Γ.Μ : Η τέλεια σύνδεση με την κόλαση…
Χαίρεται
Θα ‘ρθει εποχή που θα κατασκευαστούν μηχανές οι οποίες θα ελέγχουν τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων…
Εκείνη την εποχή μόνο όσοι κατέβασαν τον νου τους στην καρδιά θα μείνουν ανεπηρέαστοι από αυτή την δικτατορία.
 
 Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ
 
 
Συστηματική διαδικασία αριθμητικών χειρισμών  ή ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ και Bots…
 
Έχει έρθει αυτή η εποχή που λέει ο άγιος , οι μηχανές που διαβάζουν ,προβλέπουν και συνεπώς , ελέγχουν τον τρόπο σκέψης .
Οι  μηχανές που ξέρουν τι θα σκεφτείς ,πρίν το σκεφτείς  και έχουν έτοιμη την κάθε πιθανή  απάντηση 
Οι μηχανές καθοδηγούν την συζήτηση και την επικοινωνία με τον άνθρωπο ,τα υπολογίζουν όλα με βάση αλγόριθμους .
 
Ως αλγόριθμος ετυμολογία: al-Ḵwārizmī, Abū Ja‘far Muhammad ibn Mūsa ορίζεται μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. 
Πιο απλά αλγόριθμο ονομάζουμε μία σειρά από εντολές που έχουν αρχή και τέλος, είναι σαφείς και έχουν ως σκοπό την λύση ενός προβλήματος. 
 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ  όμως είναι μία σειρά εντολών που προκαλούν  το κλείσιμο της κάθε πόρτας ,του κάθε παραθύρου διαφυγής  μιάς ψυχής ,από το δαιμονικό  σύστημα  του ψυχικού εγκλωβισμού  και βασανισμού  της ανθρώπινης ψυχής σε συγκεκραμένες επιλογές .
Προκαλώντας ψυχική  ασφυξία  ,πανικό, φόβο ,ψυχασθένειες ,αυτοκτονίες   , δίνοντας συγκεκριμένες ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ επιλογές στους ανθρώπους   .
Εγκλωβίζοντας  την ΨΥΧΗ  στις επιλογές της μηχανής και ότι κρύβεται πίσω από την μηχανή ,ενώ το σώμα φαινομενικά είναι ελεύθερο .
 
Έτσι οι άνθρωποι θα περιμένουμε την σωτηρία από τον ουρανό ,την τεχνολογία ,τους εξωγήινους …
 
Αποκ. 13,18        Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς.
 
Στον κόσμο των αλγόριθμων .
 
Τα social Media ,το google ,το διαδίκτυο γενικά  ,αμέτρητοι αλγόριθμοι  ,φαινομενικά ακίνδυνοι  .υπολογίζουν τα πάντα .
Καταγράφουν  και προσπαθούν να προβλέψουν τα πάντα και έτσι να γνωρίζουν τα πάντα ,για τον καθένα μας .
Κάθε κίνηση ,κάθε επιλογή .
Μπορεί να παρουσιάζεται ακίνδυνο , αθώο ,αλλά δεν είναι ,είναι ένας έλεγχος που συνεχώς αυξάνεται .
Είναι  μια τεχνολογική φυλακή ,που δεν σου επιτρέπει να ξεφύγεις , μαθαίνουν τις αδυναμίες σου και οι διαφημίσεις μετά βροχή ,για να πέσεις περισσότερο μέσα και βαθύτερα σε αυτές ,να βουλιάξεις .
 
Εκείνη την εποχή μόνο όσοι κατέβασαν τον νου τους στην καρδιά θα μείνουν ανεπηρέαστοι από αυτή την δικτατορία.
 
Οι αλγόριθμοι  είναι το ψηφιακό υπολογιστικό εργαλείο  που  κάνει πλύση εγκεφάλου ,καθοδηγεί τον άνθρωπο  , όπου θέλει η μηχανή και ο κατασκευαστής της .
όσοι κατέβασαν τον νου τους στην καρδιά
 
Όσοι με την ανθρώπινη ευφυία  και λογική θα προσπαθήσουν να ξεφύγουν από τους αλγόριθμους και τα bots 
θα εγκλωβιστούν ψυχικά  από τις μηχανές  ,χωρίς καν να το καταλάβουν  και θα πάρουν το χάραγμα .
Θα προσπαθήσουν με το μυαλό να ξεφύγουν από τον αντίχριστο ,εάν τον καταλάβουν αλλά δεν θα μπορούν .
 
Λουκ. 10,19        ἰδοὺ δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ.
 
 
Μόνο όσοι  θα σκέφτονται με την καρδιά  και ειδικά με τον Χριστό στην καρδιά ,θα μπορέσουν να ξεφύγουν από κάθε λογική παγίδα του εχθρού ,θα πατούν με την εξουσία του Χριστού κάθε δαιμονικό εμπόδιο .
 
Μόνο όσοι μπούν ταπεινωμένοι στην κιβωτό που λέγεται Εκκλησία ,λειτουργούνται ,συμμετέχουν στα Μυστήρια ,εξομολογούνται ,κοινωνούν .
Aυτοί υπάρχει περίπτωση να λάβουν στην καρδιά τους τον Χριστό, να σκέφτονται με τον νου δηλαδή την καρδιά και όχι τον εγκέφαλο ,το σώμα .
 
Δεν είναι οι μηχανές….
 
Ο πόλεμος δεν είναι ενάντια σε μηχανές ,αλλά είναι βαθύτερος και  είναι αόρατος , είναι πνευματικός Ενάντια στα πνευματικά της πονηρίας ,που θέλουν την ψυχή του ανθρώπου και κρύβονται πίσω από τους αλγόριθμους και τα bots ,πίσω από τις μηχανές 
Η τεχνολογία είναι το όπλο τους ,ενάντια στον αφελή άνθρωπο και στην άγνοια του .
Δεν αντιμετωπίζεται με την διάνοια ,το μυαλό η πονηρία ,αλλά με την καρδιά και την ψυχή  και μόνο με τον Χριστό μέσα στην καρδιά .
 
εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ θείου
 
Οι άνθρωποι που θα βρεθούν πλανεμένοι μακριά από τον Χριστό ,θα γίνουν μηχανές ,με πρότυπο τους τον αντίχριστο 
Τον  πρότυπο τέλειο ψηφιακό και πλέον εξελιγμένο  metahuman , που θα έχει ποτέ δει η ανθρωπότητα ,τελεία συνδεδεμένο με τις μηχανές ,τέλεια συνδεδεμένο με την κόλαση…
Αποκ. 20,10        καὶ ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ ψευδοπροφήτης, καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
 
 
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση