ ἀληθινοὶ Χριστιανοὶ θὰ παραμείνουν μέχρι τὸ τέλος αὐτῆς τῆς περιόδου, μόνο θὰ προτιμήσουν νὰ ζοῦν σὲ ἀπομονωμένα ἐρημικὰ μέρη».

Ἓνα ἀκόμα παιδαγωγικό μέσο που χρησιμοποιεῖ ὁ Θεός για την μετάνοια τοῦ λαοῦ μας, εἶναι ἡ ὑποδούλωση τῆς χώρας μας στο Δ.Ν.Τ. και ἡ ἐπικείμενη Τουρκική ἀπειλή πολέμου.

Ἒχουμε πολλά παραδείγματα ἀπό την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη ὃταν ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ξέφευγε, ἀπό την ὀρθή πίστη πέφτοντας σε εἰδωλολατρεῖες ἢ σε αἱρέσεις, ἀκολουθῶντας αἰρετικούς ταγούς, τότε ἡ πρόνοια του Θεοῦ, ἐπέτρεπε να αἱχμαλωτίζονται ἀπό τους ἀλλοφύλους, να ἐξορίζονται  και να διασπείρονται ἀνά την οἰκουμένη. Στην Παλαιά Διαθήκη, στον λαό τοῦ Ἰσραήλ, ἒχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα.

Να ἀναφέρουμε μερικά παραδείγματα ἀπό την μετά Χριστόν ἐποχή: α) Ἡ ἄλλωση τῆς Κων/πόλεως, λόγῳ τοῦ συλλείτουργου μὲ τοὺς παπικοὺς στὴν Ἄγ.Σοφία στὶς 12/12/1452 ἤτοι 6 μῆνες πρὸ τῆς ἁλώσεως (ὅπως ὁμολογεῖ ὁ ἁγιασμένος μακαριστὸς Γέροντας π.Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης). Ἡ αἰτία ἦταν ἡ μη ἀντίδραση τοῦ Κλήρου τῶν Μοναχῶν και τοῦ λαοῦ στην ψευδοσύνοδο τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας που την ἐπέβαλαν οἱ λατινόφρονες αὐτοκράτορας και ὁ “πατριάρχης” και στον ἐξουνιτισμό τους. Λίγοι που ἀντέδρασαν, ἀποτειχίστηκαν και εἲτε ἐξορίστηκαν, εἲτε ἒφυγαν ἀπό την Πόλη, ὃπως ὁ Ἃγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός που ἐξορίστηκε στην Λέσβο, και οἱ Ἃγιοι Ραφαήλ και Νικάλαος που ἒφυγαν και ἀργότερα Μαρτύρησαν μαζί με τους συμμάρτυρες στην Θερμή τῆς Λέσβου. Το γιατί ἐπέτρεψε ὁ Θεός να καταλάβουν οἱ Τοῦρκοι την σχεδόν ἀπόρθητη Κων/πόλη, το ἐξηγεῖ ὁ Ἃγιος Ἱερομάρτυς Κοσμᾶς ὁ Αἱτωλός: «Τον Τοῦρκο μᾶς τον ἒχει στείλει ἐδῶ ὁ Θεός σαν τον σκῦλο, να μᾶς φυλάει ἀπό τον “πάπα”. (Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός Προφητεῖες και διδαχές Ἐπισκόπου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου σελ.286-287 σημ.90)    β μικρασιατικ καταστροφή, λόγῳ τῆς παναιρετικῆς οἰκουμενιστικῆς Πατριαρχικῆς ἐγκυκλίου τοῦ 1920 (εἶχαν ἤδη προηγηθεῖ ἄλλες δύο παρόμοιες αἱρετικὲς ἐγκύκλιοι τοῦ 1902 καὶ 1904)  καὶ τῆς ἁλώσεως τοῦ Πατριαρχείου ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστάς και μασόνους “Πατριάρχες” (ἀπὸ τὶς ἀρχὲς ἤδη τοῦ 20οῦ  αἰώνα), χωρίς δυστυχῶς και τότε να ἀντιδράσουν οἱ κληρικοί.. Τότε μὲ τὸν πόλεμο, ὁ Κύριος ἔβγαλε ἀπὸ τὴν δικαιοδοσία τῶν αἱρετικῶν και μασόνων Πατριαρχικῶν, ὅλον τὸν λαὸ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας μὲ τὸν θάνατο καὶ τὴν προσφυγιά, σώζοντάς τους ἀπὸ τὴν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ (Σε αὐτούς που ἀποροῦν πῶς ἐσώθηκε αὐτός ὁ λαός, ἀπό τους αἱρετικούς και μασόνους Ἀρχιερεῖς, τοῦ Φαναρίου και τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὃταν και ἐδῶ στην Μητροπολιτική Ἑλλάδα οἱ κυβερνῶντες την Ἐκκλησία ἢσαν και αὐτοί μασόνοι και αἱρετικοί, ἁπαντᾶμε ὃτι ναι μεν ἦσαν μερικοί τότε λίγοι τον ἀριθμό, τέτοιοι και αὐτοί στο φρόνημα, ἀλλά με μία σημαντική διαφορά, ἀπό τους τοῦ Φαναρίου: Δεν κήρυτταν αἳρεση γυμνῆ τῆ κεφαλῆ, ἐνῶ οἱ τοῦ Φαναρίου, λόγῳ και πράξει, κήρυτταν την παναίρεση).   γ)  Τ λεγόμενα Σεπτεμβριανά: εἶχαν μείνει περί τους 150.000 Ἑλληνορθοδόξους στὴν Κων/πολη, ὅταν ὁ μασόνος Πατριάρχης Ἀθηναγόρας τὸ 1955, ἄρχισε τοὺς ἐναγγαλισμοὺς μὲ τὸν αἱρεσιάρχη “πάπα” Ρώμης καὶ Κοινωνοῦσε τοὺς παπικοὺς στὴν Κων/πολη καὶ προέτρεπε τοὺς Ὀρθοδόξους τῆς Ἰταλίας, νὰ πηγαίνουν νὰ Κοινωνοῦν στὸν ‘‘καλὸ’’ (λύκο) “πάπα”. Τότε, ἐπὶ Μεντερὲς πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας, οἱ ἡμιάγριοι Λαζοὶ φανατικοὶ μωαμεθανοὶ (ἀφοῦ τοὺς μετέφεραν μὲ πούλμαν μισθωμένα ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῶν Τούρκων), ἔσπασαν καὶ κατέστρεψαν τὰ πάντα τῶν Ἑλλήνων, καταστήματα, σπίτια, Ἐκκλησίες, ἐφόνευσαν τοὺς περισσοτέρους Ἱερεῖς καὶ πολὺ λαὸ καὶ ἐβίασαν πολλές γυναῖκες τῶν Ὀρθοδόξων, ἀναγκάζοντάς τους νὰ φύγουν πρόσφυγες καὶ αὐτοὶ ἀπὸ τὴν Πόλη. Ἔτσι ἐσώθηκαν καὶ αὐτοὶ ἀπὸ τὴν αἵρεση τῶν λατινοφρόνων καὶ τόν οἰκουμενισμό πού ἐκάλπαζε στὴν Κων/πολη.

 Βλέπουμε λοιπόν, ὅτι ὁ Θεὸς ἐπεμβαίνει στὶς περιπτώσεις ποὺ κινδυνεύει ἡ πίστη τῶν Ὀρθοδόξων,  ἐπιτρέποντας ἕναν πόλεμο, ἢ την πεῖνα ἢ λοιμική ἐπιδημία καὶ τοὺς μετατοπίζει μὲ τὴν προσφυγιά,  γιὰ νὰ μὴν πέσουν οἱ Ὀρθόδ. Χριστιανοὶ στὴν ὀλέθρια αἵρεση καὶ χαθοῦν οἱ ψυχές τους για την σωτηρία τῶν ὁποίων ὁ Κύριός μας Σταυρώθηκε. Θα μπορούσαμε να ποῦμε ὃτι ὁ Θεός ἐνεργεῖ σαν τον χειροῦργο, σε τέτοιες περιπτώσεις. Ὃταν ἀσθενεῖ κάποιος ἀπό γάγγραινα π.χ. στο πόδι, προλαβαίνει και ἀκροτηριάζει το σαπισμένο μέλος, για να μην προχωρήσει ἡ σήψη και παθει σηψαιμία ὁ ἀσθενής και πεθάνει. Δεν το κάνει ὁ γιατρός για να τιμωρήσει τον ἀσθενή, ἀλλά για να τοῦ σώσει την ζωή. Το ἲδιο και ὁ Θεός, δεν ἐπιτρέπει μια καταστροφή για τιμωρία, ἀλλά για μετάνοια, σωφρονισμό και σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.

Καὶ τότε ἤσαν στὸ προσκήνιο οἱ αἱρέσεις καὶ εἴδαμε τί μεγάλες καταστροφὲς ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς νὰ γίνουν. Τώρα πού ἒχει ἀναπτυχθεῖ καὶ ἐπεκτείνεται ἡ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, ἡ ὁποία ψηφίσθηκε μάλιστα ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ, καταλαβαὶνουμε (ὅπως προφητεύουν καὶ οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, παλαιοὶ καὶ νεώτεροι), τί καταστροφὴ θὰ ἔρθη;

Καὶ αὐτὴ ἡ πολὺ μεγάλη  καταστροφὴ θὰ προέλθει (μην ἀμφιβάλλουμε καθόλου) ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΟΒΕΡΕΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ, τῶν ἀρχιερέων, τοῦ ἱερατείου καὶ τῶν μοναχῶν κατὰ πρῶτο λόγο, πού δὲν ἀντέδρασαν κατά το θέλημα τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ ἀποτρέψουν τὴν πνευματικὴ ἀλλοίωση τῶν πιστῶν καὶ νὰ ἀντισταθοῦν στὴν παναίρεση, ὃπως διατάσσουν οἱ ἱεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ΣΑΝ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣΑΔΙΑΦΟΡΙΣΑΝ, καθὼς καὶ τῆς ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑΣ  κλήρου κα λαο.

Οἱ πρωταίτιοι ἦταν και εἶναι πάντα το ἱερατεῖο και οἱ μοναχοί, γιατί ὃπως λέγει και ἡ εὐχή τοῦ ἱερέα κατά την Θ.Λειτουργία, ὁ λαός ἒχει ἀγνοήματα ἐνῶ οἱ κληρικοί (και οἱ μοναχοί), ἒχουν ἁμαρτήματα. Οἱ ἂνθρωποι που ὑποτίθεται ὃτι ὑπηρετοῦν τον Θεό, μεταφέρουν το θέλημά Του και την Χάρη Του στον λαό και προασπίζονται την πίστη που τους παραδόθηκε, για την ὁποία ἒχουν δώσει λόγο στον Θεό κατά την χειροτονία τους, ὃτι θα τηρήσουν την παρακαταθήκη, αὐτοί δυστυχῶς ξανασταυρώνουν τον Χριστό, ὃπως και τότε το ἱερατεῖο τῶν Ἐβραίων.

Ὁ “μητροπολίτης” Ελπιδοφόρος τοῦ Οἰκουμενι(στι)κοῦ Πατριαρχείου (που φιλάει το χέρι τοῦ αἱρεσιάρχη “πάπα” Ρώμης), συνοδεύει παπικό καρδινάλιο στα”ἃγια τῶν ἁγίων”  και τοῦ ἐπιτρέπει να προσκυνήσει την “Ἁγία Τράπεζα”  στην Θεολογική  Σχολή  Χάλκης,
 ἀναγνωρίζοντάς του ἱερωσύνη.

 

         Για την κατάντια τῶν σημερινῶν κληρικῶν και μοναχῶν, ὁ Κύριος,  ὁμιλεῖ διά τῶν Προφητῶν Του και ἐξηγεῖ  τὰ γεγονότα τῆς ἀφωνίας, τῆς ἀδιαφορίας  και τῆς προδοσίας  τῶν συγχρόνων “ποιμένων” γιὰ τὸ μεῖζον  πρόβλημα τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ: «Ὦ ἐσεῖς οἱ ποιμένες πού διασκορπίζετε καὶ καταστρέφετε τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης μου·…..ἐσεῖς  διασκορπίσατε τά πρόβατά μου καὶ τά βγάλατε ἀπό τήν ποίμνη [στήν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ] καὶ δέν τά ἐπισκεφθήκατε (γιά νά τά ἐπιστρέψετε στήν ποίμνη)». (Προφήτου Ἰερεμία 23,1-2). «Ποιμένες πολλοὶ κατέστρεψαν τὸν ἀμπελῶνά μου, ἐμόλυναν τό ποίμνιό μου, ἔδωσαν τό ποίμνιο στό ὁποῖο ἐγώ εὐαρεστοῦμαι,  σέ ἐρημικό τόπο καί ἄβατο, ἒγινε σ’αὐτό (τό ποίμνιό μου), καταστροφικός ἀφανισμός» (Προφ.Ἰερεμ.12,10-11). «Γιὰ τοῦτο λέγει ὁ Κύριος τά ἐξῆς· ἰδοὺ ἐγὼ θά τούς χορτάσω με ὀδύνην καὶ θά  τούς  ποτίσω μέ νερό πικρό, διότι  ἀπὸ  τούς προφήτες [“ἐπισκόπους”, “ἱερεῖς”] τῆς Ἱερουσαλὴμ, βγῆκε  μολυσμὸς  σ’ ὃλη τή γῆ.  Ἒτσι  λέγει  ὁ  Κύριος παντοκράτωρ· μὴ ἀκοῦτε τοὺς  λόγους τῶν προφητῶν, (“ἐπισκόπων”, “ἱερέων”, “μοναχῶν”), διότι διαστρέφουν αὐτά πού βλέπουν, ἀπὸ τήν καρδιά τους ὁμιλοῦν καὶ ὂχι ἀπό τούς λόγους τοῦ Κυρίου»(Προφ.Ἰερεμ 23,15-16).

Στην Δαμασκό, Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας 2017 κατά την Θ.Λειτουργία ἓνας ἀπό τους πέντε Μουφτῆδες που συμπροσευχήθηκαν, κηρύττει !!! μέσα στον «Πατριαρχικό» ναό, τον λόγο ποίου «θεοῦ» ἂραγε;;; και ὁ «Πατριάρχης» Ἀντιοχείας τον ἀκούει με μεγάλο ἐνδιαφέρον. Βλέπε το σχετικό Video στην ἰστοσελίδα: https://www.youtube.com/watch?v=vbygeKckmVg

Ὁ Ἃγιος Ἱερομάρτυς τοῦ Χριστοῦ και Προφήτης Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, προφητεύει: «οἱ κληρικοί θά γίνουν οἱ χειρότεροι καί οἱ ἀσεβέστεροι τῶν ὃλων» Προφητεία 57η Μακαρ.Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου “Kοσμᾶς ὁ Αἰτωλός Προφητείες καί διδαχές” σελ.342].    Λέγει ἐπίσης:  Tον  παλαιό  καιρό, οἱ ἂνθρωποι, ὃταν ἢθελαν να παιδεύσουν κανένα ἂνθρωπον, ἒκαναν ὃρκο  και  ἒλεγαν,  να δώσει  ὁ Θεός να τον βάλει με τους ἰερεῖς τοῦ 8ου αἰῶνα. Γιά τοῦτο ἀδελφοί μου, εἶναι δύσκολο την σήμερον να σωθοῦν πατριάρχες, ἀρχιερεῖς, ἰερεῖς κ.λ.π. Για τοῦτο σᾶς συμβουλεύω, ἃγιοι ἰερεῖς, τώρα  πού ἒχετε καιρό, μετανοήσετε, για να σωθεῖτε (διδαχή 3η «Φοβερά Προφητεία» ὃ.ἂ.σελ.162).

maxomaiyperpistews.blogspot.com

Αφήστε μια απάντηση