ΑΡΘΡΑ 1 Απρ 2023 - 18:54

Γ.Μ : Το γρήγορο φτυάρι …

Γ.Μ : Το γρήγορο φτυάρι …
Χαίρεται
Ματθ. 16,4        γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ…..
Είναι τόσο απαράβατο και ισχυρό το αυτεξούσιο του ανθρώπου  ,που όταν δεν βλέπει ο άνθρωπος την ΑΛΗΘΕΙΑ και ο Θεός δεν μπορεί να του την πεί ευθέως ,του την δείχνει με παράδοξο τρόπο. 
Όταν ο άνθρωπος  πρέπει μόνος του να το καταλάβει ,ο Θεός  σεβόμενος την ανθρώπινη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  , κάνει σημεία και τέρατα .
Φεύγει πεινασμένος από ένα σπίτι που ήταν γεμάτο φαγητά , ζητάει να βρει να φάει σύκα από μία συκιά οὐ γὰρ ἦν καιρὸς σύκων. που δεν είναι η εποχή της να κάνει σύκα και μετά την ξεραίνει κιόλας .. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ.
Αγία Γραφή δεν είναι απλά ένα βιβλίο.
 
Μπροστά μας ,γύρω μας  , είναι ο Λόγος του Θεού , η Αγία Γραφή , όλα τα λέει και τα περιέχει  ,όσα μας αφορούν ,όσα χρειαζόμαστε ως παράδειγμα ,ως ΔΡΟΜΟ που πρέπει να βαδίσουμε . 
Μας δίνει τον τέλειο σκοπό της ζωής μας ,μας δείχνει τον δρόμο  για την τελείωση ,την Θέωση, την Χριστοποίηση μας  .
Δεν είναι εύκολο ,αλλά δεν είναι ακατόρθωτο , είναι ενάντιο στο ΕΓΩ ,αλλά είναι ήδη χαραγμένος ο δρόμος μέσα στην Αγία Γραφή 
Ιερά παράδοση που ερμηνεύει την Αγία Γραφή και δίνει τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές .
Ιω. 14,6             λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾿ ἐμοῦ.
 
Ο ιδανικός  τελικός προορισμός του καθενός από εμάς είναι ο ΠΑΤΕΡΑΣ, η  ΟΔΟΣ όμως που οδηγεί σε αυτήν την ένωση με την ΑΛΗΘΕΙΑ και την ΖΩΗ είναι ο ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ Χριστός .
Αν κάποιος ή κάποιοι αποτελούν εμπόδιο σε αυτήν την ένωση των παιδιών με τον πατέρα και εμποδίζουν την είσοδο ή διαστρέφουν την οδό .
Τότε έρχεται η ώρα που  αφού ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν; ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν.  και  η συνέχεια πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται….
Ματθ. 21,21 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε
 
Όταν η απογοήτευση ,η απελπισία , ο πόνος ,αυτών που  χρειάζονται πραγματικά βοήθεια ,αυτών που πραγματικά κοπιάζουν και είναι πεφορτισμένοι και αναζητήσουν τον Χριστό ,αλλά η άκαρπη συκιά  εμπρός στην πόρτα τους εμποδίζει…
Τότε η προσευχή τους ,οι δεήσεις τους , οι ικεσίες τους ,ο πόνος τους ,θα φτάσει μέχρι τον ουρανό και θα ενεργοποιήσει την δικαιοσύνη του Θεού ,ενάντια στην  φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ…
Θα δοθεί η αυτεξούσια άδεια που περιμένει ο Θεός για να ενεργήσει.
 
Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την συκιά ,το φτυάρι ζεσταίνεται…
 
Πρίν ξεράνει την συκιά  ,μπήκε στον ναό που το είχανε κάνει παραμάγαζο και τους πέταξε έξω ἐξέβαλε πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν κατέστρεψε καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς,
Μετα  αυτοί που πραγματικά είχαν ανάγκη τον ναό ,προσῆλθον αὐτῷ χωλοὶ καὶ τυφλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς που για αυτούς ήταν και είναι κάθε   ναός και όχι για να βολεύονται οι έμποροι και οι βολεμένοι που τρυπώνουν και θα τον καταλαμβάνουν .
 
Αποκ. 8,1           Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδόμην, ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς ἡμιώριον.
 
Ξεχειλίζει η αμαρτία ,σπάει και η τελευταία σφραγίδα .
Όταν θα σπάσει και η τελευταία σφραγίδα  , όταν η αμαρτία και ο πόνος θα υπερχειλίσει τον κόσμο και θα φτάσει στο απροχώρητο ,όταν κινδυνεύει πάσα σάρξ να χαθεί  ,να υποφέρει .
Ο πόνος ,η οδύνη των καλοπροαίρετων ,αυτων που δεν παραδίδονται ,θα γίνει ικεσία ,προσευχή ,θα γίνει η απαραίτητη ΜΕΤΑΝΟΙΑ που θα φτάσει στον θρόνο του Θεού 
Θα του ζητήσει ικετευτικά  έτσι την επέμβαση ,να ξεκινήσει πρώτα από την άκαρπη συκιά που κλείνει την πόρτα της εκκλησίας και εμπορεύεται τον Χριστό .
 
Αποκ. 8,4           καὶ ἀνέβη ὁ καπνὸς τῶν θυμιαμάτων ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
 
Τότε θα λυθούν τα χέρια του Θεού ,θα του παραχωρηθεί το ελευθερό από τα παιδιά του και θα αρχίσει  την εκκαθάριση .
Την δική μας εντολή ,την δική μας προσευχή ,ικεσία ,δέηση ,περιμένει ο Θεός να φτάσει εμπρός στο θρόνο του για να επέμβει .
Οι βολεμένοι ,αυτοί που δείχνουν και ακολουθούν μία εύκολη σωτηρία που δεν υπάρχει , θα ακολουθήσουν ή θα παραμεριστούν .
Για να δώσει εντολή να ξεκινήσουν οι σάλπιγγες ,πρέπει εμείς πρώτα να του δώσουμε το εναύσμα ,την εντολή ,το ελεύθερο .
 
Λουκ. 3,17         οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.
 
Όλα από εμάς εξαρτώνται ,από την διάθεση μας , δεν μας φταίει κανείς , μόνο η δική μας αδράνεια να τον επικαλεστούμε και εκείνος ξέρει τι θα κάνει  .
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΡΜΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ …ΑΣΤΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟ….
Αν δεν του δώσουμε το ελεύθερο δεν μπορεί να δράσει , αλλά αν δεν πάθουμε πρώτα από ότι φαίνεται δεν μαθαίνουμε, για να τον αφήσουμε να μας ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ από τους δεν πειράζει το ένα δεν πειράζει το άλλο 
 
Το γρήγορο φτυάρι 
 
Έχει το φτυάρι στο  χέρι και  περιμένει ,αυτο το φτυάρι δεν είναι απλά γρήγορο ,αλλά αστραπιαίο ,
Μόλις πάρει την εντολή  από ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων τότε παραχρῆμα  …πάσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται….
 
Ματθ. 21,22       καὶ πάντα ὅσα ἐὰν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψεσθε.
 
Αλίμονο μας ,στις συκιές ,τις άκαρπες, όταν τα παιδιά ,οι άνθρωποι του Θεού ,θα σηκώσουν τα χέρια ψηλά ικετευτικά για βοήθεια  χωλοὶ καὶ τυφλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ και τους εμποδίζεται η είσοδος  από τους δήθεν …
Τότε  ήξει  ηξει ο κυριος εν ημέρα η ου προσδοκᾷ και εν ωρα η ου γινωσκει και διχοτομησει αυτον, τότε το φτυάρι θα πετάει φωτιές ….οὐαὶ τῶν ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾿ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται.
 
Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΟΛΑ ΣΩΖΕΙ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΦΥΛΑΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΘΕΟ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ.
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση