Η φοβερή εξομολόγηση του Τρύφωνα στον άγ. Νικόλαο Πλανά … φονιάς πόρνος μοιχός, κατάρα Θεού. 1958

Η φοβερή εξομολόγηση του Τρύφωνα στον άγ. Νικόλαο Πλανά … φονιάς πόρνος μοιχός, κατάρα Θεού. 1958

Αφήστε μια απάντηση