Γιατί οι δήμιοι εξαφάνιζαν τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων;

Η μανία των δημίων στρεφόταν και στα Λείψανα των Αγίων Μαρτύρων. Ποιος ήταν ο λόγος;

Αφήστε μια απάντηση