ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ : «ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ»,

όσοι «..σάς ταράττουν και θέλουν να μεταβάλουν και να αλλοιώσουν το αληθές περί Χριστού κήρυγμα». (Γαλ.Α’8-9)

Σκεφτείτε, θυμηθείτε και μην λησμονείτε, γιατί η λήθη είναι ο δεύτερος γίγαντας κατά του ανθρώπου και η αιτία επανάληψης του κακού που βίωσε.  

Σκεφθείτε λοιπόν ποιοι σάς τάραξαν και συνεχίζουν να σάς ταράσσουν, ποιοι σάς εξαπατούν, ποιοι συνέβαλαν και συμβάλουν στην καταστροφή σας και τέλος, ποιοι είναι αυτοί που αλλοιώνουν το αληθές περί Χριστού κήρυγμα… 

Ξεκάθαρος ο λόγος του Αποστόλου Παύλου και όλων των Αποστόλων: «Είναι  αφορισμένοι και χωρισμένοι από τον Χριστό» ακόμα και αν γίνει άρση αναθεμάτων από τους νεότερους καπηλευτές της Ορθοδοξίας. 

Η Θριαμβεύουσα τούς έχει αναθεματίσει κατ’ εντολή Κυρίου και δεν τούς δέχεται «δια παντός». Τάδε έφη Κύριος: «Όποιος δεν μείνη ενωμένος μαζί μου, έχει ήδη πεταχθή έξω. Και δεν θα τού μείνη κανέν’ ίχνος χάριτος και πνευματικής  δυνάμεως και ζωής (…)»  

(Ιωαν.ΙΕ’6) (Τρεμπέλα-Κολιτσάρα). 

Και αφού θα ξεραθεί, γι’ αυτό θα είναι «δια παντός» χωρισμένος από τον Χριστό.  

(Βλέπε: https://www.triklopodia.gr/%ce%b3%ce%b5%cf%8e%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%82-%cf%86%ce%bb%cf%8e%cf%81%ce%bf%cf%82-4-%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b5%cf%84%ce%b5-%ce%b5%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b5/ ) 

 Ο Άγιος Παΐσιος:  

«Οι σιωνιστές θα εγκαταστήσουν τον αντίχριστο ως μεσσία». 

Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος:  

«Και τώρα πλέον είναι ο αντίχριστος εν τω κόσμω δια των αιρέσεων και των ψευδοδιδασκαλιών, που προπαρασκευάζουν το έδαφος δια την προσωπικήν έλευσίν του.» (Α’Ιωάν. δ’3) 

«Και καθώς ηκούσατε από το Ευαγγελικόν κήρυγμα, ότι πρόκειται να έλθη ο αντίχριστος, και τώρα έχουν αναφανή πολλοί αιρετικοί, πρόδρομοι του αντιχρίστου…» (Α’Ιωάν.β’18)

Συνοπτικά, ξεκάθαρα και χωρίς καμία αμφιβολία, οι σιωνιστές θα  εγκαταστήσουν τον αντίχριστο ως μεσσία και οι αιρετικοί που τώρα έγιναν  παναιρετικοί, προπαρασκεύασαν το έδαφος δια την προσωπικήν έλευσίν του. 

Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, καμία δουλειά δεν έχουμε μ’ αυτούς. Εάν κάποιοι κρίνουν ότι πρέπει να τούς ακολουθήσουν, ας γνωρίζουν ότι «θα ήταν καλύτερα γι’ αυτούς, να μην είχαν γεννηθεί» και αλλού:  

«Καλύτερα να μην είχαν γνωρίσει τον χριστιανισμό.»  

Όταν ο Κύριος μάς λέει να φύγουμε από την πόλη της Βαβυλώνας, την πόλη της αποστασίας και απ’ όσους διδάσκουν αλλότρια, ενώ εμείς δεν φεύγουμε, ας  γνωρίζουμε ότι θα μάς βρουν  οι τιμωρίες που έχουν ετοιμαστεί.  

Όλ’ αυτά (τα δεινά) γίνονται διότι ενώ μάς δίδεται η δυνατότητα χαριστικά, να στρατολογηθούμε από τον εξαγοράσαντά μας Ιησού Χριστό, κάποιοι δυστυχώς επιλέγουν να  συμπορεύονται με τους εχθρούς Του. Δικαίως επομένως, επισύρουν την οργή του Θεού!, αναγκάζοντάς Τον (αυτοί Τον αναγκάζουν) να πει σκληρά αλλά δίκαια λόγια! 

Τάδε έφη Κύριος: 

«Πλην τους εχθρούς μου εκείνους, τους μη θελήσαντάς με βασιλεύσαι επ’ αυτούς ,αγάγετε ώδε και κατασφάξατε αυτούς έμπροσθέν μου» (Λουκ.ιθ’27) 

Τους αμαρτωλούς, αν μετανοήσουν, ο Θεός θα τούς συγχωρέσει. Δε σημαίνει ότι θα τούς σώσει, αλλά, θα τούς δώσει «ζωήν»,δηλαδή θα τούς δώσει ευκαιρία να αποδείξουν ότι πραγματικά μετανόησαν και ακολουθούν τις Εντολές Του. 

«Εάν ίδη κανείς τον αδελφόν του χριστιανόν να αμαρτάνη αμαρτίαν, που δεν επιφέρει πνευματικόν θάνατον θα ζητήσει παρά του Θεού και θα δώσει εις αυτόν ο Θεός ΖΩΗΝ (…).» (Α’Ιωαν.ε’16) 

Τους εχθρούς Του όμως που επιδιώκουν την αλλοίωση του Ευαγγελίου, τουτέστιν το κλείσιμο της θύρας της σωτηρίας των ανθρώπων, δεν τους επιτρέπει να μετανοήσουν διότι:  

«Είπεν ο Κύριος ότι είπεν Ησαΐας «ΤΕΤΥΦΛΩΚΕΝ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΠΩΡΩΚΕΝ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ,ΙΝΑ ΜΗ ΙΔΩΣΙ ΤΟΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΙΣ ΚΑΙ ΝΟΗΣΩΣΙ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΑΦΩΣΙ,ΚΑΙ ΙΑΣΟΜΑΙ ΑΥΤΟΥΣ.»   

Και τούτο: «Λόγω της κακής των διαθέσεως και προαιρέσεως» (Ιωαν.ΙΒ’40) 

Ως εκ τούτου, οι Ορθόδοξοι χριστιανοί δεν παίρνουν το μέρος ούτε αυτών που δια της μάχαιρας επιδιώκουν την εξάπλωση της θρησκεία τους, ούτε αυτών που με τις γραβάτες φονεύουν τον κόσμο για να φέρουν τον μεσσία τους, αυτόν που θα εξουσιάσει τον κόσμο. 

Μην ξεγελιέστε με τη διαφορά χρώματος που έχουν τα καπελάκια τους. Ίδιοι είναι, με τη διαφορά ότι ο θρησκευτικός τους ηγέτης είναι κατώτερος των άλλων ,γι’ αυτό και τους  φιλάει το χέρι…  

Αυτοί θα φέρουν τον αντίχριστο και οι αιρετικοί θα έχουν στρώσει, προετοιμάσει τον δρόμο για την προσωπικήν έλευσιν του αντιχρίστου. Αυτός δε, που πολλοί λένε, ότι εάν τον αποκεφαλίσουν οι Τούρκοι θα γίνει ιερομάρτυρας και ότι από μικρός υπηρέτησε την εκκλησία του Χριστού, θα είναι αυτός που θα πλανήσει όσους τον ακολουθούν, οδηγώντας τους στην αιώνια κόλαση. Πριν τον δεύτερο θάνατο όμως, θα προηγηθεί ο πρώτος και μάλιστα με τον χειρότερο τρόπο για να επαληθευθεί ταυτόχρονα του Ιερού Χρυσοστόμου:  

«Αλλά εσείς μην φοβείσθε, γιατί στους απολυμένους ο αντίχριστος θα έχει τη δύναμη» να τους κάνει ό,τι θέλει και με όποιον τρόπο θέλει. 

Το μένος του θα το δείξει σε αυτούς που μπορεί, δηλαδή σε όσους τον ακολουθούν… 

Όσο και να θέλουν κάποιοι να τούς συγχωρέσουμε, όσο κι αν ισχυρίζονται ότι είναι άγιοι και πνευματικοί, όσο κι αν πιστεύουν ότι τα φρικτά Μυστήρια ενεργούν δι’ αυτών, όσο παραμένουν αμετανόητοι στην αίρεση, καθιστώντας τον εαυτόν τους εχθρό του Θεού(δηλαδή θεομάχο), ο Κύριος μετά της Θριαμβεύουσας τούς έχει πετάξει έξω από την Εκκλησία Του. 

Το δικό μας πρόβλημα είναι ότι δεν κατανοούμε τις Γραφές λόγω υπερίσχυσης του δικού μας θελήματος. Δεν Τις ερευνούμε και δεν εννοούμε τη σοβαρότητα του Λόγου, γι’ αυτό και ο καθένας εννοεί τα δογματικά όπως τού τα είπε ο γέροντάς του, χωρίς να μπορεί «να τα εξετάσει και να τα παραβάλλει ως σε καθρέπτη, με τις Γραφές» όπως μάς συμβουλεύει ο Άγιος Συμεών ο νέος θεολόγος. (Φιλοκαλία Δ’σελ.18,κεφ.33) 

Επιπλέον, λάθος έχει κατανοηθεί ο αγώνας της κάθαρσης από τα πάθη, με αυτόν  κατά των αιρέσεων. Μα …! Μέρος της κάθαρσης  δεν είναι η απομάκρυνση από τους αιρετικούς προδρόμους του αντιχρίστου, που σού στερούν την είσοδο στην ουράνια Βασιλεία; 

Οι εκτός Εκκλησίας εξαπατήθηκαν από τους μακράν του Θεού πολιτικούς και οι εντός Εκκλησίας εξαπατήθηκαν από τους σατανοκίνητους ρασοφόρους που έλεγαν:  

«Από δω το εμβόλιο κι από κει ο τάφος».  

Ας γυρίσουν τώρα πίσω όσους παρέσυραν στον θάνατο, όπως και τις ασύλληπτες οικογενειακές και επαγγελματικές καταστροφές που προξένησαν λόγω πνευματικής γύμνιας και μετά συζητάμε για τα πλέον σοβαρά δογματικά θέματα της Εκκλησίας. Προετοίμασαν τον δρόμο, θα φέρουν τον αντίχριστο και οι ευσεβούληδες ακόμα θα γυροφέρνουν τους αιρετικούς προδρόμους του αντιχρίστου επικαλούμενοι τάχα το ενδιαφέρον τους για την επιστροφή τους. Στους έσχατους χρόνους τα μέλη της Εκκλησίας θα ηττηθούν (όχι όλα). Δεν θα ηττηθεί η Εκκλησία του Χριστού, ΑΛΛΑ τα μέλη. Συνεπώς, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν θα υπάρχει Ορθόδοξη Ιεραρχία για να καταδικάσει τους αιρετικούς οι οποίοι ως όργανα του σατανά θα κυριαρχήσουν επί των απολυμένων. Άρα γιατί δυσκολευόμαστε στο ότι έτι περισσότερο οι αποφάσεις θα λαμβάνονται προ συνοδικής αποφάσεως, αφού σύνοδος δεν θα υπάρχει; 

ΕΣΥ θα είσαι η σύνοδος του εαυτού σου και ταυτόχρονα ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ για την Εκκλησία του Χριστού.  

«Στα ἒσχατα χρόνια το κακό και ἡ αἳρεση θα ἒχουν  τόσο ἐξαπλωθεῖ,  πού οἱ πιστοί δεν  θα βρίσκουν Ἰερέα και Ποιμένα   να  τους  προστατέψει   ἀπό  την  πλάνη   και  να τους συμβουλεύσει  στη  Σωτηρία. Τότε  οἱ  πιστοί, δεν θα  μποροῦν να δεχθοῦν ἀσφαλεῖς   ὁδηγίες  ἀπό  ἀνθρώπους,  ἀλλά  ὁδηγός τους  θα  εἶναι τα κείμενα  τῶν  Ἁγίων  Πατέρων.Ἰδίως  σε  αὐτήν  την  ἐποχή  ὁ  κάθε  πιστός  θα   εἶναι ὑπεύθυνος για ὃλο το πλήρωμα τῆς  Ἐκκλησίας»  

(Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς) 

Όχι πως μέχρι τώρα δεν ήμασταν, αλλά δικαιολογούμαστε γιατί μέχρι τώρα υπήρχε σύνοδος που αποφάσιζε. 

Μετά όμως από την ψευδοσύνοδο Κολυμπαρίου που η διοικούσα «εκκλησία» ενώθηκε επισήμως με τους αιρετικούς, προδρόμους του αντιχρίστου, εχθρούς του Θεού, σύνοδος δεν υπάρχει (εύχομαι από καρδιάς να υπάρξει). 

Όποιος το έχει καταλάβει θα ωφεληθεί και όποιος νομίζει ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι μέλος του Π.Σ.Ε., κλάψτε γι’ αυτόν… Όποιος πάλι προσπαθεί να ενώσει τον Χριστό με τον αντίχριστο και τα όργανά του, ας είναι αναθεματισμένος και χωρισμένος δια παντός από τον Χριστό! 

Ο Θεός θέλει την ένωση των πάντων, εν ΑΛΗΘΕΙΑ όμως, όχι όπως επιθυμεί ο διάβολος προκειμένου να απωλέσει τους πιστούς. Οι Ορθόδοξοι χριστιανοί είναι ενωμένοι μεταξύ τους και με τον Κύριο Ιησού Χριστό και δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, διότι αυτά που συμβαίνουν  θα ξεχωρίσουν τους πιστούς από τους άπιστους, δεδομένου ότι είναι μέσα στο σωτήριο σχέδιο του Θεού, στον Οποίον ανήκει όλη η Δόξα και η Τιμή στους αιώνας των.. αιώνων! 

Χριστός γεννάται  …ΔΟΞΑΣΑΤΕ!!! 

Εγκάρδιες ευχές για  

«Ευλογημένα Χριστούγεννα!» 

Με εν Χριστώ αγάπη και ενδιαφέρον 

Γεώργιος Φλώρος 

Αφήστε μια απάντηση