Η τελευταία βόλτα του τοξότη .
Χαίρεται
ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: Θα επέμβη ο Χριστός, θα δώση μια σφαλιάρα σε όλο αυτό το σύστημα, θα πατάξη όλο το κακό και θα το βγάλη σε καλό τελικά.
Θα γεμίσουν οι δρόμοι προσκυνητάρια.
 Εξω τα λεωφορεία θα έχουν εικόνες. Θα πιστέψουν όλοι οι άνθρωποι. Θα σε τραβάν, για να τους πεις για το Χριστό! 
Ετσι θα κηρυχθή το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την οικουμένη.
 
Αποσπάσματα από το βιβλίο: Γέροντος Παΐσίου Αγιορείτου ΛΟΓΟΙ Β’ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΗΣΗ – σελίδα 187 – 188
ΕΚΔΟΣΗ: Ιερόν Ησυχαστήριον “Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος” Σουρωτή Θεσσαλονίκης
 
 

Για ποιόν Χριστό μιλάει ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ; 

 
Για αυτόν  που την γέννηση του , γιορτάζουμε κάθε Χριστούγεννα .
Για αυτόν λέει ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ.
Που έγινε άνθρωπος ,εφανερώθη ο υιός του Θεού κήρυξε και μας κάλεσε σε  ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Θυσιάστηκε  στο σταυρό  ίνα λύση τα έργα του διαβόλου για εμάς  και αναχώρησε 
Αφού  νίκησε κατά κράτος τον σατανά ,τον πλανών την οικουμένην .
 
Ιω. 12,31           νῦν κρίσις ἐστὶ τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω·
 
Χαράζοντας  πίσω του  τον δρόμο πρός τον ουρανό ,για  όλους μας πάντας  .
 
Ιω. 12,32           κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν.
 
 
Γιατί όμως η Ορθοδοξία στον κόσμο είναι μειονότητα ; 
 
 
Η  ένωση του ανθρώπου με τον Θεό  ,του ακτίστου με το κτιστό  δεν είναι  κάτι εύκολο  ,δεν είναι  εύκολη η διαδικασία  , της κάθαρσης της μετάνοιας  ,αλλά μας προειδοποιεί  .
 
Ματθ. 7,14        τί στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ                                     εὑρίσκοντες αὐτήν!
 
Αλλά και σε άλλο  σημείο του Ευαγγελίου μιλά για μειονότητα ,για λίγους . 
 
 
Λουκ. 12,32        Μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον· ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν.
 
Ο δρόμος ,η οδός  της δικαίωσης ,της αγιότητας , αυτή η οδός η ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν .
Αυτή ή οδός  περνάει από οδυνηρές δοκιμασίες ,από θλίψεις  ,από πίκρες ,από πόνο  σωματικό και ψυχικό  Είναι  στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς’ που προτείνει η Ορθοδοξία και δεν είναι εύκολη και θέλει ΜΕΣΣΙΑ  .
 
Ιω. 14,16           καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ᾿ ὑμῶν εἰς                              τὸν αἰῶνα,
ΜΕΣΣΙΑΣ σημαίνει…
Η Ορθοδοξία έχει την ΑΛΗΘΕΙΑ  ,έχει τον Χριστό  και μόνο αυτός μπορεί ,δια αυτού και μόνο με την δική του  διαμεσολάβηση , το Άγιο Πνεύμα να σταλεί σε κάποιον  κτίσμα ,άνθρωπο  .
Αφού πρώτα τον αναλάβει ο Χριστός για να τον καθαρίσει  ,ώστε να γίνει δεκτικός της Θείας αυτής ενέργειας ,της χάριτος του Αγίου Πνεύματος ,όπως έκανε και με τους πρώτους μαθητές ,έτσι κάνει και με όλους τους αγίους του .
 
Το Άγιο Πνεύμα ,είναι που ενεργεί  ,θεραπεύει ,καθαρίζει ,φωτίζει ,αγιάζει . μένει στον  άνθρωπο και τον ενώνει με τον Θεό ,δια του Υιού και Λόγου και μόνο ,με την δική του αίτηση πρός τον πατέρα .
 
Η Αγιότητα αποδεδειγμένη ,πάνω στην ύλη. 
 
Για αυτό η Ορθοδοξία  έχει ΑΓΙΟΥΣ , που κάνουν θαύματα ,ευωδιάζουν  , μυροβλύζουν ,άφθαρτά σκηνώματα ΑΓΙΩΝ ,για αυτό το ΑΓΙΟ ΦΩΣ μόνο σε Ορθόδοξους  αποστέλλεται .
κάθε προσπάθεια κλοπής απέτυχε μέσα στην ιστορία 
Γιατί  αυτή την ύλη την διαπερνά το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ που εκπορεύεται από τον πατέρα δια του Υιού 
Αυτός είναι ο μόνος τρόπος ΣΩΤΗΡΙΑΣ  του κάθε ανθρώπου .
 
Οι άγιοι της Ορθοδοξίας δεν είναι  καλοί άνθρωποι ,αλλά  πλήρεις ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ και ΑΛΗΘΕΙΑΣ .
Είναι άνθρωποι που δρουν κινούνται  ως σκεύη του Αγίου Πνεύματος κατ επιλογή και ταπείνωση τους και όχι εξ ιδίων  πεποιθήσεων και δυνατοτήτων .
 
Ιω. 6,53             εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ                              ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.
 
Το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ δεν χακάρεται ,ούτε από αλχημιστές ,ούτε από επιστήμονες ,ούτε από ψευδοχριστούς ,ούτε από  ψευδοπροφήτες ,ούτε από τσαρλατάνους  …
Στον δρόμο πρός την αγιότητα δεν μπορείς  να κόψεις δρόμο ,να αλλάξεις διαδρομή ,να φτιάξεις δική σου ,αν δεν αφεθείς  στις δοκιμασίες και ζητήσεις μόνο υπομονή να αντέξεις .
Ο Δρόμος της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ περνά από τον Θεάνθρωπο Χριστό  ,από υπακοή και πίστη στον Χριστό ,στα Μυστήρια του .
Ούτε από τον σκέτο άνθρωπο Χριστό της μασονίας ,ούτε  από τον σκέτο Θεό Χριστό των αιρέσεων   ,αλλά από τον τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο με μιά υποστατική ένωση .
 
Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
 
Ιω. 1,12             ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν                                 εἰς    τὸ ὄνομα αὐτοῦ
 
Αυτός ο Θεάνθρωπος  μας οδηγεί μέσα από τα Μυστήρια  της Εκκλησίας του ,στον μοναδικό δρόμο  κατά δήλωση του ,στον δρόμο της σωτηρίας μας .
Σε αυτόν της μετάγγισης της  πιο  καθαρής  ανθρώπινης σάρκας  ,σώματος και αίματος  ,πλήρες Αγίου Πνεύματος ,Θείας Χάριτος   το σώμα και το αίμα  του .
Ώστε να  αντικατασταθεί το μολυσμένο σώμα και αίμα  μας ,από την αμαρτία ,από τα εργα του διαβόλου 
Αποκ. 6,2           καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν ἔχων τόξον· καὶ ἐδόθη αὐτῷ                             στέφανος, καὶ ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ.
 
Ο καβαλάρης με το λευκό άλογο ,ο τοξότης  , εχει ακόμα ένα γύρο του κόσμου να κάνει ,πρίν το τέλος …
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση