Εμπρός σε έναν σπασμένο καθρέπτη .
Χαίρεται
‘Οταν σπάσει ο δικός μου καθρέφτης ,δεν μπορώ να δω τον εαυτό μου ,να δώ το  κτήνος που εγώ κρύβω .
Δεν θα μπορέσω να δώ ποτέ τον εαυτό μου ,έτσι  θα βλέπω και θα κατηγορώ όλους τους άλλους ….
Δια την σκληροκαρδία ημών .
Η κατρακύλα της ά-χρηστης κοινωνίας  μας συνεχίζεται , έρχονται και θα έρχονται  συνεχώς στην επιφάνεια γεγονότα και καταστάσεις που θα μας σοκάρουν όλο και περισσότερο .
Βιαστές ,δολοφόνοι , αυτοκτονίες ,ξαφνικοί θάνατοι ,κ.α καταστάσεις δραματικές που προμηνύουν εξωτερική και εσωτερική καταστροφή .
Η αμαρτία ,ο πόνος θα ξεχειλίζει ,αλλά μόνο έτσι  η Χάρη θα περισσεύει και θα οδηγεί σε μετανοία.
Ένα πράγμα όμως έχουν σκοπό να κάνουν ,θα σπάνε λίγο λίγο τα στρώματα της πώρωσης μας και της σκληροκαρδίας μας 
θα μας διαλύουν εσωτερικά ,εως ότου μπει λίγο φως ,λίγη θερμότητα  
Έως να νοιώσουμε ,να καταλάβουμε το εαυτόν χάλι  και από σάρκες ,κτήνη ,να  γίνουμε ΑΝΘΡΩΠΟΙ ,μετανοήσουμε και επιστρέψουμε στον Κύριο  μας , να μας γιατρέψει .
 
Το κτήνος που κρύβω .

Το Θέμα δεν είναι να κατηγορώ τους άλλους πόσο κτήνη είναι  ,αλλά να δώ τι μπορώ να κάνω εγώ πρίν φτάσει το δράμα στην πόρτα μου και καταλάβω ότι  ένα κτήνος κρυβόταν  και σε μένα 
είναι θέμα χρόνου να βγει στην επιφάνεια, αν δεν  το  πολεμήσει και το εκδιωξει από μέσα μου  ο Κύριος μου .
Αποκ. 12,10   ἐβλήθη ὁ κατήγορος τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν.
 
Κοινοποίηση έξωσης…
 
Όταν ο Κύριος  αναστήθηκε  ,κατά την διάρκεια της ανάληψης του και ειδικά στην πορεία του πρός τον ουρανό ,πήρε την εξουσία ο αρχάγγελος Μιχαήλ και οι άγγελοι του και  εξεδίωξαν τον Σατανᾶ, τον  πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην  .
Αποκ. 12,7         Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ· ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ -τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντος· καὶ ὁ δράκων ἐπολέμησε καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ
Αποκ. 12,8         καὶ οὐκ ἴσχυσεν, οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῷ ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ.
Αποκ. 12,9         καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων, -ὁ ὄφις ὁ μέγας ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς
 
Ο Σατανάς πλέον δεν μπορούσε να παραμείνει στον ουρανό ,αλλά όπως λέει η Αποκάλυψη ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ ἐβλήθησαν.
 
Ο  σατανάς δεν μπορεί και δεν αντέχει να δει τον εαυτό του ,κατηγορεί  και μισεί τους άλλους .
 
Λουκ. 10,18        Εἶπε δὲ αὐτοῖς· ἐθεώρουν τὸν σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα.
 
Αλλά και στο κατά Λουκά ο Κυριος μιλώντας στους μαθητές του  ,αναφέρεται στην ήττα του Σατανά και στην πτώση του στην γή .
Δεν μπορούσε τίποτα και κανένας να τον εκδιώξει από τον ουρανό  ,δεν άφηνε κανέναν να περάσει .
Με καταγεγραμμένες τις αμαρτίες του καθενός μας , είχε δικαίωμα να μην μας αφήνει να περνάμε προς τα πάνω 
Έτσι καταλήγαμε στον άδη ,στον ζόφο και το σκοτάδι, να περιμένουμε  κάποιον να μας ελευθερώσει .
Λουκ. 10,19        ἰδοὺ δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ.
 
Ο Κύριος όμως   με την κάθοδο του στην γή ,με το κύρηγμα μετανοίας  ,με την θυσία του ,με την ΑΓΑΠΗ του
Μου έδωσε την ευκαιρία να βγω  από τον άδη ,να τον αποφύγω ,να  συγχωρεθούν οι αμαρτίες μου
Να  ξεφύγω με την δική του δύναμη και εξουσία .ἰδοὺ δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν 
Να πατώ τα φίδια και τους σκορπιούς καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ.
 
Η δικαιοσύνη γίνεται ΕΛΕΟΣ με την μετάνοια και την απόλυτη πίστη στον Κύριο .
 
Αν αυτό δεν είναι ΑΓΑΠΗ ,να μετανοώ αληθινά ,βαθιά  ,εκείνος το βλέπει  και  να μην αφήνει κανέναν να με κρίνει και να με αδικήσει ,αλλά μου παραχωρεί κιόλας την εξουσία του ,την δύναμη του .
Με δικαιώνει  και με σώζει με την δική του θυσία στο σταυρό .
Μου μεταγγίζει καθαρό αίμα ,ολοκάθαρη σάρκα ,για να μπορέσω να ζω και να περπατώ  πλέον εις τον αιώνα μαζί του ,δικαιωμένος .
Αντί για τον σπασμένο καθρέπτη βλέπω εκείνον  ,το πρόσωπο του .
 
