ΕΓΚΩΜΙΩΝ ΩΔΕΣ στις Αγιονορείτικες Μονές,κατά την ιστορική σειρά.

ΜΕΤΟΧΙ ΕΙΣΑΙ Τ’ΟΥΡΑΝΟΥ.

1.Λαύρα Μονή πρωτόθρονος τόν Ἄθωνα ροδίζεις.

Τ’Ἀθανασίου κτίτορος , τούς δαίμονας φλογίζεις.

* * *

2.Μελίσσι πολυκάματο τό Ὅρος

π’ ὀμορφαίνει.

Ἡ Παναγιά εὐφραίνεται μέ σ’ἕνα Βατοπαίδι.

* * *

3.Ἔχεις τήν Πορταϊτισσα , Μονή ἡ τῶν Ἰβήρων

Κι’ὡς θυρωρός ἀνύστακτος ρύεται τῶν κινδύνων.

* * *

4.Ἡ Τριχεροῦσα Παναγιά σκέπει σέ Χιλιανδάρι .

Τῶν Σέρβων Ὀρθοδόξων τέ εἶσαι τό συναξάρι.

* * *

5.Τοῦ Βαπτιστοῦ τήν δεξιά ἔχεις ὤ Διονυσίου

Κι’οἱ Ἄγγελοι ζηλεύουσι τ’ἀσκητικοῦ σου βίου.

* * *

6.Τῶν Καρεῶν τό σέμνωμα τερπνό μου Κουτλουμούσι.

Ἡ Παναγιά ἡ Φοβερά μέ φῶς λαμπρόν σέ λούζει.

* * *

7.Μονή τοῦ Παντοκράτορος θαλάσσης συνορεύεις.

Τήν Παναγιά Γερόντισσα θησαύρισμα τήν ἔχεις.

* * *

8.Στό Ὅρος σέ φωνάζουνε:Μονή Ξηροποτάμου.

Μά ἔχεις νάμα οὐράνιο , Ἀθωνικοῦ , δροσάτου.

9.Τόν Ἅγιο Γιώργη ἔχεις τόν , πρόμαχο , βοηθό σου.

Τήν Ἐπακούουσα Κυρά , Ζωγράφου, στό πλευρό σου.

* * *

10. Δέχεσαι ὄμβρους χάριτος,Μονή Δοχειαρίου.

Ἀπ’τήν Γοργοϋπήκοον , Μητέρα τοῦ Κυρίου.

* * *

11.Στῆς Καρακάλου τό πυργί μέ τίς πολλές ἐπάλξεις.

Ἀρέσει του νά ἐντρυφᾶ κάθε ἀρετῆς ἐργάτης .

* * *

12. Φίλη Θεοῦ ,Θεόφιλος ,εἶσαι ὤ Φιλοθέου.

Κι’ἡ Παναγιά μας ἔχει σέ παμπόθητόν Της τέκνον.

* * *

13.Στήν πέτρα τήν τοῦ Σίμωνος ὑψοῦται Μοναστήρι.

Καί νοερᾶς εὐχῆς Χριστοῦ, εἶναι τό ἐργαστήρι.

* * *

14.Δέν σοῦ ἐλείπουν χάριτες ,Μονή Ἁγίου Παύλου.

Ἀφοῦ’χεῖς δῶρα ἱερά τῆς Βηθλεέμ τῶν Μάγων.

* * *

15.Εἶσαι μικρή μά πάγχαρη, Μονή Σταυρονικήτα.

Ἔχεις ἀρώματα τερπνά , κατάνυξης

τήν γλύκα.

* * *

16.Τοῦ κόσμου ξένην σέ Μονήν ὁρῶ

τοῦ Ξενοφῶντος.

Κι’οἰκειωθεῖσα Τῷ Χριστῷ , ἐγένου κληρονόμος.

* * *

17.Τοῦ Γρηγορίου ἡ Μονή ἐγρηγορεῖ ἀϋπνως.

Καί ὁ Νυμφίος μας Χριστός τήν ἀγαθύνει ἀπείρως.

* * *

18.Ἐσφίχθησαν σοί τά σφυρά , καί περπατεῖς ἀνδρείως.

Ὡς Ἐσφιγμένου λέγεσαι καί εἰ πυργός ἰσχύος.

* * *

19.Τούς πάντας πάντα ἐλεεῖς σοφέ Παντελεήμων.

Καί τῆς Μονῆς σου ἀρωγός στόν Ἀθωνα ἐγίνου.

* * *

20.Τόν Ἅγιο πρωτομάρτυρα ἔχεις σου ἀντιλήπτωρ.

Κωνσταμονίτου σ’εὐλογεῖ Χριστοῦ ἡ Θεομήτωρ.

*

ΆΘΩΝΑ πανεράσμιε ,τῶν ἀσκητάδων βρώση.

Μετόχι εἶσαι τ’οὐρανοῦ στῆς Παναγιᾶς τήν κόγχη.

Αφήστε μια απάντηση