Γ.Μ : Ο ελεύθερος δούλος …
Χαίρεται
Πίσω πλανηθήκαμε ….
Όταν όλοι έχουμε πάρει τον στραβό δρόμο ,ανεξαρτήτως ιδιότητας   ,θέσεις , κατάστασης ,το μόνο που μπορεί να μας επαναφέρει είναι η αναστροφή .
Μία μόνο σωστή και ευθεία οδός υπάρχει και εκεί πρέπει να καταλήξω κάποια στιγμή , ο δρόμος του Θεού ,το θέλημα του .
Τέλεια πιστή  υπακοή σε αυτόν ,υποδούλωση , ο μόνος δρόμος πρός την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
 
Η ευθεία οδός .
 
Το Θέλημα του Θεού είναι η σωτηρία του κάθε ανθρώπου ,δεν έχει ο Θεός προτιμήσεις σε ανθρώπους  ,δεν έχει παιδιά και αποπαίδια .Όλους το ίδιο μας βλέπει ίσους , όλοι ίσοι είμαστε απέναντι του .
Ίσοι αλλά ανόμοιοι ,που σημαίνει ότι είμαστε διαφορετικοί μεταξύ μας ,κανείς δεν μοιάζει στον άλλον ,αλλά όλοι μαζί κάνουμε το τέλειο ,έτσι σβήνονται οι αμαρτίες μας ,μέσα στο σύνολο .
 
έσεσθαι ουν υμείς τέλειοι, ώσπερ ο Πατήρ ο εν τοις ουρανοίς τέλειος εστίν.
 
Η τελειότητα που ζητά ο Χριστός από εμάς , η τελειότητα του πατέρα ,έχει μία ιδιαιτερότητα.
Αυτή η τελειότητα που είναι του άκτιστου Θεού ,για εμάς τα κτίσματα περνά μέσα από την ένταξη στο σύνολο .
Η ένταξη ,η θυσία , η ομαδικότητα ,είναι κάποια από τα στοιχεία που οδηγούν το κτίσμα στην ένωση  με την άκτιστη τελειότητα .
Εις Κύριος .
 
Η Εκκλησία είναι ένα σώμα με  διάφορα όργανα ,που έχει για κεφαλή τον Χριστό να την καθοδηγεί.
Ο Χριστός ορίζει τα πάντα στην Εκκλησία του , που αποτελείτε από  αυτούς που που κλήθηκαν  
Καποιοι απάντησαν θετικά και προχωρούν δια των θλίψεων πρός την τελειότητα ,ως δούλοι ενός Κυρίου  .
Με την βοήθεια και την στήριξη των άλλων τέλειων φτιάχνονται και άλλοι τέλειοι δούλοι . 
 
Ματθ. 20,27       καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔσται ὑμῶν δοῦλος·
Ο ρόλος της Εκκλησίας είναι να φτιάχνει τέλειους δούλους ,ενταγμένους μέσα στο τέλειο σύνολο της.
 Ο κάθε τέλειος καταλαμβάνει  διαφορετικές θέσεις ,που όλες σκοπό έχουν να δημιουργούν νέους τέλειους δούλους ὑμῶν
Έως την πλήρωση του πληρώματος της Βασιλείας των Ουρανών που εκεί οι δούλοι θα ονομαστούν  τεκνά Θεού ,τεκνά της Βασιλείας ,φίλοι ,αδελφοί του Χριστού 
 
 
               Αφού πρώτα θυσιαστούν ως δούλοι  για το σύνολο όπως και εκείνος …
 
 
 
Ο ελευθερός δούλος είναι …
 
 
Ο δρόμος πρός την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ περνά μέσα από την δουλεία στον σωστό ΚΥΡΙΟ και την  θυσία για το σύνολο 
Και επειδή φεύγεις όποτε θέλεις ,όταν το καταλάβεις, τότε  υποδουλώνεσαι μόνος σου σε αυτήν την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
 
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση