Ν.ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ, “ΤΟ ΒΕΒΗΛΟ ΞΕΣΑΛΩΜΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ”

Καί ἐδῶ βλέπετε τόν Μαῦρο Πήτ (ὅσοι διάβαζαν κάποτε Μίκυ Μάους, θά τόν θυμοῦνται), μεταμφιεσμένο σέ μητροπολίτη (ἐκ τοῦ γνωστοῦ χυδαίου συρφετοῦ τῶν παλιάτσων πού παριστάνουν τήν «Αὐτοκέφαλη Οὐκρανική Ἐκκλησία») νά δέχεται καί αὐτός – ὅπως τόσοι καί τόσοι ἀκόμη κλόουν ἀπό τό ἴδιο τσίρκο – τίς περιπτύξεις, τή θερμή φιλοξενία καί τήν πλήρη ἐκκλησιαστική κοινωνία ἀπό τραγικούς ἀρχιοικουμενιστές Ἁγιορεῖτες, σάν τούς ἡγούμενους της Μονῶν Παντοκράτορος Γαβριήλ καί Ξενοφῶντος Ἀλέξιο, τόν γιαλαντζί ἡγούμενο τῆς Ψευδο-Ἐσφιγμένου Βαρθολομαῖο, ἐνῶ ἡ περιοδεία συμπεριέλαβε «προσκύνημα» καί ἀλλοῦ (Καρυές, Βατοπαίδι, Ἰβήρων), καθώς καί συνάντηση στόν Λαγκαδά μέ τόν τοπικό μητροπολίτη Πλάτωνα.

Δέν παρέλειψαν φυσικά (σ.σ. οἱ ἄνθρωποι τοῦ Μαύρου Πήτ) ὅλα αὐτά, μαζί μέ δεκάδες φωτογραφίες (κάποιες ἐξ αὐτῶν μπορεῖτε ἐνδεικτικά νά δεῖτε πιό κάτω), νά τά δημοσιεύσουν πανηγυρίζοντας στήν ἱστοσελίδα τῆς «μητρόπολης» τοῦ ὡς ἄνω ψευτοκληρικοῦ – καί δῆθεν Ἀρχιεπισκόπου Τσερνίβτσι Γερμανοῦ. Στήν Παντοκράτορος μάλιστα ὁ λεγάμενος τέλεσε καί «Θεία Λειτουργία» (ἐντός εἰσαγωγικῶν ἐννοεῖται), μέσα στήν ὁποία δέν παρέλειψε νά μᾶς ἀναφέρει ὅτι διαβάστηκαν καί «προσευχές γιά τήν Οὐκρανία, τόν εὐσεβῆ οὐκρανικό λαό, τούς πολεμιστές-ὑπερασπιστές τῆς χώρας καί γιά μιά γρήγορη νίκη ἐπί τοῦ Ρώσου εἰσβολέα».

Τό δαιμονικό ξεσάλωμα τῶν σχισματικῶν καί ἀφορισμένων μέσα στήν πατρίδα μας καλά κρατεῖ καί ἰδιαίτερα στό Ἅγιο Ὄρος, τό ὁποῖο συνεχῶς μαγαρίζεται ὁλοένα καί περισσότερο, μέ τήν πλήρη συνέργεια ἀσφαλῶς τῶν ἀπό δεκαετίες ἐκεῖ ἐγκατεστημένων καί ὁρκισμένων πρακτόρων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τοῦ νεοεποχίτικου ζόφου, πού ἀδυνατοῦν πλέον (ἤ μᾶλλον δέν νοιάζονται κἄν) νά ἀποκρύψουν τή μορφή τοῦ ἀφηνιασμένου λύκου κάτω ἀπό τίς φαινομενικά ἀθῶες προβιές τοῦ μοναχικοῦ σχήματος.

Καί γιά αὐτούς μέν τό ξέρουμε καλά ὅτι «ἀπέχουσιν τόν μισθόν αὐτῶν». Ἐκεῖνο πού ἀκόμη δέν ξέρουμε εἶναι τό μέχρι πότε ἀκριβῶς θά ἀνέχεται ἡ Παναγία τή βεβήλωση τοῦ Περιβολιοῦ της. Καί ἐλπίζω αὐτό νά μήν τό μάθουμε μέ πολύ ἐπώδυνους τρόπους…

Νεκτάριος Δαπέργολας

Αφήστε μια απάντηση