ΕΠΙΒΙΩΣΗ : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΧΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
“ΑΘΑΜΑΝΑΣ”

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο σχεδιασμός για την μερική ενεργειακή αυτονομία οικίας βασίζεται στην υπόθεση καθημερινών ολιγόωρων ή πολύωρων διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος.

Η περίπτωση καθολικής ελλείψεως ηλεκτρισμού, ύδατος, ή και … καθαρού αέρα, απαιτεί εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση και εκφεύγει του παρόντος σκοπού.

Επίσης, η παντελής έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας δεν θεωρείται ένα τόσο πιθανό σενάριο, εκτός ίσως για την περίπτωση κρίσεως ελαχίστων ημερών (βλέπε χάος λόγω συντονισμένης εξεγέρσεως των «λάθρο-εισβολέων», κλπ.)…

Με την υπόθεση λοιπόν ότι θα υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια τις περισσότερες ή λιγότερες ώρες της ημέρας, σκοπός μας είναι να εκμεταλλευτούμε τις ώρες αυτές και να αποθηκεύουμε την ηλεκτρική ενέργεια για τις ώρες που δεν θα υπάρχει, όπως ακριβώς με το νερό, το οποίο συλλέγουμε σε δεξαμενή τις ώρες που αυτό υπάρχει, ώστε να το χρησιμοποιούμε τις ώρες της λειψυδρίας. Βεβαίως, στόχος
μας τις ώρες της ελλείψεως ηλεκτρικής ενέργειας είναι να καλύπτουμε τις βασικές μας ανάγκες και ουχί να διάγουμε πολυτελώς!

Με τον παρακάτω σχεδιασμό θα καλύψουμε την ανάγκη φωτισμού, ηλεπικοινωνιών (σταθερό τηλέφωνο – διαδίκτυο σε ισχύ), χρήσης Η.Υ., TV, ραδιοφώνου, φορτίσεως κινητών τηλεφώνων, μικρού ψυγείου και τη λειτουργία διαφόρων άλλων ηλεκτρικών συσκευών χαμηλής γενικά ισχύος. Θα χρειαστούμε λοιπόν τα παρακάτω:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Αφήστε μια απάντηση