Εκείνοι που θα πίνουν το αγίασμα θα θεραπεύονται και θα γίνονται τελείως καλά από οτιδήποτε αρρώστια

Εκείνοι που θα πίνουν το αγίασμα θα θεραπεύονται και θα γίνονται τελείως καλά από οτιδήποτε αρρώστια

Αφήστε μια απάντηση