Κυβερνητικὴ βεβήλωση τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου!
Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπιθυμεῖ ν’ ἀρχίσει τὸ 2024 δείχνοντας τὴν προσήλωσή του στὸ νεοταξικὸ πρόταγμα τῆς θεσμοθέτησης τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τοῦ δικαιώματός τους στὴν τεκνοθεσία. Σχετικὴ τοποθέτηση ἀναμένεται νὰ κάνει σὲ συνέντευξη ποὺ θὰ παραχωρήσει αὔριο στὴν κρατικὴ τηλεόραση.
Ἐνῷ ὁ βασικὸς πυρῆνας τῶν νομικῶν δικαιωμάτων καὶ τῶν ὑποχρεώσεων, ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὶς σχέσεις αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, εἶναι ἤδη κατοχυρωμένος μὲ τὸ σύμφωνο συμβίωσης, ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη καὶ ἡ κυβερνητικὴ πλειοψηφία δὲν εἶναι ἱκανοποιημένες. Θέλουν νὰ βάλουν στό… τοπίο καὶ τὴ λέξη «γάμος».
Ὁ γάμος δὲν ἀποτελεῖ μιὰ ἁπλὴ νομικὴ πράξη, μιὰ γραφειοκρατικὴ διαδικασία τῆς σειρᾶς. Γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας εἶναι ἱερὸ μυστήριο, δέσμευση τοῦ ἀνδρογύνου σὲ κοινὴ πορεία μέχρι τὸ πέρας τοῦ ἐπίγειου βίου. Καὶ ἡ λέξη καὶ ὅσα συμβολίζει εἶναι ἱερά, καὶ ἀποτελοῦν θεμέλιους λίθους τῆς κοινωνίας μας καὶ γενικότερα… τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους.
Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, προτιμᾶ νὰ προωθήσει τὴν ἀτζέντα τῆς πολιτικῆς καὶ οἰκονομικῆς ἐλὶτ ποὺ ἐξουσιάζει τὴν Ε.Ε., τὶς ΗΠΑ καὶ γενικὰ τὸν δυτικὸ κόσμο, παρὰ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὸν ὀρθόδοξο χριστιανικὸ χαρακτῆρα τῆς κοινωνικῆς πλειοψηφίας, τὴν πίστη μας καὶ τὶς ἀξίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἀλλωστε, εἶναι κάτι στὸ ὁποῖο εἰδικεύεται ὁ πρωθυπουργός.
Δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε τὶς σημαντικότερες πράξεις τοῦ κ. Μητσοτάκη ὡς πρωθυπουργοῦ. Μία ἀπὸ αὐτὲς ἦταν τὸ κλείσιμο τῶν ἱερῶν ναῶν, ἡ ἀπαγόρευση τῶν πιστῶν νὰ ἐκκλησιαστοῦν καὶ νὰ μεταλάβουν, καὶ ὁ ἀπηνὴς διωγμὸς τῶν ἱερέων ποὺ ἔκαναν τὸ καθῆκον τους ἀπέναντι στὸν Κύριο, μὲ τὸ πρόσχημα τῆς καταπολέμησης τοῦ… κορονοϊοῦ. Οὔτε ἐπὶ Κατοχῆς οὔτε ἐπὶ Τουρκοκρατίας ἐπεβλήθησαν τόσο πολλοὶ περιορισμοὶ στὴν ἄσκηση τῶν λατρευτικῶν καθηκόντων τῶν πιστῶν.
Ὁ κ. Μητσοτάκης, ὡστόσο, κάνει τὸ σημαντικότερο σφάλμα τῆς πολιτικῆς σταδιοδρομίας του: νομίζει ὅτι ἔχει τὸ ἀνάστημα καὶ τὴν ἰσχὺ νὰ πολεμήσει τὸν Χριστὸ καὶ τὴν πίστη μας. Καὶ ἐκεῖνος κάποια στιγμὴ θὰ διαπιστώσει πόσο ἐκτὸς πραγματικότητας βρίσκεται καὶ πόσο σκληρὰ τιμωροῦν ὁ Κύριος, ἡ Ἱστορία καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς τέτοιες βέβηλες πράξεις καὶ νοοτροπίες.

Αφήστε μια απάντηση