 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον·
Αν δεν μπορώ να καταλάβω και να νοιώσω αυτή την θυσία του ως την απόλυτη ΑΓΑΠΗ, που με έσωσε από τον  αιώνιο θάνατο ,αυτόν της ψυχής .
Είναι γιατί είμαι ήδη νεκρός ,η καρδιά μου δεν αισθάνεται ,πάγωσε ,νεκρώθηκε .
Ως πνευματικά νεκρός μπορεί να ζώ  στην γή μεσα στην ματαιότητα , δεν μπορώ όμως να νοιώσω την ΑΓΑΠΗ του Κυρίου και αυτό σημαίνει Θάνατος .
Έτσι δεν μπορώ να αγαπήσω  κανέναν  ,αλλά και ούτε να πιστέψω σε κανέναν ,παρά μόνο στο ΕΓΩ μου ,στις πεποιθήσεις μου ,στους ψευδοχριστούς και ψευδοπροφήτες ,είμαι πλέον ΑΠΟΛΥΤΑ νεκρός . .
 
Αποκ. 3,20         ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω
 
Η θερμότητα της ΑΓΑΠΗΣ του Κυρίου χτυπάει όλες τις καρδιές ,για να ανοίξουν για να τις ξεπαγώσει  ,να τις επαναφέρει την ζωή. 
Να μας αναστήσει από τον πνευματικό θάνατο ,να μας πάρει το δηλητήριο της αμαρτίας και να μας δώσει νέα ζωή .
Μπορεί να είμαι ήδη πνευματικὰ νεκρός και να μην το ξέρω ,να είμαι στον άδη εν ζωή ,αλλά εκεί θα πάω και μεταθάνατον ,αναμένοντας το τραίνο για την κόλαση .
Ας αποφύγω το κουτσομπολιό και την κριτική του άλλου ,είναι σίγουρος πνευματικός θάνατος 
Ας μην επιτρέπω κανέναν να μου κατηγορεί κανέναν  ,να φεύγω από τέτοιες καταστάσεις να μην συμμετέχω .
Μπορεί να είναι μελλοντικός αδελφός του Κυρίου ,αυτός που κουτσομπολεύω ή μου κουτσομπολεύουν 
Όταν  κατηγορώ ,έτσι γίνομαι κατήγορος τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν ,αποκόπτομαι  από το κύριο και συγγενεύω με τον Σατανά .
 
Αποκ. 22,21        Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων τῶν ἁγίων·
 
Ο Θεός  συγκαταβαίνει γίνεται άνθρωπος θυσιάζεται για το πλάσμα του ,δείχνει την απόλυτη ΑΓΑΠΗ του .
Αμαρτωλοί και φορτωμένοι με κατηγορίες ενώπιον του Θεού είμαστε όλοι ,αλλά έχουμε παράκλητον  πρὸς τὸν πατέρα, Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον·
Εγώ τι κάνω ;
Δεν νοιώθω καμμία αγάπη για αυτόν, τον Κύριο  ,καμία αγάπη για τους συνανθρώπους μου, γίνομαι και εγώ απλά ένας κουτσομπόλης , κατήγορος τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν
Να κουτσομπολεύω , δηλαδή να κρίνω ,να κατακρίνω ,να κατηγορώ δήθεν από ενδιαφέρον  ,με κάνει  συνέταιρο και φίλο του Σατανά ,αντικείμενο του Θεού ,χάνω το πιο πολύτιμο αγαθό την χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
 
τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν …τὰ ὀνόματα ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς
 
Όταν ο Κύριος λέει τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν  εννοεί αυτούς που θα σωθούν  ,τα αδέλφια του  .
Μπορεί εμείς να μην το βλέπουμε ,να μην το καταλαβαίνουμε ,αλλά οι αδελφοί  μας ,είναι αδελφοί του Κυρίου Είναι αυτοί που ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
Αν εγώ τους κατηγορώ ,τους κακομεταχειρίζομαι  ,τους κατακρίνω κ.α ,τι παθαίνω ; 
 
Αποκ. 12,9 ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην, ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ ἐβλήθησαν.
 
Ποιοι είναι αυτοί οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ που μετ᾿ αὐτοῦ ἐβλήθησαν.;   
Είμαστε εμείς  Oι κουτσομπόληδες ….
 
 
Η  χειρότερη έξωση  είναι αυτή ,έξω από τον παράδεισο ,έξω από την Βασιλεία των Ουρανών , μακριά και χωρίς την χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
Με σπασμένο τον καθρέφτη ,να μην βλέπω και να μην θέλω ούτε να ακούσω ,για τα χάλια μου  είμαι  
 
 
                   Αποκ. 22,15        ἔξω ……. πᾶς ὁ φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος.
 
 
Θα σωθεί όχι αυτός που  πιστεύει ότι δεν έχει αμαρτήσει ή αυτός που έχει κάνει λίγες και μικρές αμαρτίες ,αλλά αυτός που θα μετανοήσει.
 
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση