Σε αυτό το αερόστατο μόνο μια αποσκευή χωράει…
Χαίρεται
Α Κορ. 13,3      ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.
Ένας άνθρωπος εκτός από τον εαυτό του ,μπορεί να σώσει  έναν λαό ,μπορεί να σώσει όλο τον κόσμο . 
Η  σωτηρία ενός ανθρώπου ,η σωτηρία του κόσμου , έχει έναν δρόμο ,μια στενή και τεθλιμμένη οδό . 
Δεν έρχεται ανάποδα  από το αντίθετο ρεύμα  ,από τα έργα φιλανθρωπίας , δεν έρχεται από την  ιεραποστολή 
Η σωτηρία δεν έρχεται από το κύρηγμα του Λόγου του Θεού ,η σωτηρία δεν έρχεται μόνο από την ΠΙΣΤΗ
Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα  και όχι το αίτιο .
Αν αυτά γίνουν το αίτιο  τότε το αποτέλεσμα είναι η διαστροφή ,η πλάνη ,το αντίχριστο πνεύμα .
 
 
Ματθ. 5,48        Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστιν.
Σε αυτή την πλάνη έχουμε πέσει όλοι ,η διοικούσα Εκκλησία, οι ναοί ,τα μοναστήρια ,το εκκλησίασμα ,των καλών έργων .
Τα καλά έργα  όμως  δεν είναι το τέλειο, δεν είναι αυτοσκοπός  της Εκκλησίας ,αν δεν είναι επακόλουθο ,αν δεν είναι είναι αποτέλεσμα  μιάς εσωτερικής διεργασίας ,μιάς πρώτα κάθαρσης , μιάς καθαρισμένης ψυχής ,που έχει ένοικο το Άγιο Πνεύμα ,τότε οὐδὲν ὠφελοῦμαι.
Τα καλά έργα είναι η τελείωση ,είναι οι καρποί και όχι η αφετηρία ενός εσωτερικού αγώνα για να κατορθώσω να εφαρμόσω την καινήν εντολή ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.
 
Οι μαθητές τρία χρόνια αφιέρωσαν την ζωή τους στην καθημερινή μαθητεία με τον Κύριο
Για να διδαχτούν το αγαπάτε αλλήλους πρώτα ,την νέα εντολή της Καινής Διαθήκης .
Τα καλά έργα ακολούθησαν, με πρωτεύον έργο την Μυστηριακή σωτηρία των πιστών ,την κάθαρση ,τον φωτισμό και την Θέωση .
 
 
Ιω. 15,13           μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει.
 
Αν τα έργα δεν είναι  αποτέλεσμα της σύνδεσης με την πηγή της  μείζονας ἀγάπης ,του Χριστού για τον άνθρωπο 
για τον κόσμο ,οὐδὲν ὠφελοῦμαι.
Αν δεν γίνω φίλος του Χριστού ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε, τα έργα μου είναι ιδιοτελή ,άλαλα και μπάλαλα.
 
 
Α Κορ. 13,1      Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα                                 χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.
 
Αμέτρητα τα κυρήγματα  στο διαδίκτυο επίσκοποι , μητροπολίτες ,ιερείς ,ηγούμενοι , καλόγεροι ,Θεολόγοι  ,ψαλτάδες λαϊκοί  βιβλία ,βίντεο , χορωδίες , που λαλούν σε όλες ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων αλλά και τῶν ἀγγέλων. 
Τα λένε ορθά και σωστά ,αλλά σωστά τα έλεγαν και οι φαρισαίοι ,όμως δεν έπρατταν ..
Πόσο όμως όλα αυτά  ἀγάπην  έχουν και δεν είναι χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.
 
 
Πόσοι από εμάς  μπορούμε να κλάψουμε έστω και με ένα δάκρυ  ..
Όπως ο Κυριος  στο όρος των Ελαιών ,για έναν και μόνο συνάνθρωπο μας  ,για όλον τον κόσμο .
 
 
Α Κορ. 13,2   καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω                              πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν.
 
Πόσοι ερμηνευτές ,διδάσκαλοι ,Θεολόγοι  αναλύουν τα παντα ,ξέρουν απέξω την Γραφή  ,το γεροντικό ,την φιλοκαλία , την κλίμακα του Ιωάννη ,το ψαλτήρι ,είναι κινητές βιβλιοθήκες γνώσεις ,αλλά ..
 
Πόσοι από αυτούς ,από εμάς  ,μπορούμε να γονατίσουμε  σαν την Κυρία Θεοτόκο ,να κλάψουμε για όλους  και να παρακαλέσουμε  για το ΕΛΕΟΣ του Θεού .
‘Οπως έκανε η Κυρία Θεοτόκος στον ναό της Εν Βλαχερνω ,γεγονός που είδαν μόνο  ο όσιος Ανδρέας μαζί με τον μαθητή του Επιφάνιο, που έγινε αργότερα πατριάρχης Κων/πόλεως (520-536 μ.Χ.),
Όταν  είδαν την Υπεραγία Θεοτόκο οφθαλμοφανώς, να μπαίνει από την κεντρική πύλη του ναού.
Πλάι στην Υπεραγία βρισκόταν πλήθος αγγέλων και οι παρθένοι Ιωάννης ο Πρόδρομος και Ιωάννης ο Θεολόγος.
Αφού μπήκε μέσα στο ναό προχώρησε στον σολέα και προσευχήθηκε πολλή ώρα με θερμά δάκρυα υπέρ της σωτηρίας των πιστών. 
 
Το γεγονός αυτό όμως έβλεπαν μόνο ο Ανδρέας και ο Επιφάνιος. Αφού προσευχήθηκε η Θεοτόκος σηκώθηκε και μπήκε μέσα στο ιερό, όπου φυλασσόταν το μαφόριο της, δηλαδή το τσεμπέρι της, το πήρε στα χέρια της και βγαίνοντας έξω, το άπλωσε πάνω από τους πιστούς.
Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να δείξει ότι τους σκέπει και τους προστατεύει.
.
Α Κορ. 13,3    καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι,                           ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.
 
Έργα ιεραποστολής ,έργα φιλανθρωπίας  ,είναι όταν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου  ,έργο αυτοθυσίας  είναι 
να πέσω στην φωτιά  για οποιονδήποτε λόγο ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι
‘Ολα αυτά όμως εάν  ἀγάπη δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.
 
Πόσοι από εμας  μπορούμε  να μιμηθούμε  τον Μωυσή που είπε στον Κύριο, εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς 
και έσωσε έναν λαό .
 
Εξ. 32,32     καὶ νῦν εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν, ἄφες· εἰ δὲ μή, ἐξάλειψόν με ἐκ τῆς                                    βίβλου σου, ἧς ἔγραψας.
    Και τώρα εάν φανής ίλεως και συγχωρήσης την αμαρτίαν των αυτήν, συγχώρεσέ τους. Εάν όμως δεν τους συγχωρήσης, εξάλειψε μαζή με αυτούς και εμέ από το βιβλίον σου, στο οποίον με έχεις γραμμένον”
Ματθ. 5,6          μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.
Δεν λείπουν τα καλά έργα ,δεν λείπουν τα έργα φιλανθρωπίας ,δεν λείπουν τα έργα ιεραποστολής  ,δεν λείπουν οι φιλάνθρωποι ,οι προφήτες ,οι διδάσκαλοι , δεν λείπει το χρήμα που ρέει άφθονο  μεσα στην Εκκλησία .
Λείπουν αυτοί που θα παραδοθούν  στον Θεό  ,που διψάνε για την δικαιοσύνη  ,οι άγιοι 
Έστω και ένας, που θα έχει δάκρυα ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ,δάκρυα ,τα δάκρυα του τελώνη, που ξεπλένουν την βρωμιά που προκαλεί ο κόσμος ,δάκρυα που μαλακώνουν, οργώνουν ,θρέφουν ως δρόσος την ψυχή και την κάνουν  δεκτική της σποράς του ΛΟΓΟΥ ,της ΑΓΑΠΗΣ του Θεού .Αλλά και σταματούν την οργή του Θεού .
 
Παρ. 23,26         δός μοι, υἱέ, σὴν καρδίαν.
 
Η ΑΓΑΠΗ του τριαδικού Θεού για το πλάσμα του ,εικονίζεται μέσω του Χριστού ,καλπάζει την υφήλιο και αναζητά καρδιές να τρυπώσει , να μας χαρίσει  την άκτιστη ενέργεια την σπίθα  της  ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ  ,της  ΠΙΣΤΗΣ  και να μας  αναγεννήσει .
Η αναγέννηση  γίνεται συνεργεία του ανθρώπου ,που υπακούει τί τὸ Πνεῦμα του λέγει 
χωρίς κανένας να μπορεί να δει και να καταλάβει τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά αυτός του βλέπει όλους .
 
Στο αντίθετο ρεύμα με οδηγό μια ατελή αγάπη .
 
Εμείς επιλέγουμε τον ανάποδο δρόμο , πιστεύοντας ότι μπορούμε να κάνουμε το καλό ,με τον Χριστό ,αλλά είναι χωρίς τον Χριστό ,πλανώντες  και πλανώμενοι με μία ημιτελή αγάπη .
Και οι μασόνοι κάνουν αγαθοεργίες ,φιλανθρωπίες και οι μασόνοι πιστεύουν σε κάποιον Χριστό .
‘Ετσι καταλήγουμε φοβισμένοι  να μας κυνηγάνε οι δαίμονες  στο τέλος και να αναρωτιόμαστε γιατί ; 
 
Αν όταν κάνω καλά έργα έχω φόβο ,είναι γιατί μου λείπει η τελεία ἀγάπη που  ἔξω βάλλει τὸν φόβον
Τα έργα που είναι αποτέλεσμα της τελείας αγάπης πρός τον Θεό και τον πλησίον ,είναι αδιάρρηκτα  
και  πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αυτών .
Ζητούμενο είναι η κάθαρση  της ψυχής  και η  ένωση με τον Χριστό  ,αυτός μόνο μπορεί να αγιάσει τα δικά μας έργα .
 
Ιω. 12,32           κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν.
 
Ο Δρόμος ἐκ τῆς γῆς για τον ουρανό γίνεται μόνο , δια του ονόματος του Ιησού Χριστού 
Αν  στην έλξη που ασκεί πρός πάντας ,ο Κύριος βρει απάντηση ,του ανοιχτεί η πόρτα της καρδιάς μας ,του δοθεί τελεία υπακοή ,εμπιστοσύνη ,θα γίνει τέλεια ΑΓΑΠΗ ,όπως του παιδιού πρός τον πατέρα .
 
Για αυτό πρέπει να αγωνίζομαι με την βοήθεια των ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ,να σπάσει η σκληροκαρδία ,η πώρωση ,να έλθει  η θερμότητα και η ένωση με τον Χριστό , η τελεία αγάπη  το Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι.
 
Στον δρόμο για τον ουρανό , η μόνη αποσκευή που θα μας είναι απαραίτητη  ,η μόνη που χωράει στο αερόστατο του ουρανού ,θα είναι μια .
 
Μια βαλίτσα γεμάτη  μετάνοια ,πίστη και εμπιστοσύνη ,ΑΓΑΠΗ για τον Χριστό .
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση