Ιδού, ο Νυμφίος έρχεται και…ποιος Τον υποδέχεται;

Έρχεται ο Νυμφίος, πράγματι έρχεται, αλλά ποιος και πώς Τον υποδέχεται;

Αφήστε μια απάντηση