Διευκρινίσεις τῆς Ἱερᾶς Κοινότητoς τοῦ Ἁγίου Ὅρους γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρου

Ἀνακοίνωση ἐξέδωσε τὴν Τρίτη 23 Ἰανουαρίου 2024 ἡ Ἱερὰ Ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου Ὅρους σχετικὰ μὲ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρου στὸ Ἅγιον Ὅρος.

Ἡ Ἱερὰ Ἐπιστασία στὴν ἀνακοίνωσή της ἐκφράζει τὴν λύπη της γιὰ τὶς ἀναλήθειες ποικίλων δημοσιευμάτων σὲ ἱστοσελίδες.

Ἐπίσης ἡ Ἱερὰ Ἐπιστασία διευκρινίζει ὅτι ὑπῆρξε ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τῶν Ἀντιπροσώπων τῶν εἴκοσι Ἱερῶν Μονῶν, ὅπως νὰ μὴν ὑπάρξει ἡ κατὰ τὸ ἔθος ὑποδοχὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἐπιστασία.

Κατόπιν στὴν ἀνακοίνωσή της ἡ Ἱερὰ Ἐπιστασία τονίζει: «Ἡ ὁμόφωνος αὕτη ἀπόφασις τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ἐλήφθη ἐξ αἰτίας τοῦ δημοσιευθέντος ὑλικοῦ μετὰ τὸ πέρας τοῦ μυστηρίου τοῦ βαπτίσματος τῶν νηπίων εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Παναγίας Φανερωμένης εἰς Βουλιαγμένην (περὶ τοῦ ὁποίου βαπτισμοῦ οὐδεὶς ἐνδοιασμὸς ἐξεφράσθη ὑφ’ ὑμῶν). Διὰ τῆς συμμετοχῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς εἰς τὰς μετὰ τὸ μυστήριον φωτογραφίσεις, καὶ μάλιστα ἐν ἐπισήμῳ ἐκκλησιαστικὴ περιβολή, ἐδημιουργήθη λανθασμένη ἐντύπωσις σχετικῶς μὲ τὴν ἀποδοχὴν ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου ἐξ᾿ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου, μήνυμα ἀντίθετον πρὸς τὰ δόγματα καὶ τὴν διδασκαλίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2024/01/o_24.html

Αφήστε μια απάντηση